EKONOMIK WŚRÓD NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE

Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego
po raz kolejny wśród najlepszych techników w Polsce

Jest mi miło poinformować wszystkich, że Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego znalazło się po raz kolejny w czołówce Rankingu Techników Perspektyw 2021r.
Wysoka pozycja rankingowa Technikum Nr 5 jest efektem bardzo dobrze zdanego egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego oraz wielu osiągniętych sukcesów w olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020.
Szczególnego i wielkiego znaczenia nabiera uzyskane przez szkołę wyróżnienie, bowiem wszyscy doskonale wiemy, że był to dla nas wszystkich okres bardzo trudny ze względu na trwający proces nauczania zdalnego i trwającą pandemię COVID-19.
Należy podkreślić, że jest to sukces, na który pracowaliśmy wszyscy razem. Pragnę, zatem pogratulować wszystkim nauczycielom i uczniom zdobytego przez Szkołę wyróżnienia.

Z wyrazami szacunku

Beata Matuszczak
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Józefa Gniazdowskiego