EGZAMIN MATURALNY

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2020-

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2020

W roku 2020 matura ustna nie jest przeprowadzana. Na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA