KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ – CZERWIEC 2021

Do dnia 7 lutego należy złożyć deklaracje na egzamin w sesji czerwiec 2021.
Do egzaminu przystępują klasy:
Do kwalifikacji EKA.04:
– II aG
– II bG
Do kwalifikacji AU.32:
– IV a TL, IV b TL
Do kwalifikacji AU.36:
– IV a , IV b
Do kwalifikacji AU.20:
– III TLTH – grupa TH
Zasady składania deklaracji omówię w czasie spotkań z poszczególnymi klasami.
Do egzaminu mogą przystąpić również uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach.
Osoby, które przystępowały do egzaminu w styczniu (w przypadku nie zdania tego egzaminu) będą mogły złożyć deklarację po uzyskaniu wyników w marcu.

W przypadku absolwentów, którzy przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny obowiązują opłaty za egzamin. Informacje dotyczące opłat można znaleźć pod linkiem:
www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm