WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020Na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA znajduję się wykaz podręczników dla uczniów po szkole podstawowej oraz odrębny dla uczniów po szkole gimnazjalnej.
Informujemy również,że w miesiącu wrzesień przeprowadzony zostanie kiermasz podręcznikow w naszej skzole.
Ksiązki do nauki języka obcego zostaną wybrane po przeprowadzeniu testu diagnostycznego.

UWAGA ABSOLWENCI!!!Odbiór świadectw maturalnych 4 lipca 2019 r. o godz. 12.00.
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo w części ustnej, pod warunkiem że
- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden nie został mu unieważniony oraz
- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
Absolwent powinien wówczas w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną. ( zał. 7a )
Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH WRÓCILI Z EXETERW niedzielę 30 czerwca 2019 roku nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego wrócIli z kursu metodycznego, z zakresu nauczania języka angielskiego, który odbył się w Exeter w Anglii.
Pobyt nauczycieli w Anglii był możliwy dzięki realizacji projektu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.
Pobyt nauczycieli w Anglii, jest efektem trwałego wdrażania strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Ostrowski.
Celem projektu jest podniesienie świadomości rozwoju nauczanego języka obcego, dostarczenie uczestnikom aktualnego słownictwa i nowych metod nauczania, rozwijanie ogólnych umiejętności językowych, zapewnienie bardzo praktycznych pomysłów i nowych technik nauczania, przejrzenie najnowszych materiałów dydaktycznych i zbadanie aspektów współczesnego życia i kultury brytyjskiej, niemieckiej, hiszpańskiej.
Trzeba bowiem wspomnieć, że oprócz kursu metodycznego w Anglii nasi nauczyciele uczestniczyli również w kursach w Hiszpanii i Niemczech. W ramach tego Projektu wyjadą jeszcze we wrześniu do Niemiec germaniści z „Ekonomika”. Nauczyciele dzięki możliwości obcowania na co dzień z nauczanym językiem obcym, mieli możliwość odświeżenia swoich wiadomości na temat kultury i życia w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii.
Projekt przygotowany został przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół średnich. Projekt jest przykładem, własnego opracowanego modelu doskonalenia zawodowego i rozwoju kadry pedagogicznej szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski, opartym na programie Erasmus+.

NAUCZYCIELE NA KURSIESerdeczne pozdrowienia z Exeter przesyłają nauczycielki języka angielskiego, Agnieszka Raczak i Grażyna Rachwalska.
Biorą one udział w kursie z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego zorganizowanego w ramach projektu: " Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego".

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019Tegoroczny apel z okazji zakończenia roku szkolnego odbył się w "gorącej " atmosferze. Mimo wysokiej temperatury uczniowie " Ekonomika " stawili się licznie na uroczystości.
Wśród gości był Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Pan Rafał Luciński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji- podkomisarz Tomasz Mroziński, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Katarzyna Budzyń Zbierska oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów - pan Henryk Sztukowski.
Wszyscy z zainteresowaniem oklaskiwali największych prymusów i artystów, którzy wykonywali piosenki filmowe. Finałem uroczystości był taniec z kultowego "Dirty dancing ".
Na koniec wszyscy życzyli sobie udanych w wakacji i udali się na zasłużony wypoczynek.

NAUCZYCIELE ZSE W PROJEKCIEW dniach 03.-08.czerwca br. nauczyciele ZSE Pani Magdalena Bogacka i Pan Tomasz Stempniewicz przebywali w stolicy Niemiec- w Berlinie, gdzie wzięli udział w projekcie dla nauczycieli w ramach europejskiego programu ERASMUS+.
Autorem projektu jest Powiat Ostrowski, a przedmiotem szkolenia była innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Kurs prowadzili wykładowcy z DID Deutsch-Institut Berlin GmbH. Dzięki intensywnemu programowi kulturowemu oraz językowemu nauczyciele pogłębili wiedzę metodyczną i kulturoznawczą, zwiedzili także Berlin i wzięli udział w Festiwalu Kultur.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGOUroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ekonomicznych odbędzie się 19 czerwca br. o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej

Polski Czerwony Krzyż ma 100 lat!Polski Czerwony Krzyż, jedna z najdłużej działających organizacji charytatywnych, zasłużona szczególnie w konfliktach wojennych i akcjach o charakterze międzynarodowym w tym roku obchodzi 100 lat istnienia.
Jubileusz ten obchodzony jest także na Ziemi Ostrowskiej. Z tej okazji, w poniedziałek 17 czerwca w Ostrowskim Centrum Kultury odbyła się druga część obchodów ,uroczysta akademia podczas której wręczono odznaki zasłużonym działaczom PCK oraz jubileuszowe medale.
Wśród nagrodzonych znalazła się również nasza szkoła Zespół Szkół Ekonomicznych. Dyrektor ZSE p.Beata Matuszczak odebrała z rąk włądz Zarządu PCK „Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” w dowód uznania za wieloletnie efektywne.
Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest Pani Izabela Ryzińska-Dolata.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2019UWAGA- OD PONIEDZIAŁKU RUSZAJĄ EGZAMINY ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ!
HARMONOGRAM W ZAŁĄCZENIU!
PRZYPOMINAMY O STROJU GALOWYM I PRZYBYCIU GODZINĘ PRZED EGZAMINEM


SPOTKANIA Z RODZICAMI 28 MAJA 2019Zebrania z rodzicami w dniu 28 maja 2019 roku godz. 17.00
Spotkanie rodziców klas I i II z przedstawicielem Policji - prelekcja na temat „Bezpieczeństwa cyfrowego” w sali gimnastycznej. Po wykładzie spotkanie z wychowawcami w salach:
Klasa Ia technik ekonomista w zastępstwie wychowawcy mgr Danuta Bartosik sala nr 10 (I piętro)
Klasa Ib technik ekonomista wychowawca mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka sala nr 3 (parter)
Klasa ITL technik logistyk wychowawca dr Anna Burkietowicz sala nr 2 (parter)
Klasa ITL/TH technik logistyk/technik handlowiec wychowawca mgr Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 8 ( I piętro)
Klasa IIa technik ekonomista wychowawca mgr Justyna Płóciennik sala nr 4 (parter)
Klasa IIb technik ekonomista wychowawca mgr Artur Włodarczyk sala nr 6 ( I piętro)
Klasa IIa technik logistyk wychowawca mgr Magdalena Andrzejewska sala nr 16 ( II piętro)
Klasa IIb technik logistyk wychowawca mgr Izabela Ryzińska - Dolata sala nr 19 ( II piętro

O godz. 17.00 spotkanie rodziców klas III z wychowawcami w salach:
Klasa IIIa wychowawca mgr Magdalena Bogacka sala nr 11 ( I piętro)
Klasa IIIb wychowawca mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 23 (II piętro)
Klasa IIITL wychowawca mgr Wiesława Walkowiak sala nr 5c (obok sali gimnastycznej)
Klasa IIITL/TH wychowawca mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 14 ( II piętro )

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJWniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2019/2020 DLA UCZNIÓW GIMNAZJUMWniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2019/2020 DLA UCZNIÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJZMIANA PLANU LEKCJI!!!Uwaga!
W zakładce ŻYCIE SZKOŁY plan lekcji na miesiąc maj. Prosimy o zapoznanie się z nowym planem lekcji, który rusza od czwartku 9 maja

VI REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI29 marca 2019 roku odbyły się VI Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.
Organizatorami tegorocznych Targów był: Powiat Ostrowski, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSE, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego, OVB Allfinanz Ostrów Wielkopolski, Grupa DGCS oraz VIXON Media.
Tradycyjnie już honorowy patronat nad Targami Biznesu i Przedsiębiorczości objął Starosta Ostrowski, Pan Paweł Rajski. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Biznes, warto wiedzieć więcej”
W trakcie Targów podsumowano projekt Młodzieżowe Misje Gospodarcze, w którym pierwsze miejsce zdobyła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku, drugie miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim. Na trzecim miejscu uplasował się zespół z Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. sw. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim.
Nagrody główne zostały ufundowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz przez firmy biorące udział w projekcie: Mahle Behr sp. z o.o., SM Spedition, OVB w Ostrowie Wlkp., OSM w Ostrowie Wlkp. oraz Media i Komunikacja sp. z o.o.
Podczas Targów przyznano Nagrodę Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski - statuetkę Orła Biznesu Powiatu Ostrowskiego. W tym roku nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo Mahle Behr sp. z o.o.
Przyznano również nagrody w projekcie realizowanym przez grupę DGSC - Grasz o staż. W tym roku staż w firmie DGCS wygrał Damian Banaszewski z klasy I tl/th.
Bardzo ważnym punktem Targów było spotkanie przedsiębiorców z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem, który zwrócił szczególną uwagę na sprawy, którymi obecnie się zajmuje jako Rzecznik.
W czasie Targów zwiedzający mieli okazję skorzystać ze szkoleń
- Facebook dla biznesu. Jak zwiększyć widoczność firmy i zdobyć nowych klientów? – zorganizowane przez Grupę DGCS
- Design thinking w projektowaniu własnego biznesu oraz Wybieram świadomie – warsztat z zakresu doradztwa zawodowego i kariery - zorganizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
- Światłowód – stabilny internet podstawą biznesu – szkolenie zorganizowane przez firmę PROMAX sp. j Z. Fórmanek-Okrój, W.Okrój
- Warsztat z zakresu ekonomii społecznej – zorganizowany przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi
Dla zwiedzających zostały również zorganizowane atrakcje tj. gra targowa, organizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, w której wygrać można było smartwatch - e oraz upominki ufundowane przez wystawców; konkurs na hasło promujące kolejną edycję targów, w którym nagrody główne ufundowało przedsiębiorstwo PROMAX oraz nagrody za wyróżnienia ufundowało przedsiębiorstwo WEST FROST.
W tym roku zwyciężyło hasło zgłoszone przez uczennicę Marlenę Płokarz – „Odpowiedzialny biznes”.
Zwiedzający głosowali również na najatrakcyjniejsze stoisko Targów. Najwięcej głosów zdobyło stoisko TŻ Ostrovia. Puchar dla wystawcy, ufundowała Rada rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
Odbył się również pokaz elektromobilności przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności w Warszawie oraz Salon Samochodowy Nissan Polody w Kaliszu. Przedsiębiorcy mieli okazję zasiąść za kółkiem samochodu elektrycznego
Dziękujemy zwiedzającym za liczne przybycie, a wystawcom i organizatorom za zaangażowanie w przygotowanie atrakcji dla zwiedzających.

PODSUMOWANIE OSTROWSKIEGO BIEGU BIZNESUPo raz trzeci już Targi Biznesu i Przedsiębiorczości zostały zainaugurowane sportowo, poprzez "Ostrowski Bieg Biznesu."
Organizatorami biegu byli:Powiat Ostrowski, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSE, Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, OVB Allfinanz, Grupa DGCS, VIXON Media oraz Decathlon.
Biegacze, musieli pokonać dystans 5,8 km, który równa się dwóm okrążeniom jeziora "Piaski". Jednakże dzięki pięknej pogodzie i znakomitej atmosferze zawodów, bieg ten był czystą przyjemnością, co podkreślało wielu uczestników.
Impreza ta wyróżnia się jeszcze czymś innym, zawodnicy nie reprezentują klubów sportowych tylko firmy w których są zatrudnieni. Stąd w biegu wystąpiły liczne reprezentacje firm współpracujących z Ostrowskim "Ekonomikiem".
Po zaciętej rywalizacji w biegu zwyciężył nauczyciel naszej szkoły Maciej Grzęda, drugie miejsce zajął Michał Kunert, uczeń ZSE, natomiast trzecie miejsce na podium należało do Macieja Płóciennika reprezentującego firmę OVB Ostrów Wielkopolski.
Dziękujemy wszystkim organizatorom za pomoc i zapraszamy wszystkich uczestników na następną edycję biegu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DEKLARACJI NA EGZAMIN POPRAWKOWYUWAGA!
Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji zimowej mogą złożyć deklarację przystapienia do egzaminu w sesji letniej do dnia 29 marca (piątek) w pokoju nr 7.

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOŁYWczoraj "Ekonomik" obchodził szczególne, podwójne święto. Uczciliśmy pamięć naszego patrona Józefa Gniazdowskiego oraz pierwszy Dzień Wiosny.
Apel, który z te okazji przygotowały Pani Iwona Grzesiek i Małgorzata Czaińska – Zawidzka był wyjątkowy, ponieważ tematem przewodnim była sportowa działalność naszej szkoły.
Autorzy akademii przypomnieli najznamienitszych absolwentów naszej placówki, którzy zdobywali laury dla Ekonomika, Ostrowa, Powiatu a nawet Kraju.
Ponadto mogliśmy usłyszeć liczne interpretacje wierszy „sportowych” , oddających cześć bohaterom stadionów...
Uroczystość uświetniły swoimi występami min.: uczennice naszej szkoły ,wykonujące akrobacje gimnastyczne przygotowane przez Panią Ewę Papych oraz pokazy grupy tanecznej pod przewodnictwem Pani Katarzyny Gęsigóry.
Wszystkim artystom i autorom dziękujemy za przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości.

ZAPISY NA SZKOLENIA PODCZAS RTBIPZapraszamy do zapisów na szkolenia, które odbędą się podczas REGIONALNYCH TARGÓW BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 29 marca 2019 roku


EKONOMIK W FINALE OLIMPIADYJulia Łuczak, Zuzanna Rachuta i Oliwia Samostiak z klasy 1b TE prawno – policyjnej odniosły duży sukces kwalifikując się do wielkiego finału III Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w Słupsku.
Organizatorem Olimpiady jest Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Warunkiem awansu do ścisłego finału było przygotowanie pracy konkursowej, która podlegała ocenie przez specjalną komisję.br Nasza drużyna, pod opieką mgr Artura Kurczaby, przygotowała scenariusz filmu prewencyjnego pt. „Bezpiecznie w drodze do szkoły” współpracując w tym zakresie także z policjantami ostrowskiej komendy.
Niespełna miesiąc nerwowego oczekiwania na werdykt komisji i w końcu ogłoszenie wyników. Dziewczyny nie kryły swojego zaskoczenia i wielkiej radości, kiedy dotarła do nas informacja, że ostrowski Ekonomik jako jedna z 14 szkół z całego kraju, uzyskał kwalifikacje do wielkiego finału.
Można powiedzieć, że minimum zostało osiągnięte, ale nasze dziewczyny nie zamierzają zakończyć walki na tym etapie.
24 maja w Słupsku zawalczą o najwyższe laury. Bez względu na ostateczne rozstrzygnięcia, znalezienie się wśród 14 najlepszych szkół w Polsce jest ogromnym sukcesem.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.
Poniżej kadry z filmu konkursowego.

MŁODZIEŻOWE MISJE GOSPODARCZE W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE- PRZEDSIĘBIORCZY POWIAT OSTROWSKI05.03.2019 odbyła się prezentacja efektów Projektu Młodzieżowe Misje Gospodarcze w Południowej Wielkopolsce – Przedsiębiorczy Powiat Ostrowski, który jest częścią działań w ramach VI edycji Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości.
Organizatorami projektu są:
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy wsparciu organu prowadzącego – Powiatu Ostrowskiego,
- pomysłodawca projektu - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim.
Honorowy patronat nad projektem objął Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
W projekcie brali udział następujący przedsiębiorcy:
- Mahle Behr Ostrów Wielkopolski
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim
- SM Spedition
- OVB Allfinanz
- Media i komunikacja
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością
- Pan Paweł Rajski – Starosta Ostrowski
- Pani Marta Janiak – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
- Pan Tomasz Adamek - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Prezes Zarządu CARLIFT SERWIS Sp. z o.o. oraz członkowie prezydium Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski
- Pani Magdalena Sekura-Nowicka - Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
- Pani Ewa Machnik - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski
- Pan Janusz Grzesiak – Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Powiatu Ostrowskiego
- Pan Zbigniew Madajczak – Członek Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie Wielkopolskim
- Państwo Sylwia i Marcin Żurkowie – Zarząd SM Spedition.
- Pani Marta Fedorowska - Dyrektor Okręgu OVB Allfinanz
- Pan Mariusz Fedorowski – przedstawiciel
- Pani Maria Raszewska z firmy Media i Komunikacja
- Dyrektorzy Szkół Podstawowych biorących udział w projekcie
- pracownicy - przedstawiciele przedsiębiorstw, które biorą udział w projekcie, nauczyciele oraz młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy opiekowali się grupami projektowymi.
Projekt realizowały następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim
- Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Siostry Anzelmy Marii Matuszczak w Ostrowie Wielkopolskim
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie
- Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
- Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły
- Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator w Ostrowie Wielkopolskim
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku
Młodzieżowe Misje Gospodarcze to projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych, podczas którego uczestnicy angażowali się w rozwiązywanie realnych problemów i wyzwań przedsiębiorców. Uczestnicy musieli wykazać się przedsiębiorczą i proaktywną postawą.
W czasie realizacji projektu grupy:
- rozwiązywały case study
- współpracowały z przedstawicielami przedsiębiorstw i uczniami kierunków zawodowych oraz nauczycielami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.,
- uczestniczyły indywidualnie na platformie w badaniu predyspozycji zawodowych
- brały udział w spotkaniach u pracodawców, w spotkaniach konsultacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych, warsztacie z design thinking (warsztacie twórczego myślenia),
- przygotowały dokumentację projektu oraz reportaż z realizacji działań
- zaprezentowały rozwiązanie case study przed Kapitułą Ekspertów
Efekty pracy oceniała Kapituła Ekspertów, w skład której wchodzi:
- prezydium Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski:
1. Pan Tomasz Adamek - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski i Prezes Zarządu CARLIFT SERWIS Sp. z o.o.
2. Pan Andrzej Jankowski – Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski i Dyrektor do spraw technicznych i rozwoju Ema-Elfa Sp. z o.o.
3. Pan Józef Gregorczyk – Prezes Zarządu ELEKTROSERV – ZAP Sp. z o.o.
4. Pan Stanisław Pułkownik – Prezes Zarządu PBO Sp. z o.o.
oraz
5. Pani Ewa Machnik – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski
6. Pani Magdalena Sekura-Nowicka - Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
7. Pani Ewa Tomczak – certyfikowany trener zmian i moderator design thinking
Najlepsze zespoły otrzymają nagrody rzeczowe:
- I miejsce – nagrody rzeczowe wartości 1000 zł na zespół
- II miejsce – nagrody rzeczowe wartości 750 zł na zespół
- III miejsce – nagrody rzeczowe wartości 500 zł na zespół
Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Centrum Wsparcia, Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Najlepszy zespół otrzyma również Orzełka Biznesu, a jedno z przedsiębiorstw, które brało udział w projekcie otrzyma Orła Biznesu jako nagrodę w konkursie organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski
Dla uczestników przewidziano również wyróżnienia - upominki rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy wezmą również udział w wycieczce do wybranych przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie.
Kapituła ekspertów przy ocenie będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
- udział w spotkaniach w przedsiębiorstwach
- znalezienie rozwiązania problemu
- innowacyjną formę prezentacji
- umiejętność zaprezentowania rozwiązania
- poprawność językową
- wykorzystanie słownictwa specjalistycznego
- prezentację dwujęzyczną
- dokumentację projektu
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas VI Regionalnych Targów, które odbędą się 29 marca 2019 roku.

