Komunikat

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego będą wydawane w szkole od 8 września 2021.
Informujemy jednocześnie, że wyniki egzaminu będzie można sprawdzić po zalogowaniu się zdającego w systemie już od 31.08.2021.