CZAS ZAWODOWCÓW-BIS

Cały tydzień grupa ekonomistów z klas 3 a TE i 3 b TE pilnie, aktywnie i bardzo pracowicie uczestniczyła w zajęciach zdalnych w ramach projektu Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska. Zajęcia specjalistyczne prowadzone były poprzez platformę szkoleniową E-meeting Politechniki Poznańskiej.