Plan zamówień publicznych na 2018 rok


PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA 2018 ROKW ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.  JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ  ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (PLN) PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA(w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)

 

 

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 29.01.2018 roku