KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ

To zawód, który jest potrzebny w każdym przedsiębiorstwie. Jest to zawód deficytowy, co gwarantuje 100% zatrudnienie. Jako księgowy nauczysz się wykonywać różnorodne zadania związane z obsługą finansową podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. Będziesz potrafił: sporządzać, gromadzić i weryfikować dokumenty księgowe, ewidencjonować operacje gospodarcze, interpretować zapisy księgowe, ustalać wynik finansowy. Prowadzić również rozliczenia z instytucjami finansowymi takimi jak: banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy. Ponadto biegle posługiwać się będziesz specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi finansowo-księgowej. Jako absolwent kierunku technik rachunkowości   znajdziesz zatrudnienie w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

TECHNIK EKONOMISTA

To zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia na obecnym rynku pracy. Zawód przeznaczony jest dla osób operatywnych w działaniu, sumiennych i zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu, komunikatywnych, stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Klasa PRAWNO-POLICYJNA – młodzież dodatkowo realizuje zajęcia z edukacji prawno-policyjnej, dzięki czemu uczniowie poznają zagadnienia z różnych dziedzin prawa. Zapoznają się z pracą nie tylko w policji, ale także innych służb mundurowych. W ramach zajęć szkolnych uczniowie wyjeżdżają na obozy szkoleniowe do Kiekrza, mają zajęcia z musztry i strzelania. Udział funkcjonariuszy Policji, Aresztu Śledczego.

TECHNIK LOGISTYK

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.
Według definicji osób, które pracują w zawodzie logistyka należy dostarczyć: właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.
Branża logistyczna jest jedną z najlepiej rozwijających się branż usługowych. 
Jeśli interesujesz się transportem, jego organizacją, magazynowaniem towarów, działaniem nowoczesnych magazynów logistycznych, jeśli lubisz być ruchu, jesteś odpowiedzialny, zorganizowany ten zawód jest dla Ciebie.

TECHNIK HANDLOWIEC

Wyjątkową propozycją w naszej ofercie jest –––> przedstawiciel handlowy.
Jedno z nowych stanowisk zawodowych, które nabrały dużego znaczenia na rynku pracy i dają bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w różnych firmach i zakładach na terenie całego kraju.
Współcześnie zawód handlowca, a szczególnie przedstawiciela handlowego różnych branż, stwarza duże możliwości rozwoju zawodowego, uczy kreatywności, wykorzystywania nowoczesnych technologii i urządzeń elektronicznych jako nowych form sprzedaży i pozyskiwania klientów.
Technik handlowiec to dobra propozycja dla wszystkich, którzy chcą być zawodowo niezależni, myślą o prowadzeniu własnego biznesu, chcą poznawać świat, nawiązywać przyjaźnie, rozwijać swe kompetencje na wyższych uczelniach. 
Ważną zaletą technikum handlowego jest to, że pozwalana zdobycie od razu dwóch zawodów: sprzedawcy i technika handlowca, a uzyskane w ZSE kwalifikacje zawodowe uznawane są w całej Unii Europejskiej.

EKONOMIK TO NIE TYLKO NAUKA… CO POZA EDUKACJĄ

Zobacz, jak możesz spędzać wolny czas w murach Zespołu Szkół Ekonomicznych…