EGZAMIN MATURALNY

Ważne zmiany w maturze – matura 2021 więcej informacji www.oke.poznan.pl

Ważne informacje MATURA 2021

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Egzaminy%20w%202021%20r.pdf

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2021

W roku 2021 matura ustna nie jest przeprowadzana. Na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej wpisuje się adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA