BRANŻOWE SYMULACJE BIZNESOWE – REVAS

Zespół Szkół Ekonomicznych dołączył do grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości.
Uczniowie mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki – Branżowych Symulacji Biznesowych Revas. Dzięki platformie edukacyjnej uczniowie zyskali możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą.
Nowe umiejętności zdobyli również nauczyciele, którzy podczas praktycznych warsztatów z ekspertami firmy REVAS zdobyli nie tylko wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymali nauczyciele: Katarzyna Gęsigóra, Justyna Płóciennik, Karolina Tyburska-Florek, Katarzyna Ciupka, Krzysztof Cegła, Joanna Kupczyk-Hanowska, Anna Matuszak, Dorota Jamińska oraz Magdalena Barczak-Zmyślona
Branżowe Symulacje Biznesowe w naszej szkole są wykorzystywane do realizacji praktyk zawodowych, które ze względu na pandemię odbywają się w formie wirtualnego przedsiębiorstwa. Od 1 lutego klasa II TLTHg realizuje w ten sposób praktyki, a od 1 marca planowana jest realizacja praktyk, również w tej formie, przez uczniów klasy II Bg oraz II TLg.
Jesteśmy przekonani, że udział w wirtualnej rywalizacji poprzez Branżowe Symulacje Biznesowe, będzie dla naszej młodzieży pierwszym krokiem w kierunku podjęcia własnej działalności gospodarczej.