EGZAMIN MATURALNYHARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2019
HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2019

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA


CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

-

REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA