OBCHODY JUBILEUSZU 90-LECIA SZKOŁY


24 października 2015 roku przypadają główne obchody Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Jednym z ważniejszych działań wpisujących się w Rok Jubileuszowy było otwarcie w dniu 09 października 2015 roku w ostrowskim „n-Klubie” wystawy poświęconej dziejom Szkoły, połączone z promocją okolicznościowych publikacji.
Tom pierwszy publikacji pt. „Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego. Ocalić od zapomnienia 1925 – 2015” został opracowany przez zespół nauczycieli pod redakcją Iwony Grzesiek.
Tom drugi publikacji autorstwa Anny Burkietowicz nosi tytuł „Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego. Drużyna Hermesa. Absolwenci klas handlowych i ekonomicznych w latach 1927-2015”.

Spotkanie zainaugurowało wystąpienie gospodarzy Jubileuszu: Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Dyrektor Szkoły Beaty Matuszczak oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Henryka Sztukowskiego.

Autorzy publikacji przedstawili obecnym gościom cele i treści zawarte w opracowanych przez siebie książkach.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak.
Gośćmi honorowymi byli potomkowie Patrona Szkoły Józefa Gniazdowskiego – wnuczka Beata Bilońska, prawnuk Adam Biloński oraz wnuk Rafał Gniazdowski wraz z małżonką Marią.

Uroczystość uświetnił okolicznościowy program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas drugich Technikum, którego scenariusz opracowany został przez nauczycieli Iwonę Grzesiek i Honoratę Zwierz w oparciu o fragmenty publikacji.
Część artystyczna stanowiła formę koncertu dedykowanego zasłużonym dyrektorom, nauczycielom i absolwentom Szkoły, a w szczególności postaciom założycieli –Józefowi Gniazdowskiemu – obecnemu patronowi Szkoły oraz kupcom ostrowskim, zrzeszonym w Towarzystwie Kupców Chrześcijan w Ostrowie Wielkopolskim.


-

REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA