INTEGRACJA KLAS I

Integracja klas I
– Klasa I a TR wychowawca Paweł Szczepaniak 30.08.2021 g. 9.00-12.00
– Klasa I b TE wychowawca Artur Kurczaba 30.08.2021 g. 12.00-15.00
– Klasa I TL wychowawca Wiesława Walkowiak 31.08.2021 g. 9.00-12.00
– Klasa I TLTH wychowawca Ewa Kalinowska 31.08.2021 g. 12.00-15.00

Prosimy uczniów o zabranie ze sobą obuwia sportowego 😊👟