Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019 

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2018

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
5. Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
6. Arkusz wyłączeń
7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
8. Załacznik nr 1.1
9. Załącznik nr 1.2
10. Załącznik nr 1.3
11. Załącznik nr 1.4
12. Załącznik nr 1.5
13. Załącznik nr 1.6
14. Załącznik nr 1.7
15. Załącznik nr 1.8
16. Załącznik nr 1.9
17. Załącznik nr 1.10
18. Załącznik nr 1.11
19. Załącznik nr 1.12
20. Załącznik nr 1.13
21. Załącznik nr 1.14
22. Załącznik nr 1.15
23. Załącznik nr 1.16
24. Załącznik nr 2.1
25. Załącznik nr 2.2
26. Załącznik nr 2.3
27. Załącznik nr 2.4
28. Załącznik nr 2.5
29. Załącznik nr 3