VI REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIOSTROWSKI BIEG BIZNESUO PIÓRO STAROSTY- KONKURS ORTOGRAFICZNY28 lutego 2019 roku w murach III Liceum Ogólnokształcącego odbył się międzyszkolny etap XVI edycji Konkursu Ortograficznego „O Pióro Starosty Powiatu Ostrowskiego”.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IVA- Lidia Nowak oraz Kinga Pawłowska.
Z trudnymi zawiłościami ortograficznymi bardzo dobrze poradziła sobie Kinga, otrzymując wyróżnienie i pióro w nagrodę. Obie dziewczyny są bardzo uzdolnione humanistycznie i literacko.
Warto dodać, że z kolei Lidia Nowak otrzymała wyróżnienie w powiatowym „Turnieju opowiadań” za tekst „Pierwszy taniec”. Obie uczennice do konkursów przygotowywała nauczycielka języka polskiego Małgorzata Czaińska-Zawidzka.

SPOTKANIA Z POLICJANTAMIW czwartek, 28 lutego 2019 r. uczniowie klasy II B TE prawno – policyjnej spotkali się z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim - technikiem kryminalistyki sierż. szt. Łukaszem Stefańskim.
Z kolei dzień wcześniej uczniowie III B o tym samym profilu gościli asp. Dawida Czaję z Wydziału Ruchu Drogowego ostrowskiej komendy. Spotkania z policjantami to jeden z punktów harmonogramu działań w ramach współpracy naszej szkoły z ostrowską jednostką Policji.
O tajnikach specyficznej służby jaką jest technik kryminalistyki opowiadał uczniom sierż. szt. Łukasz Stefański. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega jego praca oraz zapoznali się ze sprzętem jaki wykorzystywany jest podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia.
Zajęcia praktyczne były poprzedzone krótkim wykładem teoretycznym, podczas którego policjant omówił rodzaje śladów kryminalistycznych oraz sposoby ich zabezpieczania na miejscu zdarzenia. Uczniowie zobaczyli wyposażenie walizki policyjnych techników oraz dowiedzieli się do czego służą poszczególne elementy jej wyposażenia.
Korzystając z okazji sami mogli przez chwilę wcielić się w rolę policjanta ujawniającego i zabezpieczającego ślady na miejscu zdarzenia. Jak przyznał sierż. szt. Łukasz Stefański odpowiadając na liczne pytania praca technika jest mozolna, wymaga precyzji, skupienia i dokładności. Nie lubi pośpiechu. Najczęściej kojarzona jest ze zbieraniem śladów, wykonywaniem zdjęć, ale największą barierą którą trzeba pokonać to przystosowanie się do niejednokrotnie drastycznych momentów, jak chociażby oględziny zwłok, czy też udział w ich sekcji.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zachowanie się w trakcie policyjnej kontroli, najczęstsze błędy młodych kierowców, przyczyny wypadków i kolizji drogowych to z kolei tematy, które poruszone zostały przez asp. Dawida Czaję z ostrowskiej drogówki.
Uczniowie klasy III B prawno – policyjnej jako młodzi kierowcy, mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze zasady związane z bezpiecznym poruszaniem się po drodze. Jednakże, jak podkreślał asp. Czaja, znajomość przepisów ruchu drogowego nie zastąpi rozsądku i trzeźwego myślenia każdego uczestnika ruchu drogowego.
Korzystając z obecności specjalisty w tym zakresie, uczniowie zasypali asp. Czaję mnóstwem pytań zaspokajając swoją ciekawość zarówno w temacie samej służby w wydziale ruchu drogowego, jak i przepisów prawa drogowego.

TECHNIKUM NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO WŚROD NAJLEPSZYCH TECHNIKUM W POLSCEJest mi miło poinformować wszystkich, że Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego znalazło się w czołówce Rankingu Techników Perspektyw 2019r.
Wysoka pozycja rankingowa Technikum Nr 5 jest efektem bardzo dobrze zdanego egzaminu maturalnego i zawodowego oraz wielu osiągniętych zwycięstw w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Należy podkreślić, że jest to sukces, na który pracowaliśmy wszyscy. Pragnę, zatem pogratulować wszystkim nauczycielom i uczniom zdobytego przez Szkołę wyróżnienia oraz podziękować władzom Powiatu Ostrowskiego za stwarzanie odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy w szkole.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Technikum Nr 5 ma prawo do używania w 2019 roku Tytułu Honorowego „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.

Z wyrazami szacunku

Beata Matuszczak

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego


WARSZTATY DZIENNIKARSKIERedaktorzy szkolnej gazetki "Feniks" - Kasia Wala, Dagmara Pietras i Sebastian Grzesiak pod opieka pani Grażyny Rachwalskiej wzięli udział w XI edycji warsztatów dziennikarskich w 1 LO.
W tegorocznej edycji specjalnym gosciem byla Julia Dutkiewicz - mistrzyni Polski w skoku wzwyż.
Prowadziła ona wykład, odnośnietego, jak dziennikarz może zadać pytanie, aby uzyskał daną odpowiedź, jednocześnie odpowiadając na pytania uczestników.
Pani Dutkiewicz opowiadała również o swojej książce - "Droga Wojownika" tłumacząc, jak rzeczy, które na pozór są łatwe , w rzeczywistości skrywają wiele trudów .
Mimo bardzo młodego wieku, konsekwentnie dąży do celu i niweluje przeszkody. Walczy jak rycerz, który chce też nauczać, że po ciezkiej , konsekwentnej pracy przychodzi pora na upragnione zwycięstwo.

DZIAŁO SIĘ W WEEKEND W EKONOMIKUTegoroczne „Drzwi otwarte” były bardzo udane. Przyszli uczniowie „Ekonomika” bardzo licznie stawili się 22 oraz 23 lutego i chętnie uczestniczyli w atrakcjach zorganizowanych specjalnie na ich przybycie.
Nauczyciele w swoich pracowniach przygotowali konkursy przedmiotowe, które bardzo urozmaicały zwiedzanie naszej szkoły. Punkty zdobyte w konkursach można było zamienić na nagrody.
Uczniowie rywalizowali w dyscyplinach matematycznych, polonistycznych, językowych, a także zawodowych. Wszyscy przybyli entuzjastycznie podchodzili do zadań i aktywnie w nich uczestniczyli.
Na wysokości zadania stanęli nie tylko nauczyciele, uczniowie naszej szkoły bardzo kompetentnie oprowadzali gości i udzielali im rozległych informacji. Pozytywne nastawienie nauczycieli i uczniów spowodowało, że wszyscy zwiedzający chwalili atmosferę szkoły i deklarowali dołączenie do „Ekonomika
Dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia we wrześniu.

DRZWI OTWARTE W EKONOMIKUDyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum, uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz Rodziców, Opiekunów na Dni Otwarte, w dniach:
22 lutego 2019 (piątek) w godzinach od 12,00 – 18,00
23 lutego 2019 (sobota) w godzinach od 9,00 – 14,00
W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje o szkole, o kierunkach kształcenia w technikum i szkole branżowej I stopnia, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami lub uczniami
Więcej informacji już wkrótce. Zapraszamy do polubienia naszego funpage, w którym na bieżąco umieszczane są informacje z życia naszej szkoły.
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Ekonomicznych-w-Ostrowie-Wielkopolskim-625642547583148/?ref=bookmarks
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

VI REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIOSTROWSKI BIEG BIZNESUWALENTYNKI W EKONOMIKUWalentynki to święto zakochanych i zaprzyjaźnionych. To ciekawy sposób na rozgrzanie serc w czasie zimy i wzmocnienie przyjaźni.
Szczególny dzień, na który warto starannie przygotować coś wyjątkowego. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Wiesławą Walkowiak oraz Panią Justyną Witek zorganizował „ Pocztę Walentynkową".
Można było wysłać kartki walentynkowe z kilkoma miłymi i ciepłymi słowami do kochanej osoby. Kartki adresowane były do dziewczyn, chopców, a także nauczycieli Ekonomika.
Wszystkie napisane kartki dostarczył amor Jakub.
Kolejną atrakcją była "fotobudka", w której każdy mógł zobic sobie zdjęcie z wyjatkową, ulubioną dla siebie osobą.
Śmiechu i aranżacji było co niemiara, czego dowodem są fotografie uczniów i nauczycieli.
Zdjęcia brały udział w konkursie walentynkowym, który był prowadzony na fanpage Naszej szkoły. Niewątpliwie zwycięzcą konkursu jest Weronika Spalony, z klasy IV BTE, która wygrywa dwa bilety do kina.
Na zakończenie obchodów dnia zakochanych, a przy okazji pamiętając o singlach, w dniu 15 lutego uczniowie wraz z opiekunami: Panią Beatą Matuszczak, Justyną Witek, Wiesławą Walkowiak oraz Panem Arturem Włodarczykiem wzieli udział w seansie filmowym Kina Helios- "Planeta Singli 3"


"JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO"- WRAŻENIA PO " TRZECH MUSZKIETERACH"Tradycją naszej szkoły stały się wyjazdy do Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu.
7 lutego uczniowie klas IVA, IVB, IIITL/TH mieli okazję obejrzeć znakomity musical „Trzej muszkieterowie” zrealizowany na podstawie najsłynniejszej powieści płaszcza i szpady Aleksandra Dumasa.
To historia młodego d'Artagnana, który stara się o miejsce w gwardii muszkieterów na dworze króla Ludwika XIII. Przybywając do Paryża, chłopiec pochopnie wyzywa napotkanych ludzi na pojedynki.
W ten sposób zupełnie przypadkowo poznaje Atosa, Portosa i Aramisa, czyli trzech królewskich muszkieterów. Razem ruszają w bój, aby bronić honoru ukochanej Francji i królowej Anny, przezwyciężając intrygi żądnego władzy kardynała Richelieu czy tajemniczej agentki Milady.
Wszystkim ich działaniom przyświeca jedna zasada: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Podziw młodzieży Ekonomika wzbudziły mistrzowska gra aktorów, przepiękne epokowe stroje, wyrafinowany humor, niezwykle realistyczne uzbrojenie, możliwości sceniczne i choreografia.
Jednak bez wątpienia wszystkich za serca chwyciła przepiękna oprawa muzyczna Krzesimira Dębskiego, a z pewnością każdemu nadal dźwięczy w głowie finalny utwór z jakże wymownymi słowami:
„Wolność! królowie, panowie, książęta. Równość! Niebieska krew wasza mać. Braterstwo! Zbyt wiele musimy pamiętać. Nie chcemy się bać!
Oprócz wieczornej uczty duchowej w „Capitolu” uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę historyczną z XX wieku, zwiedzając wystawę Centrum Historii Zajezdnia.
Organizatorkami wyjazdy były pani Iwona Grzesiek oraz pani Małgorzata Czaińska-Zawidzka.
Opiekę nad uczniami sprawowały również pani Barbara Ciechanowska-Kubica i pani Iwona Paterek.


EGZAMINY ZAWODOWE!UWAGA!
Termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy w sesji letniej upływa 18 lutego 2019 roku.

Deklaracje należy składać w pokoju nr 7.

NAUCZYCIELE W HISZPANIIW poniedziałek 4 lutego 2019 roku, trójka nauczycieli języka hiszpańskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina z Ostrowa Wielkopolskiego, rozpoczęło swoje uczestnictwo w kursie metodycznym, z zakresu nauczania języka hiszpańskiego, w hiszpańskiej Maladze.

Z Zespołu Szkół Ekonomicznych wyjechał jeden nauczyciel, który w zawodzie technik logistyk uczy języka hiszpańskiego.
Zespół Szkół Ekonomicznych otwerając się na potrzeby uczniów po raz pierwszy w tym roku wprowadził w zawodzie technik logistyk nauczanie języka hiszpańskiego, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Zawód logistyka wymaga znajomości kilku języków obcych, szkoła oprócz standardowych języków obcych: angielskiego i niemieckiego wprowadziła do nauczania coraz bardziej popularny i potrzebny na rynku pracy język hiszpański.

Pobyt nauczycieli w Hiszpanii jest możliwy dzieki realizacji projektu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Pobyt ostrowskich pedagogów w Hiszpanii, jest efektem trwałego wdrażania strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Ostrowski.
Celem pobytu w hiszpańskiej szkole językowej, jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, a docelowo zwięszenie innowacyjności i efektywności nauczania języka hiszpańskiego, w dwóch szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

W ramach realizowanego projektu, swoje kompetencje zawodowe będzie doskonalić 32 nauczycieli języka angielskiego w Exeter, 20 nauczycieli języka niemieckiego w Berlinie i 2 nauczycieli języka francuskiego w Rouen, w czerwcu i wrześniu b.r.

Projekt przygotowany został przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół średnich.
Projekt jest przykładem, własnego opracowanego modelu doskonalenia zawodowego i rozwoju kadry pedagogicznej szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski, opartym na programie Erasmus+.
Taki model jest dostępny dla okolicznych szkół podstawowych i średnich w Powiecie Ostrowskim.


LISTA RANKINGOWA UCZNIÓW I UCZENNIC NA KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCHOsoby, które zakwalifikowały się na kurs ( w pierwszej kolejności są to uczniowie z klas technik handlowiec i technik ekonomista):
Lp. Numer ewidencyjny kandydata
1. 20 IIIa
2. 23 IIIa
3. 21 IIIa
4. 19 IIIa
5. 17 IIa
6 14 IIa
7. 13 IIa
8. 15 IIa
9. 16 IIa
10. 18 IIa
11. 22 IIa
12. 9 III TL/TH
13. 8 III TL/TH
14. 10 III TL/TH
15. 7 IIITL/TH
16. 6 IIITL/TH
17. 24 IIITL/TH
18. 5 ITL/TH
19. 25 IIbTL
20. 27 IIbTL

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 6 lutego o godz. 10.00 w sali nr 10

WESPRZYJ MARATON UŚMIECHU PODCZAS ZAKUPÓW W TESCO!Popierasz idę Maratonu Uśmiechu?
Robisz zakupy w Tesco?
Zagłosuj na Maraton Uśmiechu w V edycji programu grantowego "Decydujesz, pomagamy".

Na "5 MARATON UŚMIECHU - UŚMIECH PODAJ DALEJ" możesz głosować w następujących sklepach:

- Odolanów Krotoszyńska

- Ostrów Wielkopolski Kaliska 120

- Ostrów Wielkopolski Księdza Majorka 2

- Pleszew Sienkiewicza 43a

Więcej informacji na stronie:
https://tesco.pl/pomagamy/project/14142/OLIMPIADA "WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH" - EDYCJA 2018/201927 listopada 2018 roku odbył się pierwszy etap olimpiady o ubezpieczeniach.
W tegorocznej edycji Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” wzięło udział blisko 34 tys. uczniów z 1008 szkół.
Znane są już wyniki i wiemy, które szkoły wezmą udział w wojewódzkim etapie olimpiady.
Nasza szkoła zakwalifikowała się do II etapu, który odbędzie się 15 marca 2019 roku w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.
Zespoły zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego składają się z 3 uczniów. Są to osoby, które najlepiej napisały test o ubezpieczeniach społecznych w swoich szkołach.
Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentować będą uczennice klas o profilu księgowości: Gabriela Doruch klasa 2aTE, Wioletta Kurek klasa 3a, Sandra Sójka klasa 3a.
Naszemu zespołowi dziękujemy za udział w olimpiadzie, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynatorem i opiekunem projektu jest nauczyciel przedmiotów zawodowych - Justyna Płóciennik.

ZEBRANIA Z RODZICAMI - 30 STYCZNIA 2019 ROKU GODZ. 17.30PLAN SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI:

Klasa Ia technik ekonomista - wychowawca mgr Iwona Grzesiek - sala nr 10 (I piętro)

Klasa Ib technik ekonomista - wychowawca mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka - sala nr 3 (parter)

Klasa ITL technik logistyk - wychowawca dr Anna Burkietowicz - sala nr 2 (parter)

Klasa ITL/TH technik logistyk/technik handlowiec - wychowawca mgr Barbara Ciechanowska-Kubica - sala nr 20 ( II piętro)

Klasa IIa technik ekonomista - wychowawca mgr Justyna Płóciennik - sala nr 4 (parter)

Klasa IIb technik ekonomista - wychowawca mgr Artur Włodarczyk - sala nr 6 (I piętro)

Klasa IIa technik logistyk - wychowawca mgr Magdalena Andrzejewska - sala nr 16 (II piętro)

Klasa IIb technik logistyk - wychowawca mgr Izabela Ryzińska - Dolata - sala nr 19 (II piętro)

Klasa IIIa technik ekonomista - wychowawca mgr Magdalena Bogacka - sala nr 11 (I piętro)

Klasa IIIb technik ekonomista - wychowawca mgr Tomasz Stempniewicz - sala nr 23 (II piętro)

Klasa IIITL technik logistyk - wychowawca mgr Wiesława Walkowiak - sala nr 5c (obok sali gimnastycznej)

Klasa IIITL/TH technik logistyk/technik handlowiec - wychowawca mgr Edyta Strasburger-Chmielewska - sala nr 11a (I piętro)

Klasa IVa technik ekonomista - wychowawca mgr Milena Kulas - sala nr 13 (I piętro)

Klasa IVb technik ekonomista - wychowawca mgr Karolina Tyburska-Florek - sala nr 14 (II piętro)

Klasa IVTL technik logistyk - wychowawca mgr Beata Mądrzak - sala nr 8 (I piętro)


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


DRZWI OTWARTE W EKONOMIKUDyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum, uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz Rodziców, Opiekunów na Dni Otwarte, w dniach:
22 lutego 2019 (piątek) w godzinach od 12,00 – 18,00
23 lutego 2019 (sobota) w godzinach od 9,00 – 14,00
W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje o szkole, o kierunkach kształcenia w technikum i szkole branżowej I stopnia, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami lub uczniami
Więcej informacji już wkrótce. Zapraszamy do polubienia naszego funpage, w którym na bieżąco umieszczane są informacje z życia naszej szkoły.
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Ekonomicznych-w-Ostrowie-Wielkopolskim-625642547583148/?ref=bookmarks
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!WIZYTA MŁODZIEŻY W DPSKlasa III a gościła z występem bożonarodzeniowo-noworocznym w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.
Pięknie wykonane kolędy, pastorałki i wiersze dostarczyły pensjonariuszom DPS nie lada wzruszeń.
Dziewczynom z klasy 3a towarzyszyli akompaniamentem Patrycja Pera z klasy 3 TL TH na flecie oraz Klaudiusz Buliński z klasy I B na saksofonie.
Partie solowe wykonała Julia Junak.
Opiekunami były: Pani Kamila Pływaczyk oraz Pani Magdalena Bogacka.

PODSUMOWANIE STAŻY ZAGRANICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PT.: "EUROPEJSKIE MOBILNOŚCI ZAWODOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM".
LOGISTYCY ZAKOŃCZYLI KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH
KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCHUWAGA!
W styczniu rusza następna edycja „Kursu obsługi kas fiskalnych”.
Kurs organizowany jest w ramach projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Kształcenia Zawodowego Młodzieży w Powiecie Ostrowskim”.
Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do pokoju nr 7.


STUDIUM ZBRODNI - KONKURSZapraszamy do wzięcia udziału w VI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE KRYMINALNYM „STUDIUM ZBRODNI”
Poniżej regulamin konkursuZAKOŃCZENIE PROJEKTU LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKAZakończyliśmy realizację projektu pt. „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk” (LSI: RPWP.08.03.01-30-0052/16) - konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży
Projekt był realizowany z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu od 2017 roku
W ramach projektu:
- otrzymaliśmy dostęp do Wirtualnych laboratoriów magazynowych i spedycyjnych,
- braliśmy udział w wizytach studyjnych dla uczniów w przedsiębiorstwach powiązanych z warsztatami na WSL w Poznaniu (Promag, PolZug Intermodal, Ekol Logistics),
- braliśmy udział w konferencjach Logmeeting.wlkp,
- uczniowie, którzy mieli najwyższe wyniki egzaminu zawodowego uzyskali certyfikaty Candidate of Junior Logistician
- uzyskaliśmy wyposażenie pracowni - (dwie architektoniczne makiety obiektów logistycznych, 10 dwustronnych plansz dydaktycznych, 6 filmów dydaktycznych, 20 prezentacji multimedialnych),
- otrzymaliśmy podręczniki z zakresu logistyki dla biblioteki szkolnej
- uzyskaliśmy płatne staże dla uczniów w przedsiębiorstwach.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWEPrzy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny, w miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim, dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiędzie.

J.Kasprowicz

W tym magicznym okresie oczekiwania na przyjście Zbawiciela, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczniom, pracownikom emerytowanym, absolwentom i przyjaciołom naszej szkoły.
Życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.
Życzy
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy obsługi
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkoposlkim


ŻYCZENIA SAMORZĄDU SZKOLNEGODużymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Z tej okazji w imieniu wszystkich uczniów serdecznie życzymy całemu Gronu Pedagogicznemu Wesołych Świąt.
Niech magiczna atmosfera białego krajobrazu i pięknych ozdób świątecznych pozwoli choć na chwilę oderwać się od codzienności, da porwać się marzeniom i refleksji oraz pozwoli w spokoju, w gronie najbliższych celebrować piękną polską tradycję Wigilii Bożego Narodzenia.
Niech na stołach zagości dwanaście dań i jedno dodatkowe nakrycie.
Oby te Święta były czasem wytchnienia, choćby chwilowej beztroski, czasem wolnym od smutków i pełnym radości, czego jeszcze raz gorąco życzymy naszym Nauczycielom!
Wraz z całą Radą SU oraz opiekunem Pania Wiesławą Walkowiak życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, pysznych potraw na wigilijnym stole, zimowej aury na zewnątrz, a rodzinnego ciepła wewnątrz domu, pięknej choinki i mnóstwa prezentów pod nią, wytchnienia od nauki, regeneracji sił, oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Przewodniczący SU Jakub Mucha oraz opiekun SU Wiesława Walkowiak


MŁODZIEŻOWE MISJE GOSPODARCZE- RAPORT GRUDNIOWYW ramach projektu Młodzieżowe Misje Gospodarcze w Południowej Wielkopolsce – Przedsiębiorczy Powiat Ostrowski w grudniu odbyły się pierwsze spotkania w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.
` Grupy projektowe, w skład których wchodzą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej Edukator w Ostrowie Wlkp., Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku, Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wlkp., Szkoły Podstawowej Św. Jana Pawła II w Radłowie, Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Siostry Anzelmy Matuszczak w Ostrowie Wlkp. oraz Szkoły Podstawowej w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły oraz uczniowie naszej szkoły odwiedzili SM Spedition, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Ostrowie Wlkp., OVB Allfinanz, Mahle Behr Ostrów Wlkp. oraz Media i Komunikacja, Agencję Wydawniczo-Reklamową Nasz Rynek.
Uczniowie poznali przedsiębiorstwa, mieli okazję rozmawiać z pracownikami, obserwować ich pracę.
Członkowie grup projektowych zgłębili również problemy, które są zadaniami konkursowymi w projekcie.
Pojawiły się już pierwsze pomysły dotyczące sposobów rozwiązania zadań konkursowych. Organizatorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, a honorowy patronat sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu


DZIECI DZIECIOM- AKCJA BOŻONARODZENIOWA KLASY III TLNie dla wszystkich Boże Narodzenie oznacza czas spędzony w domu z rodziną, śpiewając radosne kolędy obok błyszczącej choinki.
Są dzieci chore, które w święta przebywają w szpitalach...
"Dzieci dla dzieci" - to projekt klasy III TL, która postanowiła zamiast prezentów dla kolegów z klasy zakupić misie dla dzieci, które tegoroczne święta muszą spędzić poza domem.
Uczniowie wraz z wychowawcą Panią Wiesławą Walkowiak po wspólnej wigilii klasowej zawitali z misiami na Oddział Pediatryczny oraz Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej do Ostrowskiego szpitala.
Były łzy wzruszenia z obu stron i ogromna radość, że dając można być szczęśliwszym niż dostając


BÓG SIĘ RODZIDzisiaj, w Zespole Szkół Ekonomicznych, wszyscy pracownicy i uczniowie spotkali na uroczystych „Jasełkach”, zorganizowanych przez klasę IIIa.
Młodzieży udało się stworzyć niezwykły, świąteczny klimat za pomocą wspaniałych aranżacji kolęd i przebojów świątecznych. Akademia ta różniła się od innych tym, że wystąpili gościnnie artyści „mali i duzi”.
Najpierw "tancerze" z pobliskiego przedszkola nr 6, którzy zatańczyli do pięknej piosenki Leonarda Cohena „Hallelujah”, czym zaskarbili sobie uwielbienie widowni zgormadzonej w „Ekonomiku”.
Po tym wzruszającym występie dwie kolędy zagrały skrzypaczki ze Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy.
Finałową piosenkę „Kto wie czy za rogiem” efektownie wykonały nasze uczennice. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Beata Matuszczak, życząc wszystkim spokojnych i wesołych świąt, a przyszłorocznym maturzystom powodzenia na egzaminach dojrzałości
Do życzęń dołączyli zaproszeni goście: wnuczka naszego Patrona- Pani Beata Bilońska ora Prezes StowarzyszeniaAbsolwentów- Pan Henryk Sztukowski.


CERTYFIKATY CANDIDATE OF JUNIOR LOGISTICIAN.Absolwenci Zespołu Szkół Ekonomicznych uzyskali certyfikaty CANDIDATE of JUNIOR LOGISTICIAN.
Certyfikaty zostały przyznane w związku z projektem „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia” realizowanego z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.
Certyfikat jest przyznawany przez jedyną krajową organizację certyfikującą (National Certification Centre) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Assotiation) na terenie Polski.
Certyfikat jest zgodny z wymaganiami „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content, EQF Level 4” autorstwa Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistician Assotiation- ELA).
Do procesu certyfikacji zostali zgłoszeni uczniowie ze szkół z województwa wielkopolskiego, które brały udział w projekcie „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA”.
W ramach projektu przyznano 65 certyfikatów. Z tej liczby, 29 certyfikatów uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Wykaz osób, którym przyznano certyfikaty: Nowak Magdalena, Szulc Paweł, Pietrzak Paulina, Reszelewski Artur, Duczmal Marta, Ławicka Aleksandra, Janas Maciej, Brzóska Sandra, Muszyńska Dominika, Kut Adam, Bartsch Magdalena, Krzak Sandra, Usarek Patrycja, Antczak Antoni, Ambroży Arkadiusz, Nowakowska Dagmara, Kordacka Marika, Warga Jakub, Krawiec Natalia, Roszak Kamila, Zydorowicz Katarzyna, Szczepaniak Patrycja, Wysocki Marcin, Gabryelczyk Klaudia, Horyza Mateusz, Ignasiak Sebastian, Wojtczak Monika, Chlebowski Kamil, Szcześniak Bartosz.
Certyfikat Candidate European Junior Logistician jest dla posiadacza cennym atutem na rynku pracy – możliwością, aby wykazać formalnie potwierdzone zaangażowanie i skuteczność w zdobywaniu wiedzy, a tym samym zwiększyć swoje szanse na dobry start w karierze zawodowej.
Certyfikat ten ukazuje również potencjalnemu pracodawcy, iż ma on do czynienia z osobą posiadającą wyraźnie wytyczoną wizję ścieżki własnego rozwoju, inwestującą w budowanie kompetencji zawodowych.
Proponowane progi punktowe, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu, podkreślają i gwarantują, iż jego posiadacze wyróżnili się swoimi wynikami, osiągając ponadprzeciętne efekty nauczania w zawodzie „Technik logistyk”.
Ponadto, dla posiadaczy Certyfikatu Candidate European Junior Logistician przewidziana jest możliwość znacznie szybszego oraz tańszego uzyskania pełnego Certyfikatu European Junior Logistician, pod warunkiem uzyskania w przeciągu okresu ważności certyfikatu Candidate European Junior Logistician (wynoszącego 5 lat) minimum dwuletniej praktyki na stanowiskach związanych z logistyką.
Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania certyfikatów można uzyskać pod adresem
https://www.ilim.poznan.pl/oferta/system-certyfikacji-logistykow-podstawowe-informacje.html

JARMARK BOŻONARODZENIOWYKlasa III TL wraz z wychowawcą podczas ostatniej godziny wychowawczej w bieżącym roku kalendarzowym wybrała się na tegoroczny Jarmark, który tradycyjnie odbywa się na Ostrowskim Rynku.
W przygotowanych drewnianych domkach handlowych uczniowie ogladali świąteczne wyroby – ręcznie wykonane stroiki, bombki i ozdoby choinkowe, figurki, wyszywane maskotki, kołderki i poduszki dla najmłodszych, drewniane zabawki dla dzieci, artystyczną biżuterię, galanterię skórzaną, rzeźby drewniane, wyroby dekoracyjne i biżuterię, a także ciepłe czapki i skarpety.
Jednak największą atrakcją, nawet dla starszych dzieci byla szopka bożonarodzeniowa z żywymi zwierzetami.


LOGISTYCY Z WIZYTĄ W VOLKSWAGEN ORAZ RABEN GROUP11.12.2018 roku klasa II b TL uczestniczyła w wycieczce do Volkswagen w Białężycach koło Wrześni.
W czasie trwającej wycieczki uczniowie zobaczyli jak powstają samochody użytkowe spod znaku VW.
Zwiedzanie obejmowało halę budowy karoserii i halę montażu. Była to fascynująca podróż w głąb nowoczesnej technologii, sprawnych procesów produkcyjnych i logistyki, która jest zawsze „just in time”.
Uczniowie zwiedzili również siedzibę Raben Group w Gądkach k. Poznania.
Uczniowie zyskali praktyczną wiedzę o biznesie Raben, logistyce kontraktowej, możliwościach rozwoju w tym przedsiębiorstwie oraz poznali stosowane rozwiązania w magazynach.


HARMONOGRAM EGZAMINÓWInformujemy, że w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY znajduje się harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej.
Zapraszamy do zapoznania się.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2018/2019

STUDNIÓWKA 2019 - DOKUMENTY


MŁODZIEŻOWE MISJE GOSPODARCZE - WARSZTATY DESIGN THINKING30 listopada w ramach projektu Młodzieżowe Misje Gospodarcze w Południowej Wielkopolsce – Przedsiębiorczy Powiat Ostrowski organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski odbyły się warsztaty design thinking dla młodzieży uczestniczącej w projekcie.
Równolegle nauczyciele brali udział w warsztatach pt. "Efektywna współpraca z młodym pokoleniem w kontekście wykorzystania nowoczesnych narzędzi doradczych".

Projekt jest objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Do projektu przystąpiły następujące przedsiębiorstwa: SM Spedition, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wlkp., Mahle Behr, OVB Allfinanz, oraz Media i Komunikacja.
W czasie realizacji projektu uczestnicy będą rozwiązywać realne problemy i wyzwania przedsiębiorców.

Uczniowie - uczestnicy projektu otrzymali również wsparcie od CWRKDiZ w Kaliszu w postaci możliwości wykonania testu predyspozycji zawodowych i otrzymania mapy kompetencji, która umożliwi im planowanie rozwoju edukacyjnego i zawodowego.


GRASZ O STAŻSerdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez firmę DGCS S.A. polegającym na stworzeniu pracy pod tytułem

"Mój pomysł na osiągnięcie sukcesu w księgowości”


Forma pracy: esej, projekt graficzny, prezentacja multimedialna, biznes plan, strona internetowa, profil na fb.

Termin dostarczenia pracy konkursowej przez uczestnika do 1 marca 2019 r. na adres magdabz@zse.osw.pl lub do sekretariatu szkoły.

Praca powinna być podpisana i zgodna z regulaminem konkursu.

Prosimy zapoznać się z regulaminem, który dostępny jest na stronie www.dgcs.pl/wydarzenia.
ZEBRANIA Z RODZICAMI W DNIU 4 GRUDNIA 2018 ROKU GODZINA 17.00Spotkania rodziców z wychowawcami w salach:
Klasa Ia technik ekonomista wychowawca mgr Iwona Grzesiek sala nr 10 ( I piętro)
Klasa Ib technik ekonomista wychowawca mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka sala nr 3 ( parter)
Klasa ITL technik logistyk wychowawca dr Anna Burkietowicz sala nr 2 ( parter)
Klasa ITL/TH technik logistyk/technik handlowiec wychowawca mgr Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 20 ( II piętro)
Klasa IIa technik ekonomista wychowawca mgr Justyna Płóciennik sala nr 4 ( parter)
Klasa IIB technik ekonomista wychowawca mgr Artur Włodarczyk sala nr 6 ( I piętro)
Klasa IIa technik logistyk wychowawca mgr Magdalena Andrzejewska sala nr 16 ( II piętro)
Klasa IIb technik logistyk wychowawca mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 19 ( II piętro)
Klasa IIIa technik ekonomista wychowawca mgr Magdalena Bogacka sala nr 11 ( II piętro)
Klasa IIIb technik ekonomista wychowawca mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 23 ( II piętro)
Klasa IIITL technik logistyk wychowawca mgr inż. Wiesława Walkowiak sala nr 5C ( obok sali gimnastycznej)
Klasa IIITL/TH technik logistyk/technim handlowiec wychowawca mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 11a ( I piętro)
Klasa IVa technik ekonomista wychowawca mgr Milena Kulas sala nr 13 ( I piętro)
Klasa IVb technik ekonomista wychowawca mgr Karolina Tyburska-Florek sala nr 14 ( II piętro)
Klasa IVTL technik logistyk wychowawca mgr Beata Mądrzak sala nr 8 ( I piętro)

ANDRZEJKI W EKONOMIKUAndrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to - zgodnie z tradycją - św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb podpowiada nam, co nas będzie czekać w przyszłości.
30 listopada Samorząd Uczniowski wspólnie z klasami pierwszymi oraz opiekunem Pania Wiesławą Walkowiak, przygotował wróżby andrzejkowe dla wszystkich uczniów Ekonomika.
Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał balony, aby odczytać swoją wróżbę, losowal serce z imieniem wybranki/a.
Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego- czyli niepytajkę.
Wiele śmiechu i radości dostarczały młodzieży przepowiednie.
Dużym powodzeniem nie tylko wśród uczniów, ale również wśród nauczycieli cieszyły się ciasteczka z wróżbam.
Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych.
Dziękujemy klasie Ia, Ib, I TL oraz I TL/TH za przygotowanie stanowisk i wróżb andrzejkowych.


GRAMY DLA NIEPODLEGŁEJW czwartek, 29.11.2018 w naszej szkole odbył się turniej piłki siatkowej chłopców „Gramy dla Niepodległej”.
Honorowy Patronat nad turniejem objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski.
Turniej zorganizował zespół nauczycieli w składzie: Wiesława Walkowiak, Justyna Witek oraz Artur Włodarczyk.
Głównym celem imprezy było uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zawody skierowane były dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego.
W odpowiedzi na zaproszenie do turnieju zgłosiły się następujące szkoły z terenu powiatu ostrowskiego: III LO, I LO, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Centrum Kształcenia Ustawicznego Przygodzice. Szóstym zespołem w rozgrywkach był gospodarz turnieju Zespół Szkół Ekonomicznych im Józefa Gniazdowskiego.

W każdym rozgrywanym meczu było wiele emocji oraz siatkarskiego rzemiosła na wysokim poziomie, co wiązało się z jeszcze większym dopingiem kibiców dla wszystkich zespołów. Ostatecznie w meczu o III miejsce w turnieju zmierzyły się drużyny Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych, jednak lepsi okazali się zawodnicy ZAP-u zajmując tym samym najniższe miejsce na podium. W finale turnieju spotkały się teamy III LO oraz I LO. Z tego spotkania zwycięsko wyszli zawodnicy III LO wygrywając Turniej „Gramy dla Niepodległej”. II miejsce w turnieju przypadło w udziale zawodnikom I LO.
Puchar oraz drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe wręczyła zwycięzcom Pani Beata Matuszczak - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Gratulujemy wszystkim zespołom i do zobaczenia na kolejnych zawodach w Ekonomiku.

HARMONOGRAM EGZAMINÓWInformujemy, że w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY znajduje się harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej.
Zapraszamy do zapoznania się.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2018/2019

TECHNO-GRANT 2018/2019Zarząd Powiatu Ostrowskiego uchwalił regulamin Funduszu „TECHNO-GRANT” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu obowiązujący w bieżącym roku szkolnym.
Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na realizację swoich pomysłów technicznych lub innowacyjnych rozwiązań.


Nasza szkoła już dwukrotnie uzyskała dofinansowanie w ramach tego funduszu.

Wnioski wraz z opisem pomysłu, preliminarzem kosztów należy złożyć do dnia 15 grudnia.

Szczegóły, kategorie grantów, terminy różnych czynności, wysokości dofinansowania projektów i wysokości nagród zawarte są w regulaminie.MŁODZIEŻOWE MISJE GOSPODARCZE W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE - PRZEDSIĘBIORCZY POWIAT OSTROWSKIWe wtorek, 13 listopada 2018 roku odbyła się inauguracja projektu edukacyjno-zawodowego Młodzieżowe Misje Gospodarcze w Południowej Wielkopolsce – Przedsiębiorczy Powiat Ostrowski. Projekt rozpoczyna działania związane z VI edycją Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy wsparciu organu prowadzącego – Powiatu Ostrowskiego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim.
Honorowy patronat nad projektem objął Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Chęć udziału w projekcie wyrazili następujący przedsiębiorcy: Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim, SM Spedition, OVB Allfinanz i Media i Komunikacja.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zacni goście: Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Adamek - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Henryk Sztukowski – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSE, Magdalena Sekura-Nowicka - Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Ewa Machnik - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Janusz Grzesiak - Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Powiatu Ostrowskiego, Paulina Ochmanowicz - Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Jacek Bykowski – przedstawiciel Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Zdzisław Kujawa - Dyrektor Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Marcin Żurek – Prezes Zarządu SM Spedition, Marta Fedorowska - Dyrektor Okręgu OVB Allfinanz, Mariusz Fedorowski – przedstawiciel OVB Allfinanz, Maria Raszewska - przedstawiciel firmy Media i Komunikacja i Agencji Wydawniczo-Reklamowej Nasz Rynek, dyrektorzy szkół podstawowych oraz lokalne media.
Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 11 trzyosobowych zespołów z 9 szkół podstawowych powiatu ostrowskiego: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Siostry Anzelmy Marii Matuszczak w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku. Młodzieżowe Misje Gospodarcze to projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych, podczas którego uczestnicy będą angażować się w rozwiązywanie realnych problemów i wyzwań przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję przystąpienia do projektu.
Uczestnicy muszą wykazać się przedsiębiorczą i proaktywną postawą.

W czasie realizacji projektu grupy będą rozwiązywały case study, współpracowały z przedstawicielami przedsiębiorstw i uczniami kierunków zawodowych oraz nauczycielami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp., będą uczestniczyli indywidualnie na platformie w badaniu predyspozycji zawodowych, wezmą udział w spotkaniach u pracodawców, w spotkaniach konsultacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych, warsztacie z design thinking (warsztacie twórczego myślenia), przygotują dokumentację projektu, reportaż z realizacji działań, oraz zaprezentują rozwiązanie case study przed Kapitułą Ekspertów.

Podczas inauguracji przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie zaprezentowali swoje firmy i przedstawili case study, którymi będą zajmować się zespoły projektowe.

Swoje przysłowiowe „5 minut” miała również każda szkoła biorąca udział w projekcie. Podczas swoich wystąpień zespoły kreatywnie przedstawiły szkołę, którą reprezentowały oraz siebie. Liderzy każdej grupy projektowej wylosowali przedsiębiorstwa, z którymi będą realizowali projekt i ich case study.

Z ramienia Zespołu Szkół Ekonomicznych każdej grupie projektowej zostali przydzieleni mentorzy w osobach nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów ZSE.

Najlepsze zespoły w projekcie otrzymają nagrody rzeczowe:
• I miejsce – nagrody rzeczowe wartości 1000 zł na zespół
• II miejsce – nagrody rzeczowe wartości 750 zł na zespół
• III miejsce – nagrody rzeczowe wartości 500 zł na zespół

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Centrum Wsparcia, Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Dla uczestników przewidziano również wyróżnienia - upominki rzeczowe ufundowane przez przedsiębiorców i organizatorów.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie rozwiązanie testu predyspozycji zawodowych na platformie edukacyjnej. Uczniowie indywidualnie rozwiążą test predyspozycji zawodowych i otrzymają raport wraz z mapą kompetencji.
Pod koniec listopada grupy projektowe będą uczestniczyły w warsztatach design thinking organizowanych przez pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Od grudnia przez kolejne miesiące będzie realizowany projekt.
Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wycieczce do wybranych przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas VI Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości, które odbędą się 29. marca 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Grupa zwycięzców otrzyma Orzełka Biznesu, a przedsiębiorca Orła Biznesu.
Orzeł Biznesu jest cyklicznym konkursem organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski.


UCZNIOWIE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJIWycieczka przedmiotowa do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. to jeden z elementów edukacji uczniów w klasach prawno – policyjnych naszej szkoły.
„Mundurowi” z klasy 1B TE poznali od środka siedzibę ostrowskich policjantów. Na zakończenie tej nietypowej lekcji kilka słów skierował do nich bezpośrednio Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Piotr Wilkowski.


Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w lokalnej jednostce Policji to efekt współpracy z ostrowską komendą i jeden z elementów edukacji w klasach prawno – policyjnych.
Uczniowie oddziałów mundurowych naszej szkoły, oprócz spotkań z policjantami podczas zajęć w szkole, poznają również bezpośrednio siedzibę, wyposażenie i warunki służby ostrowskich funkcjonariuszy.
Tym razem w zajęciach na terenie komendy policji udział wzięli uczniowie klasy 1B TE.
W trakcie spotkania z Naczelnikiem Wydziału Prewencji, policjantami z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Oficerem Prasowym dowiedzieli się jak wygląda struktura organizacyjna służb policyjnych, a przede wszystkim jakie należy spełnić warunki aby wstąpić w szeregi policyjne.
Uczniowie zobaczyli jak wygląda policyjne pomieszczenie dla osób zatrzymanych, pokój przesłuchań dla dzieci czyli tzw. niebieski pokój oraz mogli przetestować zasadę działania lustra weneckiego. Poznali również miejsca pracy pionu kryminalnego, dochodzeniowo – śledczego oraz wspomagającego.
Sporym zaskoczeniem, ale również niewątpliwą atrakcją było spotkanie z trójką świeżo wstępujących do służby policjantów. To był ich pierwszy dzień służby, jeszcze bez mundurów, ale w kilku słowach opisali swoje odczucia i motywacje jakie kierowały nimi decydując się na służbę w policji.

Na zakończenie wycieczki przedmiotowej uczniowie spotkali się osobiście z Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowie Wlkp. mł. insp. Piotrem Wilkowskim.
Zgodnie z regulaminem musztry, przewodnicząca klasy złożyła Komendantowi meldunek.
Jak stwierdził Komendant, być może za niecałe cztery lata ktoś z dzisiejszych uczniów założy mundur policjanta.100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCIW miniony piątek, Zespół Szkół Ekonomicznych, wyjątkowo uroczyście obchodził 100-lecie odzyskania niepodległości.
Z tej okazji, jak we wszystkich polskich szkołach, odśpiewany został hymn narodowy, punktualnie o 11:11.
Ten podniosły moment zainicjował akademię, która specjalnie z tej okazji została przygotowana przez Panią Iwonę Grzesiek i Małgorzatę Czaińską – Zawidzką.
Uczniowie wszystkich klas zaprezentowali ważne utwory poetyckie, mówiące o patriotyzmie i umiłowaniu wolności. Oprócz tego młodzież wraz gośćmi i gronem pedagogicznym odśpiewali „Rotę” i „My pierwsza brygada”.
Akademię zwieńczył występ grupy tancerzy pod kierownictwem Pani Anny Burkietowicz, którzy wykonali walca w stroju i aranżacji z 1918 roku. Pokaz był tak zjawiskowy, że pod wpływem namowom publiczności wykonano go dwukrotnie.
Uroczystość zakończyło przemówienie Pani Dyrektor Beaty Matuszczak, która podziękowała występującym i jeszcze podkreśliła, jak ważna jest to uroczystość i jak istotne jest pielęgnowanie i celebrowanie świąt narodowych.


OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJDnia 30 października 2018 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny XIV Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskie "Gwiezdny Krąg".
Udział w niej brało 19 uczniów naszej szkoły. Do etapu wojewódzkiego awansowało aż 7 uczniów !!!
Paulina Robitnikowska, Aleksandra Urban, Daniel Grzyb z IV tl Agnieszka Borth, Kamila Karolewska, Sebastian Grzesiak z III tl oraz Julia Wojtkowska z IIb tl. Wszystkim uczniom , a tym którzy awansowali życzymy dalszych sukcesów na niwie europejskiej.
Opiekunem olimpiady jest Pan Wojciech Burkietowicz- nauczyciel geografii.

PROJEKT EDUKACYJNO-ZAWODOWY "MŁODZIEŻOWA MISJA GOSPODARCZA - PRZEDSIĘBIORCZY POWIAT OSTROWSKI"SZKOLNY KONKURS PAPIESKIW dniach od 16 -26października 2018 roku na terenie ZSE odbył się Szkolny Konkurs Papieski, poświęcony osobie świętego Jana Pawła II.
W tych dniach uczniowie wszystkich klas wypełniali test wiedzy poświęcony życiu i działalności papieża.Test zawierał 24 pytania, o różnej skali trudności.
Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I A TE Julianna Grzesiak, drugie miejsce zajęły dwie uczennice z tą samą ilością punktów-Alicja Młynikowska z IIB TE oraz Kornelia Cebulska z IIB TE, trzecie miejsce zajęła Katarzyna Kulas z klasy IA TE.
Uczennice otrzymały nagrody książkowe. Opiekunami młodzieży biorącej udział w kunkursie były katechetki Patrycja Piaskowska i Kamila Pływaczyk.
Nagrody i dyplomy zostały wręczone podczas uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości.


WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "KOBIETA NIEPODLEGŁOŚCI"Kolejny artystyczny talent Ekonomika odkryty :)
Zuzanna Raźniewska z klasy I TL została wyróżniona w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt."KOBIETA NIEPODLEGŁOŚCI" zorganizowanego przez IV LO w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
GRATULUJEMY!


ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA KACPRA Z ZSS18.10.2018 roku zarząd szkolnego koła charytatywnego ,,Pomóż mi”, czyli klasa IIITLH przekazał do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim zebrane przez młodzież naszej szkoły nakrętki dla niepełnosprawnego ucznia Kacpra.
Nakrętki zostaną przeznaczone na kupno i montaż windy w jego rodzinnym domu. Chłopiec potrzebuje windy do codziennego funkcjonowania.
Klasa III TLH została bardzo serdecznie przyjęta przez wychowawczynię Kacpra i oprowadzona po szkole.
Młodzież postanowiła kontynuować akcję!


ZBIÓRKA PRZYBORÓW SZKOLNYCHNa początku października klasa IIITLH, tworząca zarząd szkolnego charytatywnego koła ,,Pomóż mi” zaniosła zebrane od uczniów naszej szkoły przybory szkolne do świetlicy socjoterapeutycznej ,,Boże Podwórko”, mieszczącej się przy Konkatedrze.
Współpraca ze świetlicą trwa już od ponad 15 lat i dzieci otrzymują na początku roku szkolnego zebrane przybory szkolne, a w grudniu zabawki na Mikołaja.


SPRAWOZDANIE UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH - 14-27 października 2018 r.Praktykanci z Niemiec też o nas nie zapomnieli i do pozdrowień dołączyli kilka fotek i krótkie sprawozdanie :)

"W ramach projektu "Europejskie mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych" grupa 10-ciu uczniów Technikum Ekonomicznego Nr 5 o profilach księgowość-informatyczna oraz prawno-policyjnym udało się w dniu 15 października 2018 roku na praktykę zawodową do Centrum Szkolenia Zawodowego BBZ Hildburghausen Południowej Turyngii. Po krótkim przywitaniu przez dyrektora placówki Panią Ulrike Hermes w dniu 16 października o godz. 8:00 rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne. Opiekunem naszej grupy i jednocześnie nauczycielem jest Pan Matthias Karl. Zajęcia odbywają się codziennie od godziny 8:00 do 14:30 z półgodzinną przerwą na obiad. W programie zajęć znajdują się wykłady tematyczne, a następnie ćwiczenia i konwersatoria. Treścią zajęć były do jak do tej pory: struktura przedsiębiorstw, zadania i funkcje poszczególnych działów, przepływ informacji i produktów, sporządzanie korespondencji handlowo-biznesowej, obliczenia rentowności ofert w programie Excel oraz działania marketingowo-promocyjne produktów. Odbyliśmy także wycieczkę przedmiotową do Fabryki "Haba" w Bad Rodach w Bawarii, specjalizującej się od 80 lat w produkcji zabawek edukacyjnych, mebli dziecięcych oraz wyposażenie szkół. Zapoznaliśmy się z procesem produkcji oraz pracami poszczególnych działów zarządzania. Oprócz zajęć dydaktycznych strona goszcząca nas, BBZ Hildburghausen, zadbała także o bogaty program kulturalno-wypoczynkowy, zwiedzaliśmy Muzeum Miasta, poznając ciekawą historię miasta i regionu. Odbywamy także spacery po mieście, odwiedzamy piękne zabytki i miejsca historyczne, podziwiamy krajobrazy Lasu Turyńskiego. Korzystamy również z basenu miejskiego. Piękna pogoda towarzyszy naszemu pobytowi w Hildburghausen.
Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie!"


Przesłała: Marlena Lisiak


SPRAWOZDANIE UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE W ANGLII - 14-27 października 2018 r.Praktykanci z Anglii pozdrawiają i przesyłają kilka słów z dalekiego kraju :)

„W ramach projektu "Europejskie Mobilności Zawodowe Uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych" 14 października grupa 16 uczniów udała się na praktykę zawodową do pięknego nadmorskiego miasteczka Plymouth w Wielkiej Brytanii. Po dotarciu na lotnisko w Poznaniu czekała nas odprawa. Nasz lot po 2 godzinach zakończył się w Bristolu. Powitała nas typowa angielska pogoda; deszczowa i pochmurna. Następnie zmęczeni udaliśmy się prosto do Plymouth, gdzie po raz pierwszy poznaliśmy host families oraz naszego angielskiego opiekuna, Leigh Robinsona. W poniedziałek musieliśmy stawić się w siedzibie Europa Training. To właśnie tam otrzymaliśmy bilety elektroniczne pozwalające na poruszanie się komunikacją miejską oraz szczegółowe informacje na temat naszych miejsc pracy. Poniedziałek był dla nas bardzo ważny. Dostaliśmy zadanie by samodzielnie komunikacją miejską dotrzeć do domu oraz miejsca pracy. Było to konieczne, aby w następnych dniach nasza podróż odbywała się bezstresowo i przyjemnie. We wtorek, 16 października rozpoczęliśmy pracę. Podzieleni na grupy trafiliśmy do firm, w których praca pozwala nam rozwijać wiedzę logistyczną oraz doskonalić nasz język angielski. Popołudnia przeznaczamy na integrację, zwiedzanie miasta, poznawanie brytyjskiej kultury oraz odpoczynek. W piątek po pracy mieliśmy okazję spotkać się na lekcji języka angielskiego, której celem było doskonalenie umiejętności mówienia. W sobotę odbyła się nasza grupowa wycieczka. Wszyscy udaliśmy się do Barbican w Plymouth, aby odbyć rejs statkiem po malowniczej zatoce nazywanej Plymouth Sound lub po prostu The Sound. Słoneczna pogoda była idealnym dopełnieniem naszego wolnego czasu.”


Przygotowała: Aleksandra Figiel


ŻONKILOWE POLE NADZIEI22 października 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w akcji sadzenia żonkili.
Młodzież zasadziła cebulki, które zakwitając wiosną pięknie na żółto ozdobią trawnik przed szkołą.

W spotkanie zaangażowały się głównie klasy pierwsze.
Podczas uroczystego sadzenia żonkili obecna była prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Józefa pani Irena Kasprzak, przedstawicielki ostrowskiego Klubu Amazonek na czele z panią prezes Urszulą Lesiczką.

„Żonkilowe Pola Nadziei” to program pomagający nieuleczalnie chorym na raka.
Jednym z celów „Pól Nadziei” jest propagowanie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka.
Szczególnie zachęca się młodzież do praktycznego zaangażowania w pomoc ludziom cierpiącym.


SPRAWOZDANIE UCZNIÓW Z PIERWSZEGO TYGODNIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ANGLIIWitam z "always sunny" Plymouth.
Nasza grupa ekonomiczna jest już tu tydzień i czas na małą relację.
Podróż minęła bez żadnych problemów i trwała około 10 godzin, ale było warto. Po przyjeździe autobusem z lotniska w Bristolu do Plymouth odebrały nas nasze "host rodzinki" i zabrały do domów, gdzie resztę dnia spędziliśmy na odpoczynku. Następnego dnia spotkaliśmy się z panem Leigh, który wytłumaczył nam po co tu jesteśmy, co możemy zyskać po odbyciu staży oraz jak nasz pobyt tutaj będzie przebiegał. Po tym pan Leigh pokazał nam komunikację miejską i wszystko co z nią związane, abyśmy mogli swobodnie i bezpiecznie podróżować po mieście, do pracy i do domu. Od wtorku do piątku spędzaliśmy czas głównie w pracy na naszych stażach. Wieczorem wracaliśmy do domów, jedliśmy posiłek i każdy mógł przeznaczyć resztę dnia na swój sposób. Wczorajsza sobota była dniem wolnym, także cały dzień mogliśmy odpoczywać oraz zwiedzać miasto i oczywiście robić zakupy. Dzisiaj mamy w planie pójście do akwarium oraz wycieczkę statkiem. Połowa wyjazdu już za nami i jak dp tej pory doświadczyliśmy niesamowitych wrażeń, zdobyliśmy ogromną wiedze językową i kulturową oraz chętnie zdobywamy doświadczenie zawodowe w naszych miejscach pracy. Nie możemy się doczekać, co przyniosą kolejne dni!!


Zrelacjonował: Damian Marek


GORĄCZKA ZŁOTA 2018Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Rejonowa Komisja Rewizyjna w Ostrowie Wlkp dokonali podsumowania akcji „Gorączka złota”, realizowanej na terenie rejonu ostrowskiego.

Akcja trwała od 6 marca do 9 czerwca 2018 roku, miała na celu pozyskanie funduszy na dofinansowanie akcji letniej dla najbiedniejszych dzieci, uaktywnienie środowisk dziecięco-młodzieżowych oraz ich rodziców, uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka, a także promocję pracy wolontarystycznej wśród dzieci i młodzieży. Łącznie zebrano 15875,25 złotych, 62,40 euro, 19 koron czeskich, 79 pensów.
Do akcji przystapiły 52 placówki, w tym 1 żłobek, 17 przedszkoli, 23 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolne, 3 szkoły średnie, 3 kluby HDK PCK oraz 3 osoby indywidualne

Najwiekszymi zbieraczami „ złota” wśród szkół średnich była nasza szkoła - Zespół Szkół Ekonomicznych.

Podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród, odbyło się podczas konferencji dla opiekunów szkolnych kół PCK, który reprezentowała Pani Izabela Ryzińska-Dolata pełniąca funkcję opiekuna koła PCK w naszej szkole.

Bardzo dziękujemy oraz gratulujemy wszystkim tym, którzy przyłączyli się do tego sukcesu i wsparli tak szczytny cel.


GRA MIEJSKA "DZIEŃ SENIORA AKTYWNIE I BEZPIECZNIE"16 października 2018 na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbyła się gra miejska „Dzień Seniora aktywnie i bezpiecznie”.
Organizatorem gry był Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wlkp. przy współudziale Urzędu Miasta, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.
W przedsięwzięcie zaangażowana została również klas IIB TE prawno – policyjna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.

Celem gry było propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz historii naszego miasta.
Seniorzy, którzy brali udział w grze, musieli wykonywać różnego rodzaju zadania, odpowiadać na pytania, rozwiązywać zagadki odwiedzając 10 punktów rozstawionych w centrum miasta.
To właśnie w tych punktach znajdowali się uczniowie naszej szkoły z klasy IIB TE prawno – policyjnej, którym przypadła bardzo odpowiedzialna misja.
Ich zadaniem była pomoc i przeprowadzanie wyznaczonych konkurencji dla drużyn seniorów, a następnie przydzielanie punktów.
Wszystkie wyniki trafiły na zakończenie do organizatorów, którzy wyłonili zwycięskie zespoły.

Organizatorzy zgodnie podkreślili duże zaangażowanie uczniów w poszczególnych punktach oraz sprawne i szybkie działanie. Zwrócili również uwagę na wspaniały kontakt młodzieży z seniorami naszego miasta.


MUSZTRA KLAS PRAWNO-POLICYJNYCHUczniowie klas prawno – policyjnych ostrowskiego Ekonomika zostali poddani prawdziwemu testowi nabytych umiejętności z musztry policyjnej.
Testującymi te umiejętności byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. w osobach Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Dariusza Jakuszkowiaka oraz policjanta tego wydziału sierż. szt. Błażeja Wicenciaka.

Musztra – to jeden z elementów realizacji programu edukacyjnego przez klasy prawno – policyjne. Jej celem jest wypracowanie jednolitych norm zachowania się w typowych sytuacjach w służbach mundurowych, a także uczy dokładnego wykonywania rozkazów, wytrwałości, dyscypliny, podporządkowania służbowego, szacunku do drugich osób oraz szacunku do munduru.

Uczniowie klas mundurowych poznają zasady składania meldunku przełożonym, przyjmowania postawy zasadniczej, współdziałania w grupie, oddawanie honorów, zwroty, szyki, tworzenie kolumny dwójkowej, czwórkowej oraz marszu. To właśnie te elementy były testowane przez ostrowskich policjantów.
Każda z czterech klas zostanie oceniona z jakości wykonania musztry. Policjanci też wskażą klasę, która musztrę wykona najlepiej.
Nagrodą dla zwycięskiej klasy, oprócz satysfakcji z wygranej, będzie dzień bez pytania.
Taka forma sprawdzianu została przeprowadzona po raz pierwszy i na pewno wejdzie na stałe do programu edukacyjnego dla klas prawno – policyjnych.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 201812 października 2018 roku odbyła się szkolna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę.

Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.

Nagrodę Dyrektora w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali: Dorota Jamińska, Magdalena Barczak-Zmyślona, Agnieszka Raczak, Magdalena Bogacka, Honorata Zwierz, Edyta Strasburger-Chmielewska, Magdalena Andrzejewska, Małgorzata Czaińska-Zawidzka, Ewa Papych, Anna Matuszak, Justyna Płóciennik, Kamila Pływaczyk,Wojciech Burkietowicz, Czesław Skoniecki, Tomasz Stempniewicz, Lilla Korczewska, Magdalena Sikora, Joanna Mania, Henryka Pawłowska, Irena Binkowska.

Uroczystość połączona została ze ślubowaniem klas pierwszych.
Ślubowanie przeprowadziła Wicedyrektor Szkoły Dorota Jamińska.

Podczas uroczystości odbyło się również oficjalne zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego, w skład którego weszli: Jakub Mucha (Przewodniczący Szkoły), Mateusz Pilarski (Zastępca Przewodniczącego Szkoły), Nikodem Rybka (Skarbnik Szkoły), Zuzanna Sójka (Sekretarz Szkoły).
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została nauczycielka przedmiotów logistycznych Wiesława Walkowiak.

Część artystyczną uroczystości przepełnioną patriotyzmem przygotowali nauczyciele języka polskiego: Małgorzata Czaińska-Zawidzka i Maciej Grzęda.


Podium dla Kacpra GolińskiegoKolejny raz, Kacper Goliński, uczeń klasy I b TE udowodnił, że szachy nie mają dla niego tajemnic.
W rozgrywanych V Otwartych Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych i Ponagimnazjalnych o Puchar Dyektora I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, Kacper zajął II miejsce.
Gratulujemy wyniku i życzymy dalszych szachowych sukcesów
Opiekunem szachisty była Pani Ewa Papych - nauczyciel wychowania fizycznego


XI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej4 pażdziernika odbył sie pierwszy etap organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Do zawodów przystapiło w naszej szkole 33 uczniów, którzy reprezentowali klasy II, III i IV.
Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Zakres tematyczny obejmował magazyn, transport, dokumentacje, konwencje drogowe, obliczenia średnego błędu prognoz czy też wartość oddchylenia standardowego
Teraz nasi reprezentanci oczekują na wyniki, które dostępne będą 29 pazdziernika. Trzymamy kciuki.
Organizatorem szkolnego etapu była Pani Wiesława Walkowiak- nauczyciel przedmiotów logistycznych.


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2018/2019

HONOROWY PATRONAT PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI PRZEDSIEBIORCÓW W SZACHACHW ostatni piątek odbyły się X – Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w szachach. Zespół- Szkół Ekonomicznych kolejny raz wystąpił w roli honorowego patronatu.
Naszą szkołę reprezentował Kacper Goliński, który wygrał rozgrywki szkolne podczas sportowego dnia szkoły. Kacper jest uczniem klasy Ib technikum ekonomicznego a podczas mistrzostw został zakwalifikowany do grupy Bursztynowej, w której ranking PZSzach jest wyższy niż 1600 pkt.
Nasz reprezentant spisał się doskonale zajmując wysokie 12-ste miejsce, otrzymując dyplom i statuetkę. Ponadto Kacper otrzymał wyróżnienie za największy skok punktowy w rankingu.
Mistrzostwom towarzyszyło wiele atrakcji, m.in.: DGCS Biznes Forum , mini recital skrzypcowy Moniki Walczak, wykład Pawła Dudzińskiego „Szachowe drogi do Niepodległości 1914-1918” a także występ artystyczny Naszych uczniów – Patrycji Tyrała oraz Szymona Muszyńskiego z kl III technik logistyk.
Obecny na zawodach był również Maciej Dymała – uczeń klasy II a technik logistyk, który wygrał płatny, wakacyjny staż w firmie DGCS. Mistrzostwa zakończył pokaz umiejętności szachowych arcymistrza Wojciecha Molendy, tzw. gra na ślepo, której część można obejrzeć na Instagramie szkoły.
Koordynatorem z ramienia szkoły była Pani Wiesława Walkowiak.

STYPENDIA IM. KS. JANA KOMPAŁŁY ROZDANEUroczystość stypendialna odbyła się w 26 września 2018 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas tegorocznej edycji stypendium w wysokości 1.500 zł przyznano 37 uczennicom i 13 uczniom., w tym uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych :
Agnieszka Czaska - uczennica ze średnią ocen 5,40. To przyszły technik ekonomista z dużymi możliwościami i wysokimi ambicjami. Jej pasją są przedmioty ekonomiczne i matematyka, ale również przedmioty humanistyczne i nauka języków obcych. Reprezentowała szkołę w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach oraz Konkursie Wiedzy o Rachunkowości uzyskując w nich wysokie lokaty.
Patrycja Doruch - uczennica w zawodzie technik ekonomista, ze średnią ocen 5,30. Ambitna i sumienna. Interesują Ją przedmioty ekonomiczno-finansowe, muzyka i sport. Lubi aktywnie spędzać czas. Chętnie jeździ na rowerze i gra w siatkówkę. Jest wzorem godnym do naśladowania.
Wioletta Kurek - uczennica ze średnią w szkole 5,62; swoje pasje rozwija kształcąc się w zawodzie technik ekonomista. Dwukrotnie uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły. To niewątpliwie uczennica piękna umysłem i duchem.
Katarzyna Parzysz - uczennica w zawodzie technik ekonomista o profilu prawno-policyjnym, ze średnią ocen na poziomie 5,28. Jej pasją są przedmioty prawno-ekonomiczne oraz dziedziny związane ze sferą ochrony środowiska. Swoje zainteresowania rozwijała uczestnicząc w wielu konkursach i olimpiadach z zakresu prawa i ekologii, w których uzyskiwała wysokie lokaty.
Stypendia najzdolniejszym uczniom wręczył Starosta Ostrowski Pan Paweł Rajski oraz Przewodniczący Powiatu Ostrowskiego – Pan Andrzej Leraczyk.
Źródło : https://www.powiat-ostrowski.pl

DZIEŃ SPORTU W EKONOMIKUW miniony piątek, 21 września, ostrowski „Ekonomik” zorganizował „Dzień Sportu”, który obfitował w wiele sportowych wrażeń. Uczniowie rywalizowali w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, strzelectwo,tenis stołowy i szachy, a kibice mogli sprawdzić się w konkursie wiedzy o sporcie oraz konkursie o zdrowym odżywianiu.
Podczas wszystkich rozgrywek zawodnicy mogli liczyć na gorący doping pozostałych uczniów i nauczycieli, którzy także czynnie włączyli się do kibicowania i grania!
Na zakończenie „Dnia Sportu” zwycięska drużyna turnieju siatkarskiego (reprezentacja klas III), zagrały w pokazowym meczu z nauczycielami. Mimo zaciętego pojedynku, to nauczyciele musieli uznać wyższość swoich podopiecznych, przegrywając 2:1 w setach.
Podczas meczu panowała wspaniała atmosfera, zachęcająca zawodników do wytężonego wysiłku.
Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin, jak i laureaci klasyfikacji ogólnej, zostaną nagrodzeni podczas akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej i wtedy poznamy nazwiska najlepszych sportowców naszej szkoły.

SPOTKANIA Z RODZICAMI 25 WRZEŚNIA 2018Godz.16.30 klasy I
Rodzice klas pierwszych mają spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, po spotkaniu zebranie z wychowawcą w salach:
Klasa Ia wychowawca p.Iwona Grzesiek sala nr 11 ( I piętro)
Klasa Ib wychowawca p.Małgorzata Czaińska-Zawidzka sala nr 3 ( parter)
Klasa ITL wychowawca p.Anna Burkietowicz sala nr 2 ( parter)
Klasa ITL/TH wychowawca p. Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 8 ( I piętro)
Godz.16.30 klasy II
Klasa IIa wychowawca p.Justyna Płóciennik sala nr 4 (parter)
Klasa IIb wychowawca p.Artur Włodarczyk sala nr 6 ( I piętro)
Klasa IIa TL wychowawca p.Magdalena Andrzejewska sala nr 10( I piętro)
Klasa IIb TL wychowawca p.Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 19 ( II piętro)
Godz. 17.30 klasy IV
Rodzice klas czwartych mają spotkanie z dyrekcją szkoły w auli ( sala nr 20, II piętro), po spotkaniu zebranie z wychowawcą w salach:
Klasa IVa wychowawca p.Milena Kulas sala nr 14 ( II piętro)
Klasa IVb wychowawca p.Karolina Tyburska-Florek sala nr 23 ( II piętro)
Klasa IVTL wychowawca p.Beata Mądrzak sala nr 20 ( II piętro)
Godz. 17.30 klasy III
Klasa IIIa wychowawca p.Magdalena Bogacka sala nr 10 ( I piętro)
Klasa IIIb wychowawca p.Tomasz Stempniewicz sala nr 6 ( I piętro)
Klasa IIITL wychowawca p.Wiesława Walkowiak sala nr 16 ( II piętro)
Klasa IIITL/TH wychowawca p.Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 4 ( parter)

Uwaga!
Rodzice klas IV proszeni są na spotkanie z wychowawcami w sprawie studniówki o godz. 16.30 w sali nr 20 ( II piętro)

PIERWSZE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEW dniu dzisiejszym, uczniowie klas III, którzy w pazdzierniku odbywać będą praktyki zawodowe w Plymouth mieli okazje poznać Pana Leigh podczar first interview na Skype.
Rozmowy przebiegały w bardzo sympatycznych nastrojach.
Przed uczniami jeszcze jedna rozmowa kwalifikacyjna, a nastepnie droga do Wielkiej Brytanii, gdzie młodzież może zdobyć kolejne doświadczenia

EKONOMIK NA PREMIERZE FILMU "KAMERDYNER"W dniu dzisiejszym klasy II, III oraz IV brały udział premierze kinowej filmu "Kamerdyner".
Akcja filmu "Kamerdyner" opowiada historię pruskiego rodu von Krauss, jak również miłości pomiędzy kaszubskim chłopcem Mateuszem a niemiecką arystokratką Maritą. Film rozgrywa się w latach 1900-1945.
Scenariusz ukazuje powikłane losy trzech nacji zamieszkujących dawne polsko-niemieckie pogranicze na północnych Kaszubach, na którym linia granicy wytyczonej w Wersalu po I wojnie światowej podzieliła nie tylko ziemię, lecz także ludzi: Niemców, Kaszubów, Polaków, będąc przyczyną waśni, a często nienawiści.
Film był dla uczniów ciekawą lekcją historii, pokazującą jak Pruska antypolskość walczyła z kaszubskim patriotyzmem, co w 1939 roku zakończyło się masowym mordem popełnionym na tysiącach Kaszubów w lasach pod Piaśnicą.
Projekcja budziła silne emocje, a po jej zakończeniu wielu uczniom brakowało słów na komentarz. Po raz kolejny film Bajora odcisnął swe piętno na widzach i będzie w nich przez wiele dni.
Organizatorem wyjścia do kina była Pani Małgorzata Czaińska-Zawidzka - polonista w Zespole Szkół Ekonomicznych.

AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA" W NASZEJ SZKOLE21 września uczniowie klasy I b o profilu prawno-policyjnym przyłączyli się do akcji „Sprzątania Świata”, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
Coroczna Akcja Sprzątania Świata prowadzona jest "pod okiem" nauczyczyciela geografii Pana Wojciecha Burkietowicza.

UROCZYSTE OBCHODY DNIA SYBIRAKAW tym roku, 17 września, po raz kolejny uczciliśmy pamięć zesłanych na Syberię, pomordowanych w katyńskich lasach, a także wszystkich ofiar sowieckiego terroru w okresie II wojny światowej.
Uroczystość przy pomniku Sybiraków uświetniło wielu wspaniałych gości, z Panią Prezydent Beatą Klimek, na czele.
Obecność delegacji wszystkich ostrowskich szkół potwierdza, jak ważna dla młodzieży jest pamięć o tak istotnych i tragicznych wydarzeniach w naszej historii.
Przemówienia żyjących Sybiraków przypomniały nam, że pamięć o tych wydarzeniach powinna być nieprzerwanie kultywowana.

PIERWSZY APEL KLAS MUNDUROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019Pierwszy w tym roku szkolnym apel klas prawno-policyjnych podczas, którego minutą ciszy uczczony został Dzień Sybiraka.

KOLEJNA "NAKRĘTKOMANIA" Z SUKCESEMKolejny już raz uczniowie Naszej szkoły przekazali worki nakrętek dla Hanii Wawrzyniak. Akcja trwa nadal, więc zachęcamy do ciaglego przyoszenia plastikowych nakrętek.

SPOTKANIE DYREKCJI I GRONA PEDAGOGICZNEGO ZE STAROSTĄNauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych spotkali się w czwartek, 13 września, ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim.
Nasze grono pedagogiczne wraz z dyrekcją miało przyjemność obejrzeć nowe Centrum Szkolenia Praktycznego, a oprowadzającym był sam Pan Starosta, który po kolei omawiał wszystkie mieszczące się tam pracownie.
Każde pomieszczenie było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, aby przyciągnąć do szkolnictwa zawodowego jak największa ilość uczniów. Starosta mówił, jak ważne jest inwestowanie w ten sektor edukacji, dbanie o kształcenie fachowców w nowych zawodach i unowocześnianie tych starszych.
Na sam koniec spotkania Dyrekcja szkoły oraz Prezes Stowarzyszenia Abselwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych w imieniu grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi, podziękowało serdecznie Panu Staroście za ubiegłoroczną termomodernizację i wyraziło nadzieję, że w naszej szkole dojdzie do dalszych ulepszeń

POWIAT OSTROWSKI ZAPRASZA NA KURSY I SZKOLENIA W RAMACH UNIJNEGO PROJEKTUZapraszamy uczniów do udziału w projekcie "Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim" realizowanym przez Powiat Ostrowski.
W ramach wsparcia oferuje on kursy i szkolenia zawodowe (więcej informacji na plakacie).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.


INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGORegulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (socjalnego) wraz z załącznikami . Więcej informacji udziela pedagog szkolny Pani Iwona Paterek.
Dokumenty do pobrania w załącznikach.NIC NIE MOŻE PRZECIEŻ WIECZNIE TRWAĆ... CZYLI KONIEC WAKACJI


Dzisiaj tj. 03.09 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego zainaugurował rok szkolny 2018/2019.
Podczas uroczystości głos zabrali: Pani Dyrektor Beata Matuszczak i przewodniczący stowarzyszenia absolwentów „Ekonomika”, Pan Henryk Sztukowski.
Pani Dyrektor serdecznie przywitała pierwszoklasistów, przedstawiła plany i cele, jakie będą nam przyświecały w tym roku szkolnym.
Podkreśliła, jak istotna rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości czeka nas w tym roku i jak ważne jest jej uświetnienie i mądre celebrowanie.
Po przemówieniach wszyscy w dobrych humorach udali się z wychowawcami do klas, gdzie uczniowie zapoznali się ze szczegółami swoich planów lekcji.


ZAJĘCIA INTEGRACYJNE


W piątek 31 sierpnia uczniowie klas pierwszych mieli okazję poznać swoich kolegów, z którymi spędzą najbliższe cztery lata w „Ekonomiku”.
Wychowawcy klas pierwszych i nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali im zajęcia integracyjne, które najpierw przybrały formę sportową, a następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie kontynuowali rozmowy o przyszłości w naszej szkole.
Spotkania odbywały się w przyjemnej atmosferze i sprawiły wiele radości uczestniczącym

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, odbędzie się w dniu 03 września 2018 roku o godzinie 9,00 w sali gimnastycznej szkoły.
Spotkania z wychowawcami klas odbędą się po uroczystości według poniższego harmonogramu:
I a TE - Iwona Grzesiek sala nr 2
I b TE - Małgorzata Czaińska-Zawidzka sala nr 3
I TL - Anna Burkietowicz sala nr 4
I TL/TH - Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 4 a

II a TE - Justyna Płóciennik sala nr 5 b
II b TE - Artur Włodarczyk sala nr 5 c
II a TL - Magdalena Andrzejewska sala nr 10
II b TL - Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 11

III a TE - Magdalena Bogacka sala nr 12
III b TE - Tomasz Stempniewicz sala nr
III TL - Wiesława Walkowiak sala nr 6
III TL/TH - Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 8

IV a TE - Milena Kulas sala nr 14
IV b TE - Karolina Tyburska-Florek sala nr 16
IV TL - Beata Mądrzak sala nr 22

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH


Odbior wyników egzaminu zawodowego w najblizszy piątek tj. 31 sierpnia 2018 r o godzinie 13.00. Wyniki można sprawdzić w tym samym dniu po zalogowaniu się na stronie Okregowej Komisji Egzaminacyjnej.
Deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej nalezy złożyć do 7 września br. w pokoju nr 7.

UWAGA - POPRAWKI MATUR


W najbliższy wtorek - 21 sierpnia o godzinie 9.00 rozpocznie się poprawkowy egzamin maturalny. Przypominamy o wcześniejszym przybyciu na ten egzamin i życzymy powodzenia.

UWAGA PIERWSZOKLASIŚCI!!!


Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, odbędą się w dniu 31 sierpnia 2018 roku ( piątek) o godzinie 10,00 w sali gimnastycznej szkoły.
Zapraszamy

PODRĘCZNIKI


Uwaga uczniowie!
Zestaw podręczników na rok 2018/2019 dostępny jest na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA - PODRĘCZNIKI.

ABSOLWENCI!!!Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu powinien złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

UWAGA ABSOLWENCI!1. Odbiór świadectw maturalnych 3 lipca 2018r. godz. 11.00.
2. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem, że:
- przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, i żaden z nich nie został unieważniony
- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin nie został mu unieważniony.
3. Absolwenci, którzy nie odebrali jeszcze loginów i haseł niezbędnych do sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego i zawodowego w serwisie OKE proszeni są o ich odbiór.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018Rok szkolny 2017/2018 to kolejny rok wytężonej pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych . Nasza młodzież wypracowała wysoką średnią ocen, na którą składa się aż 36 świadectw z wyróżnieniem.
O wysokim poziomie nauczania świadczy również aktywność uczniów w dziedzinie konkursowej- nasi uczniowie to laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Kończący się dzisiaj rok szkolny przyniósł nam sukcesy w wielu dziedzinach-zarówno z przedmiotów ogólnokształćących jak i zawodowych. Odnieśliśmy także wiele sukcesów sportowych.
Gratulujemy wszystkim uczniom wyników osiągnietych w kończącym się roku szkolnym.
Uczniowie ze świadectwem z wyróżnieniem:
klasa I a TE
Julia Szymankiewicz
Gabriela Doruch
Zuzanna Jankowska
Paulina Modrzyńska
Weronika Juskowiak
Julianna Kaczocha
Filip Augustyniak

klasa I b TE
Katarzyna Parzysz
Anastazja Kasprzak
Nicola Stasiak

klasa I a TL
Jakub Nych
Kamila Matysek
Weronika Juja
Jakub Błaszczyk

klasa I b TL
Natalia Ptak
Marta Jankowska
Zuzanna Ławniczak

klasa II a TE
Wioletta Kurek

klasa II b TE
Patrycja Gajda
Weronika Woźniak
Jakub Kryś
Anna Walczak

klasa II TL
Sebastian Grzesiak
Agnieszka Borth
Kamila Karolewska
Sebastian Szereda
Szymon Muszyński
Marika Kosińska

klasa III a TE
Agnieszka Czaska
Patrycja Doruch
Natalia Dera
Paulina Świtała
Katarzyna Wala
Weronika Gozdek

klasa III b TE
Weronika Puszkar
Łukasz Kolenda


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGOUroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbedzie 22 czerwca tj. piatek o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Przypominamy, że obowiązuje strój galowy.

OPIEKA KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH NAD GROBEM TRAGICZNIE ZMARŁEGO POLICJANTA13 czerwca na cmentarzu w Nowych Skalmierzycach odbyło się uroczyste odsłonięcie odnowionego nagrobka tragicznie zmarłego policjanta Policji Państwowej post. Jana Stachelskiego.
Opiekę nad grobem policjanta sprawują uczniowie klas prawno – policyjnych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wlkp.
Jan Stachelski z posterunku w Nowych Skalmierzycach zginął późnym wieczorem 1 września 1934 roku. Został zabity strzałem z rewolweru na drodze między Glapińcem a Strzegową w trakcie pełnienia służby patrolowej, podczas próby zatrzymania podejrzanych osób.
Posterunkowy Stachelski, według ustaleń historycznych, był ostatnim policjantem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., który zginął na służbie w okresie międzywojennym. Pochodził z Kolna w powiecie białostockim i w chwili śmierci miał zaledwie 34 lata.
Nieznane są losy jego rodziny, która po śmierci wyjechała prawdopodobnie do Warszawy.
Z biegiem lat grób post. Stachelskiego popadł w zapomnienie, a nagrobna płyta uległa zniszczeniu. Dzięki staraniu wielu osób, urzędów i stowarzyszeń, udało się odrestaurować nagrobek i przywrócić pamięć o poległym na służbie policjancie.
13 czerwca 2018 r. na cmentarzu w Nowych Skalmierzycach odsłonięto i poświęcono odnowioną płytę nagrobną, a przybyli na uroczystość goście złożyli wiązanki i zapalili znicze.
W uroczystości udział wziął także poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp., a honorową wartę przy grobie policjanta wystawili uczniowie klasy prawno – policyjnej ostrowskiego Ekonomika.
Przejmujący wiersz napisany ku czci poległego policjanta „Ludzie już spali…” odczytał Damian Bocianowski z klasy 3b TE.
Nasza szkoła od ubiegłego roku, w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Panią Dyrektor Beatą Matuszczak a Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowie Wlkp., sprawuje opiekę nad grobem post. Jana Stachelskiego.
Cała uroczystość miała podniosły charakter, a udział w niej wzięli m.in. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ławniczak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek, Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wanda Palczewska, Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Grażyna Szkonter, kapelan ostrowskich policjantów ksiądz kanonik Maciej Wyzujak, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach ksiądz kanonik Zbigniew Króczyński, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim Beata Matuszczak oraz uczniowie i nauczyciele klas prawno-policyjnych ZSE w Ostrowie Wielkopolskim.
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Roman Kuster zaznaczył, że cieszy go obecność młodzieży z klas prawno-policyjnych i podkreślił, że historia ś.p. Jana Stachelskiego jest dziś doskonałą lekcją oddania i patriotyzmu.
Uroczystość była jednocześnie okazją do oddania hołdu wszystkim funkcjonariuszom, dla których wierność policyjnej przysiędze stanowiła wartość nadrzędną.
Niech pamięć o Nich trwa wiecznie.


NIETYPOWA LEKCJA BIOLOGII13 czerwca klasa II TL odbyła bardzo ciekawą lekcję, której organizatorem była Pani Marzena Kosińska-Puchalska.
Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie parku w Gołuchowie. Zabytkowy Park poza cennym starodrzewem, kryje wiele ciekawych atrakcji. Największą, jest Pokazowa Zagroda Zwierząt m.in. z żubrami i konikami polskimi, ale również na uwagę zasługuje Muzeum Leśnictwa.
Gołuchów to wyśmienite miejsce na lekcję o roślinności, a także na wspaniały spacer wśród zieleni.
Opiekunami była Pani Marzena Kosińska-Puchalska oraz wychowawca klasy II TL Pani Wiesława Walkowiak.


GLOBAL GOV JAMGLOBAL GOV JAM 2018 to już szósta edycja międzynarodowego wydarzenia, w którym zespoły na całym świecie, w zaledwie 48 godzin, wypracują nową usługą publiczną.
W dniach 6 i 7 czerwiec uczniowie klasy II TL- Agnieszka Borth, Sebastian Grzesiak oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Wiesława Walkowiak uczestniczyli w warsztatach Global Gov Jam. Ostrów Wielkopolski i Poznań to jedyne miasta w Polsce, które w tym roku przyłączyły się do akcji, mającej na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni, z której na co dzień korzystamy. Podczas projektu uczestnicy skupili się na przejściach z rynku w stronę Placu 23 Stycznia i ul. Sienkiewicza
Dwa pięcioosobowe zespoły najpierw opracowały koncepcję, a następnie zaprojektowały makiety, z którymi ruszyły na ulice miasta. Jeden projekt dotyczył przystosowania terenu dla osób w wieku ok. 60 lat, a drugi – dla młodzieży. Mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat przedstawionych pomysłów, zgłosić uwagi i zaproponować zmiany. Następnie oba zespoły przeanalizowały zebrany materiał i przygotowały prezentację podsumowującą warsztaty.
Wyniki zostaną opublikowane, zapoznają się z nimi także władze miasta.Trudno przewidzieć, czy pomysły uczniów podczas Ostrów Gov Jam znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistych projektach rewitalizacji miasta.


WYCIECZKA DO PRAGIW dniach 7-9 maja uczniowie klasa II technik logistyk, IB technik logistyk oraz częściowo klasa I b technik ekonomista były na wycieczce do stloicy Cech oraz Adrspach - Skalnego Miasta.
W pierwszym dniu zwiedzaliśmy przepiękne, unikalne Skalne Miasto. Formy skalne zbudowane z piaskowca płytowego malowniczo i wspaniale wyrzeźbione przez Naturę. 100 metrowe skalne ściany sprawiają często monumentalne wrażenie. Skalny wodospad, piękne szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone różnobarwną roślinnością oraz górne jeziorko gdzie ciekawą atrakcją był przepływ wieloosobowymi tratwami zakończył nasz dzień na zwiedzaniu tego atrakcyjnego miejsca.
W drugim dniu wybraliśmy się do stolicy Czech, po której oprowadzał nas Pan Krzysztof-znajacy historię i architekturę Pragi w najdobniejszych szczegółach.
Przy pięknej pogodzie przygladaliśmy się zmianie warty na Zamku Praskim, podziwialiśmy urokliwe zakątki miasta. Dziń zakończyliśmy na statku, w krótkim rejsie po Wełtawie.
W ostatnim dniu mieliśmy okazję obejrzeć z punktu widokowego Pragę, a zwłaszcza wieżę Rozhledna- wybudowaną na wzór wieży Eiffla. Przeszliśmy przez najstarszy plac w mieście, który dał początek Pradze. Widzieliśmy Loretę - kompleks budynków sakralnych, których centralnym punktem jest domek loretański projektu wloskiego architekta Giovanniego Orsi. Następne kroki skierowaliśmy na Plac Hradczański.
Obejrzeliśmy Hradczany, Złotą Uliczkę, katedrę św. Vita, zamek, dzielnicę z budynkami dyplomatycznymi.
W dobrych humorach, z karakoke w autokarze, zmeczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do Ostrowa. Już odliczamy czas do kolejnej wycieczki!
Opiekunami wycieczki były Pani Wiesława Walkowiak, Izabela Ryzińska-Dolata oraz Ewa Papych


WSPOMNIEŃ CZAR...FOTORELCJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO KLAS CZWARTYCH - 27.04.2018- /g" border="1">

PRYMUSI 2018


JAKUB SZEFER


JUSTYNA PASTUSZAK


PAWEŁ POPRAWA


MARIA ŚWIERZEWSKA


KAROLINA NOWICKA


MAŁGORZATA JAŹWIEC


MAGDALENA ROSIK


ALEKSANDRA ŁAWICKA


MAGDALENA NOWAK


MARTA DUCZMAL


PATRYCJA KOMIN


V REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI24 maja odbyła się jubileuszowa edycja Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości.
Organizatorami Targów byli: Powiat Ostrowski, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, Grupa Lubawa, OVB Allfinanz, Grupa DGCS, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, VIXON MEDIA.

Honorowy Patronat nad Targami objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Tegorocznym Targom przyświecało hasło „EDUKACJA DLA BIZNESU”, a celem Targów, obok promocji przedsiębiorstw w regionie, było wzmocnienie relacji pomiędzy lokalnym biznesem i szkolnictwem zawodowym.

Swoje stoiska miało okazję zaprezentować ponad 60 wystawców.
Nie zabrakło firm z różnych branż produkcyjnych, handlowych, logistycznych. Pojawiły się również instytucje wspierające lokalny biznes.
Na uczestników targów, oprócz możliwości zwiedzania atrakcyjnych stoisk wystawców, czekały bezpłatne szkolenia i konsultacje. Dotyczyły one między innymi tematyki RODO, systemów informatycznych wspierających pracę w przedsiębiorstwie, narzędzi i metod pracy rekruterów. Zainteresowani mogli odbyć specjalistyczne szkolenie z obsługi kasy fiskalnej oraz warsztat z zakresu doradztwa zawodowego i kariery.

Podczas Targów odbyła się również gala wręczenia prestiżowej statuetki Orła Biznesu, którą w tym roku, wpisując się w hasło tegorocznych Targów, otrzymała firma LITEX PROMO.

Nowością na Targach była „gra targowa” przygotowana, przeprowadzona i sponsorowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Atrakcyjne nagrody przyciągnęły i zachęciły do zabawy sporą liczbę młodzieży z powiatu ostrowskiego.

V Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości zakończył recital Katarzyny Zawady.BEZPŁATNE SZKOLENIA PODCZAS V REGIONALNYCH TARGÓW BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCISZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW:

PROWADZENIE - GRUPA DGCS:

RODO – wyzwanie dla biznesu – godzina 12.00.

Systemy informatyczne wspierające prowadzenie przedsiębiorstwa – godzina 13.00


SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY

PROWADZENIE - GRUPA LUBAWA:

Narzędzia i metody pracy rekruterów – godzina 12.00


PROWADZENIE - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH:

Obsługa kas fiskalnych – godzina 12.00 (I grupa – 8 osób), godzina 13.00 (II grupa – 8 osób)

PROWADZENIE - CENTRUM WSPIERANIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KALISZU:

Wybieram świadomie – warsztat z zakresu doradztwa zawodowego i kariery – godzina 13.00


ZAPISY POD NUMEREM TEL. 512 227 578

OSTRÓW BUSINESS RUN 201819 maja 2018 roku odbył się bieg inaugurujący V Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.
Honorowy patronat nad biegiem objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski.
Dystans biegu wynosił 5,8 km.

Organizatorami biegu byli:
- Powiat Ostrowski
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSE
- Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
- Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
- Grupa Lubawa
- OVB Allfinanz
- Grupa DGCS
- VIXON Media
- Decathlon

Wspólną rozgrzewkę przed biegiem przeprowadził trener personalny Łukasz Szczepaniak.

Zwycięzcom biegu wręczone zostały nagrody ufundowane przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi.

Najszybszym biegaczem okazał się Pan Paweł Sikora, który zajął I miejsce.
Natomiast na miejscu II uplasował się nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – Pan Maciej Grzęda.
III, równie zaszczytne miejsce zajął Michał Kunert – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Puchary za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca zostaną wręczone podczas V Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości, które odbędą się 24 maja 2018 roku (w najbliższy czwartek) w Zespole Szkół Ekonomicznych, podczas których oficjalnie podsumujemy Bieg Ostrów Business Run 2018. Puchary zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W konkursie na najbardziej liczną drużynę z jednego zakładu pracy w kategorii: „Business Team” zwycięzcą została drużyna OVB Allfinanz.
Puchar dla zwycięskiego teamu został ufundowany przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowy medal, ufundowany przez OVB ALLFINANZ.

W tegorocznym biegu udział wzięło ponad 150 biegaczy.

Obszerna fotorelacja z biegu znajduje się na Facebooku szkoły.


EKONOMIK POMAGAZ przyjemnością przyłączyliśmy się do charytatywnej akcji skarpetkowo-chusteczkowej.
My też chcemy wywołać uśmiech na twarzy chorych dzieci.


WYCIECZKA NA PAINTBALL10 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy IIb oraz wybrani uczniowie klasy Ib i IITL uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej na paintball do Kalisza.
Na miejscu przez blisko trzy godziny uczniowie prowadzili pozorowaną walkę przy użyciu markerów. Jej celem było doskonalenie umiejętności strzelania, współpraca zespołowa, rywalizacja w oparciu o zasady fair play jak również integracja klasowa oraz międzyklasowa.
Wspólna zabawa na polu paintballowym dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy wspólnym ognisku.

Organizatorami wycieczki byli Tomasz Stempniewicz - wychowawca klasy IIb oraz Artur Kurczaba – nauczyciel edukacji prawno-policyjnej.


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ ZSE
WALECZNE DZIEWCZYNY Z EKONOMIKA27 marca 2018 roku w Koninie, w późnych godzinach popołudniowych, doszło do historycznego wydarzenia. Żeńska reprezentacja koszykarska Zespołu Szkół Ekonomicznych wywalczyła awans do finałów Licealiady wojewódzkiej.

W turnieju półfinałowym wzięły udział cztery najlepsze drużyny, wyłonione w etapach powiatowych, oprócz ostrowianek o awans walczyły reprezentantki Opalenic, Konina i Poznania. Pierwszy mecz nasze koszykarki zagrały z tymi ostatnimi. Niestety dziewczyny z Ekonomika przegrały z poznaniankami. Przewaga fizyczności rywalek była zbyt wyraźna, mimo to nasze koszykarki walczyły zaciekle do końcowej syreny.

Następne dwa mecze były już znacznie bardziej udane dla ostrowianek. Kolejny pojedynek turniejowy z Opalenicą skończył się wyraźnym zwycięstwem naszych dziewczyn. Natomiast ostatni mecz z reprezentantkami gospodarzy był prawdziwym koszykarskim szlagierem, obfitującym w sportowe emocje na najwyższym poziomie.

Koszykarki z Ekonomika rozpoczęły spotkanie nie najlepiej. Przegrywały po kilku minutach już 8:0, lecz szybko wzięły się w garść i nie ustępowały rywalkom. Mimo wielkiego zaangażowania „ekonomik” nie mógł dogonić koszykarek z Konina. Przewaga gospodarzy w pewnym momencie wynosiła nawet 18pkt., lecz zryw w ostatnich minutach meczu spowodował, że tuż przed końcowym gwizdkiem ostrowianki wyrównały zdobycz punktową, tym samym doprowadzając do dogrywki. W doliczonym czasie grę kontrolowały już przyjezdne. Szybkie kontry w wykonaniu naszych koszykarek i celne uwagi ich trenera, Artura Włodarczyka, spowodowały, że z wyniku końcowego cieszyły się ostrowianki, zwyciężając 60 :54. Jest to pierwszy awans reprezentacji sportowej z Ekonomika do finałów wojewódzkich.

Na szczególną pochwałę zasługuje szósty zawodnik naszej drużyny, czyli klub kibica prężnie działający w ZSE, który swoim dopingiem w najważniejszych momentach meczu zagrzewał do walki nasze koszykarki.


FINAŁ OGÓLNOPOLSKI „OLIMPIADY WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” PO RAZ DRUGI PRZED DRUŻYNĄ OSTROWSKIEGO EKONOMIKADo tegorocznej edycji „Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych” przystąpiło ponad 30 tysięcy uczniów z całej Polski. Tegoroczna edycja Olimpiady odbywa się po hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Etap wojewódzki konkursu odbył się w Poznaniu 16 marca 2018 roku. O pierwsze miejsce w regionie walczyło 20 trzyosobowych zespołów z całej Wielkopolski. Największą wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych wykazały się uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim: Karolina Nowicka, Małgorzata Jaźwiec i Sandra Sójka. Drużyna z Ekonomika będzie reprezentowała Wielkopolskę w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 26 kwietnia br. w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Uczennice walczyć będą o punkty na uczelnie wyższe oraz o cenne nagrody, między innymi laptopy, tablety i czytniki e-booków.

Warto podkreślić, że wyróżniona młodzież uczestniczyła również w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych realizowali już po raz kolejny projekt, który składał się z cyklu zajęć w ramach, których uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz opanowali umiejętności prowadzenia prawidłowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zatrudniania pracowników przez jednostki gospodarcze. Wszystkie materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z uczniami Szkoła otrzymała od partnera projektu - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Opiekę merytoryczną nad uczniami w realizowanym projekcie oraz w przygotowaniach do Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych sprawuje w Szkole Pani Justyna Płóciennik.


LITERACKI TALENT EKONOMIKAW marcu w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu literackiego Turniej Opowiadań.
Spośród prawie 30 opowiadań komisja konkursowa wyłoniła najlepsze.

Wśród laureatów jubileuszowego V Turnieju Opowiadań znalazł się Bartosz Kałafut z klasy IIB, zajmując III miejsce za opowiadanie „Azymut”.

Serdecznie gratulujemy.


UWAGA! UWAGA!UWAGA!!!
Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej ( styczeń-luty 2018), a które chcą przystąpić do tego egzaminu w sesji letniej (czerwiec-lipiec 2018) proszone są o złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu do dnia 27 marca 2018 roku w pokoju nr 7.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017/2018

OBÓZ SZKOLENIOWY KLASY PRAWNO-POLICYJNEJW dniach od 12 do 13 lutego 2018 r. odbył się w naszej szkole obóz szkoleniowy zorganizowany dla klasy prawno-policyjnej II b.
W ramach programu obozu policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili uczniów klasy prawno-policyjnej.
Celem spotkania było zapoznanie z pracą policjanta Wydziału Prewencji, pokaz samoobrony zaprezentowany przez funkcjonariuszy Grupy Realizacyjnej oraz zajęcia z samoobrony prowadzone przez instruktorów.
Policjanci zademonstrowali specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, którego używają na co dzień w służbie oraz w przypadku siłowych wejść do pomieszczeń i obezwładnienia przestępców.
Uczniowie mieli okazję przymierzyć policyjny mundur wykorzystywany przez policjantów podczas zabezpieczeń.
Obóz miał również na celu podnoszenie sprawności fizycznej, dlatego uczniowie wykonywali ćwiczenia sprawnościowe (policyjny tor przeszkód) oraz uczestniczyli w zawodach w strzelaniu i tenisie stołowym. Grali także w gry zespołowe – siatkówkę, unihokeja, koszykówkę.
Wieczorem ćwiczyli umiejętności wokalne i taneczne oraz oglądali różne filmy o tematyce policyjnej.
Przez całą noc uczniowie klasy mundurowej pełnili wartę, na której zmieniali się co pół godziny.

13 lutego 2018 r. nastąpiło uroczyste podsumowanie obozu, podczas którego zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za najlepsze miejsca w poszczególnych konkurencjach sprawnościowych w kategorii dziewcząt oraz chłopców.
Najwszechstronniejszym uczestnikiem obozu została Magdalena Kubera, która zwyciężyła w zawodach w tenisa stołowego oraz zajęła drugie miejsce w policyjnym torze przeszkód oraz zawodach strzeleckich.

Organizatorami obozu byli nauczyciele: Tomasz Stempniewicz (wychowawca klasy IIb), Artur Kurczaba (nauczyciel edukacji prawno-policyjnej) oraz Paweł Szczepaniak (nauczyciel wychowania fizycznego).AKCJE CHARYTATYWNE PROWADZONE DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU MŁODZIEŻY ZSE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018Tradycyjnie członkowie koła charytatywnego „Pomóż mi” biorą udział w licznych akcjach charytatywnych na terenie szkoły. We wrześniu uczniowie przeprowadzili zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci ubogich ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Konkatedrze a w październiku zbiórkę leków niepotrzebnych i nie przeterminowanych dla punktu aptecznego leków bezpłatnych w Domu Katolickim Konkatedry. Należy przypomnieć, że cały czas trwa też akcja zbierania nakrętek dla chorej Hani. W to przedsięwzięcie zaangażowali się zarówno uczniowie jak i nauczyciele i w ciągu 10 miesięcy wspólnie zebrano 12 worków nakrętek.
Zapał i entuzjazm uczniów sprawia, że wszystkie te akcje przeprowadzane są bardzo sprawnie i przynoszą ogromną radość obdarowywanym dzieciom.
Nad właściwym przebiegiem tych licznych akcji czuwają opiekunowie koła „Pomóż mi” Kamila Pływaczyk, Grażyna Rachwalska i Magdalena Piotrowska.

Święta Bożego Narodzenia to też szczególny czas kiedy członkowie koła „Pomóż mi” szczególnie pamiętali o najuboższych. Wzięli oni udział w akcji charytatywnej „Niech wszyscy mają Święta” polegającej na zbiórce żywności w sklepach i przygotowanie świątecznych paczek dla ubogich rodzin.
W naszej szkole została także przeprowadzona zbiórka maskotek i zabawek dla dzieci z ubogich rodzin na „Balik Mikołajkowy 2017” w Domu Katolickim przy Konkatedrze.
Z zebranych darów zostały utworzone paczki, które były rozdane w czasie baliku.

To nie ostatnie działania zaplanowane na bieżący rok szkolny, będzie ich jeszcze wiele, a wszystkie mają jeden cel: bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym.

Wszystkim zaangażowanym w akcje charytatywne dziękujemy!

V MISTRZOSTWA KIBICÓW SPORTOWYCHV Mistrzostwa Kibiców Sportowych za nami.
W klasyfikacji drużynowej Nasz zespół uległ jedynie gospodarzom- ZSB-E.
W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się również uczeń ZSB-E (uczestnik Mistrzostw Polski) Bogusz Gajda.
Nasi uczniowie w finale, po emocjonującej walce zajęli:
Szymon Majtas - 4 miejsce
Artur Reszelewski - 5 miejsce
Adrian Frydryszak - 6 miejsce
Paweł Szulc otrzymał wyróżnienie, za miejsce w pierwszej 10-tce.
Gościem specjalnym finału była Vice mistrzyni Olimpijska Pani Marta Walczykiewicz.
Uczniów do konkursu przygotowała Wiesława Walkowiak - opiekun Klubu Kibica Ekonomika.


KOLEJNY SUKCES PAWŁA POPRAWYPaweł Poprawa z klasy 4A znowu zwyciężył!!!
Tym razem pokonał wszystkich przeciwników w Wojewódzkim Konkursie "Wiem Wszystko", który został zorganizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Gratulujemy!

W konkursie Naszą Szkołę reprezentował również Adrian Kut z klasy 4 TL.


WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA KLASY IIB18 stycznia 2018 r. klasa IIb uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
Na miejscu uczniowie zwiedzili strażnicę oraz zapoznali się z pracą strażaka.
Strażacy omówili dokładnie poszczególne pomieszczenia oraz sprzęt będący do dyspozycji Komendy Powiatowej PSP. Uczniowie mieli okazję ubrać odzież strażacką oraz usiąść w wozach strażackich.
W czasie pobytu dwa razy było zawiadomienie od dyspozytora o prawdziwym pożarze.
Przy okazji uczniowie mogli zobaczyć działanie strażaków w przypadku rzeczywistych zgłoszeń pożarów.
Na koniec wizyty został przeprowadzony próbny alarm, który pokazał, jak mało czasu potrzebują strażacy, aby być gotowymi do wyjazdu w przypadku zagrożenia.
Organizatorem wycieczki był pan Tomasz Stempniewicz - wychowawca klasy IIb.


SZKOLNY KONKURS WIEDZY SPORTOWEJWyniki konkursu:
1. Majtas Szymon 46 pkt.
2. Frydryszak Adrian 40 pkt.
3. Reszelewski Artur 39 pkt.
4. Szulc Paweł 39 pkt.


KOLEJNA CZĘŚĆ PROJEKTU „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA”
– CZYLI PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK.
WIZYTA W CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ – MAGAZYN PRZYSZOSCI PROMAG.
STYCZNIOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH
ZEBRANIA Z RODZICAMI W DNIU 09 STYCZNIA 2018 ROKUSpotkanie rodziców klas I i II z wychowawcami godzina 17.00 w salach:
klasa I a technik ekonomista wychowawca mgr Justyna Płociennik sala nr 1 ( parter)
klasa I b technik ekonomista wychowawca mgr Artur Włodarczyk sala nr 2 (parter)
klasa I a technik logistyk wychowawca mgr Magdalena Andrzejewska sala nr 14 (II piętro)
klasa I b technik logistyk wychowawca mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 10 (I piętro)
klasa II a wychowawca mgr Magdalena Bogacka sala nr 8 (I piętro)
klasa II b wychowawca mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 23 (II piętro)
klasa II TL wychowawca mgr Wiesława Walkowiak sala nr 3 (parter)
klasa II TL/TH wychowawca mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 20 (II piętro)

Spotkanie rodziców klas III i IV z wychowawcami, godzina 17:00 w salach:
klasa III a wychowawca mgr Milena Kulas sala nr 23 (II piętro)
klasa III b wychowawca mgr Czesław Skoniecki sala nr 16 (II piętro)
klasa III TL wychowawca mgr Beata Mądrzak sala nr 20 (II piętro)
klasa IV a wychowawca mgr Iwona Grzesiek sala nr 11 (I piętro)
klasa IV b wychowawca mgr Ewa Kalinowska sala nr 4 (parter)
klasa IV c wychowawca mgr Anna Matuszak sala nr 5C (przy sali gimnastycznej)
klasa IV TL wychowawca mgr Honorata Zwierz sala nr 8 (I piętro)
klasa IV TL/TH wychowawca mgr Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 6 (I piętro)

Nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godziny 17:30.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEPRAWDZIWIE RADOSNYCH, WYPEŁNIONYCH MIŁOŚCIĄ,

NIOSĄCYCH SPOKÓJ I ODPOCZYNEK

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ NOWEGO ROKU 2018 PEŁNEGO OPTYMIZMU I SZCZĘŚCIA

ŻYCZY

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMDZIŚ CAŁA ZIEMIA I NIEBO LŚNI DLA TEJ MIŁOŚCI MALEŃKIEJ...Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, miłości i pojednania, na który wszyscy czekają z utęsknieniem. Są nierozerwalnie połączone z tradycją wystawiania jasełek. Ta piękna tradycja obecna jest i w naszej szkole.
Dzisiaj w atmosferę świat Bożego Narodzenia Naszą szkołę wprowadzili uczniowie klasy I B TL wraz z Patrycją Tyrała, i Szymonem Muszyńskim z klasy II TL oraz chórem Bella Rosa przedstawiając jasełka przeplatane kolędowaniem, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt.
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami zasiedli do wigilijnego stołu, dzieląc się opłatkiem i życząc sobie najszczersze życzenia.

PODSUMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH21 grudnia 2017 roku w sali gimnastycznej ZSE odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch projektów edukacyjnych: projektu „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego” oraz Projektu „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”.
Projekty skierowane były do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych uczących się w zawodzie technik logistyk i technik ekonomista. Projekt szkolny „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas realizacji projektu to okres od 31.12.2015. do 30.12.2017 r. Łączna wartość Projektu to 484 394,30 zł. W ramach powyższego Projektu na staże zagraniczne wyjechało 60 uczniów ZSE: 32 osoby w zawodzie technik ekonomista do Wielkiej Brytanii, 16 osób w zawodzie technik logistyk do Niemiec i 12 osobowa grupa w zawodzie technik ekonomista również do Niemiec.
Drugim projektem, w którym Zespół Szkół Ekonomicznych brał udział to projekt realizowany przez powiat Ostrowski pod nazwą: „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”. W ramach tego projektu do Wielkiej Brytanii wyjechała 10 osobowa grupa uczniów z opiekunem.
Przedstawiciele uczestników Projektu, uczniowie klas czwartych i trzecich podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu z w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Przedstawili prezentację z realizacji praktyk zawodowych odbytych za granicą. Uczniowie uczestniczący w stażu stwierdzili, iż wyjazd na praktyki zagraniczne poprawił ich umiejętności językowe, podniósł kompetencje zawodowe. Przede wszystkim jednak nastąpił wzrost poczucia własnej wartości, uczniowie poczuli się docenieni przez zagranicznych przedsiębiorców.
Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez pana Tomasza Sobczaka pracownika Wydziału Rozwoju Powiatu a jednocześnie koordynatora Projektu oraz panią Dyrektor Beatę Matuszczak uczestnikom Projektu certyfikatów i Europassów Mobilności.
Całą uroczystość podsumowania projektów uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem pani dyrygent Pauli Pływaczyk oraz uczennic Patrycji Tyrały i Kasi Chałupnik, które zaprezentowały repertuar w języku angielskim.


ZAPOMNIANY POLICJANT...Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp., z oddziałami klas prawno – policyjnych, w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowie Wlkp. podjęła decyzję o roztoczeniu opieką miejsca spoczynku przedwojennego policjanta.
83-lata, tyle czasu minęło od chwili kiedy padły strzały pozbawiające życia policjanta z posterunku w Nowych Skalmierzycach.
Jan Stachelski, bo tak nazywał się poległy policjant, prawdopodobnie nigdy nie przypuszczał, że słowa roty ślubowania wypełni do końca:
„(…) strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.”
Historia polskiej formacji policyjnej rozpoczyna się w 1919 r. Na każdym jej etapie „mundurowi” zawsze pamiętali o swoich poległych na służbie kolegach. Niestety ciężkie czasy okresu II wojny światowej spowodowały, że o losach wielu z nich wiemy niewiele, chociażby z racji zniszczenia archiwów.
Ponadto migracja ludności w tym czasie spowodowała, że rodziny przedwojennych policjantów często zmieniały miejsca zamieszkania lub też stawały się ofiarami tragicznych zdarzeń.
Jedną z takich postaci jest posterunkowy Jan Stachelski. Ze szczątkowych informacji wiemy, że pochodził z miejscowości Kolno znajdującej się na Podlasiu.
Służbę w policji pełnił w naszym regionie na posterunku w Nowych Skalmierzycach. Miał 34 lata kiedy 1 września 1934 r. udał się w swoją ostatnią, jak się później okazało, służbę patrolową.
Usiłując zatrzymać kolporterów fałszywych monet, został zabity strzałem z rewolweru na drodze pomiędzy Glapińcem a Strzegową. Komendant Główny Policji wyznaczył nagrodę pieniężną za wskazanie zabójców, którzy zostali zatrzymani dwa miesiące później.
Pogrzeb posterunkowego Jana Stachelskiego odbył się 5 września 1934 r. Jak wynika z zachowanych dokumentów był on prawdopodobnie ostatnim policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., który utracił życie na służbie w okresie międzywojennym.
Jan Stachelski spoczywa na cmentarzu w Nowych Skalmierzycach. Nieznane są losy jego rodziny, która krótko po pogrzebie wyjechała z Nowych Skalmierzyc. Taka sytuacja i upływ czasu spowodowały, że miejsce spoczynku policjanta popadło w zapomnienie.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp. w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowie Wlkp., podjęła decyzję o roztoczeniu opieki nad miejscem spoczynku przedwojennego policjanta.
Uczennice z klasy mundurowej IIIb TE Aleksandra Kasprzak i Wiktoria Nowak wraz z opiekunem udały się na cmentarz do Nowych Skalmierzyc, gdzie na miejscu spoczynku wykonano drobne prace porządkowe i zapalono znicze.
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie uda się też odnowić płytę nagrobną, która jest w bardzo złym stanie.


BYLIŚMY, WIDZIELIŚMY, KIBICOWALIŚMY – BYŁO WSPANIALE...:-)Od wtorku do czwartku (12-14.12.2017) w ATLAS ARENIE w Łodzi odbywały się grupowe mecze Klubowych Mistrzostw Świata w piłce siatkowej.
Opiekun Klubu Wzorowego Kibica Ekonomika- Pani Wiesława Walkowiak zorganizowała dla chętnych uczniów wyjazd na mecz z udziałem drużyny z Polski-Skry Bełchatów.
Już podczas podrózy autokarem było wesoło i głośno, ponieważ uczniowie rozśpiewali się do najwiekszych hitów 2017 roku.
Nasi kibice i nauczyciele dzielnie i wytrwale kibicowali, zwłaszcza Skrze Bełchatów, która niestety poniosła porażkę w swoim ostatnim grupowym meczu.
Mimo wszystko Polski zespół awansował do półfinałów, które przenoszą się do Krakowa. Trzymamy kciuki za bełchatowskie pszczoły:-)


APEL Z OKAZJI 36-TEJ ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGOW dniu 14 grudnia b.r. odbyły się uroczystości szkolne z okazji 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Uczniowie oglądając przedstawienie przenieśli się w lata 80 - te XX wieku i poznali codzienne problemy ówczesnych Polaków. Nie zabrakło również przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego i maszerujących milicjantów.
Uroczystości zakończył taniec 8 par przygotowany przez Igę Koszkało, Kacpra Bartoszka, Agatę Kruszyk i Patrycję Deresińską. Tancerze rozpoczęli swój układ w kostiumach czasów stanu wojennego by w drugiej części zamienić je na współczesne ubrania.
Scenariusz uroczystości został opracowany przez nauczyciela historii- dr Annę Burkietowicz


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA"Warto pomagać" to hasło kolejnego spotkania wszystkich uczniów i nauczycieli w sali gimnastycznej przy okazji święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
W przygotowanie uroczystości zaangażowała się klasa Ibte. Prowadzący mówili czym jest wolontariat, gdzie można być wolontariuszem.
Gościliśmy w naszej szkole panią Prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane Beatę Kołodziej oraz pana Sebastiana, który przyjechał na swoim wózku inwalidzkim.
Pani Beata mówiła o swojej działalności w stowarzyszeniu. Ona sama jest osobą chorującą na stwardnienie rozsiane.
Pan Sebastian uświadomił wszystkim obecnym, jak potrzebni i jak ważni są wolontariusze, którzy pomagają mu w prozaicznych czynnościach tj. przyniesienie węgla z budynku, który znajduje się na podwórzu kamienicy, w której mieszka. Pan Sebastian stara się być aktywnym, dużo jeździ sam, by jak mówił trzymać formę.
Młodzież przedstawiła też pantomimę pod tytułem "Pomagając innym – pomagasz sobie".
Ten dzień, to w naszej szkole święto wolontariuszy, których w tym roku szkolnym jest 47. Wszystkim, pani dyrektor i pani pedagog podziękowały za zaangażowanie. A byli to:

Przedszkole Nr 16 im. Koszałka Opałka
1. Ola Peśla Ib te
2. Urszula Woźniak Ib te
3. Daria Pietrzak Ib te
4. Marysia Wróbel Ib tl
5. Weronika Dajczer Ib tl
6. Dominika Kryszczak Ib tl
7. Daria Matyśkiewicz Ib tl
8. Izabela Rachwalska Ib tl
9. Julia Wojtkowska Ib tl
10. Monika Zybała Ib tl
11. Natalia Urbaniak Ib tl
12. Zuzanna Ławniczak Ib tl
13. Roksana Froń Ia tl
14. Kinga Duczmal Ia tl
15. Natalia Bluz Ia tl
16. Aleksandra Kuchnicka Ia te
17. Katarzyna Kardas Ia te
18. Justyna Puciato Ia te
19. Julia Kaczocha Ia te
20. Katarzyna Karwik IIa te
21. Alicja Lisiak IIa te
22. Marta Stawicka IIa te
23. Agnieszka Janoś IIa te
24. Julia Junak IIa te
25. Wiktoria Kasprzak Ia te
26. Sandra Sójka IIa te

Świetlica Stowarzyszenia Św. Wincentego A Paulo
1. Dagmara Pietras Ib te
2. Magdalena Witczak Ib te
3. Marta Jankowska Ib tl
4. Natalia Ptak Ib tl
5. Julia Karbowiak Ib tl
6. Wiktoria Włodarczyk Ib tl
7. Julia Zbierska Ia te

Schronisko dla zwierząt:
1. Alicja Młynikowska Ibte
2. Marysia Czerniak Ibte
3. Jessica Mucha Ib te
4. Wiktoria Michaś Ibte
5. Jakub Mucha Ib te
6. Marta Zemska Ib te
7. Maksymilian Skrobisz Ibte
8. Nikola Szczepaniak Ib te

KL. IIa akcyjni
1. Paulina Woźniak
2.Wiktoria Spalona
3. Sandra Kostera
4. Angelika Kaczmarek
5. Klaudia Bąk
6. Aleksandra Jurak

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodziezy w Zdunach:
1. Aleksandra Winiewicz Ib tl
2. Jagoda Hankiewicz Ib tl

Piosenki, których tekst poruszył nasze serca zaspiewali Patrycja Tyrała i Szymon Muszyński z klasy II tl, Julia Junak z klasy IIa, Ola Urban z klasy III tl oraz Daria Pietrzak z klasy Ib te.
Uroczystość zorganizowały Anna Kupczyk oraz Beata Misiek.


LOGISTYCY W GRUPIE RABENDziś klasa II TL oraz II TL/TH odbyły wycieczkę przedmiotową do centrum logistycznego Grupy Raben w Kaliszu.
Młodzież została zapoznana że specyfiką działania tego magazynu, infrastrukturą magazynową oraz zasadami bhp .Obiekt, który funkcjonuje od 2014 roku dysponuje halą magazynowo-tranzytową o powierzchni 2919 mkw. Koszt całej inwestycji wyniósł 15 mln zł.
Grupa Raben stawia na ekologię. W związku z tym, w obiekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, które w połączeniu z optymalizowaniem operacji logistycznych, pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, gazu i wody. W hali magazynowej zostało zainstalowane energooszczędne oświetlenie wykonane w technologii LED.
Kolejnym punktem wycieczki był seans filmowy w kinie Helios "Co wiecie o swoich dziadkach?"


KRYMINALISTYKA W EKONOMIKUW miniony piątek, 1 grudnia uczniowie klasy IIb TE prawno – policyjnej spotkali się z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Tym razem ich gościem był technik kryminalistyki st. sierż. Bartłomiej Kubica.
Spotkanie z technikiem kryminalistyki to jeden z punktów harmonogramu działań w ramach współpracy naszej szkoły z ostrowską jednostką Policji. Tym razem o tajnikach swojej specyficznej służby opowiadał uczniom st. sierż. Bartłomiej Kubica policjant ogniwa techniki kryminalistycznej.
Uczniowie dowiedzieli się na czym polega jego praca oraz zapoznali się ze sprzętem jaki wykorzystywany jest podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia. Zajęcia praktyczne były poprzedzone krótkim wykładem teoretycznym, podczas którego policjant omówił rodzaje śladów kryminalistycznych oraz sposoby ich zabezpieczania na miejscu zdarzenia.
Uczniowie zobaczyli wyposażenie walizki policyjnych techników oraz dowiedzieli się do czego służą poszczególne elementy jej wyposażenia. Korzystając z okazji sami mogli przez chwilę wcielić się w rolę policjanta ujawniającego i zabezpieczającego ślady na miejscu zdarzenia zakładając chociażby specjalistyczny kombinezon.
Jak przyznał st. sierż. Bartosz Kubica odpowiadając na liczne pytania praca technika jest mozolna, wymaga precyzji, skupienia i dokładności. Nie lubi pośpiechu. Najczęściej kojarzona jest ze zbieraniem śladów, wykonywaniem zdjęć, ale największą barierą którą trzeba pokonać to przystosowanie się do niejednokrotnie drastycznych momentów, jak chociażby oględziny zwłok, czy też udział w ich sekcji.


WYNIKI ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
ZEBRANIA Z RODZICAMI W DNIU 27 LISTOPADA 2017Spotkanie rodziców klas I i II z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, godzina 17;30 w sali gimnastycznej, po spotkaniu zebranie z wychowawcami w salach:
klasa I a technik ekonomista wychowawca mgr Justyna Płóciennik sala nr 3 (parter)
klasa I b technik ekonomista wychowawca mgr Artur Włodarczyk sala nr 2 (parter)
klasa I a technik logistyk wychowawca mgr Magdalena Andrzejewska sala nr 14 (II piętro)
klasa I b technik logistyk wychowawca mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 10 (I piętro)
klasa II a wychowawca mgr Magdalena Bogacka sala nr 8 (I piętro)
klasa II b wychowawca mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 23 (II piętro)
klasa II TL wychowawca mgr Wiesława Walkowiak sala nr 1 (parter)
klasa II TL/TH wychowawca mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 20 (II piętro)

Spotkanie rodziców klas III i IV z wychowawcami, godzina 17:00 w salach:
klasa III a wychowawca mgr Milena Kulas sala nr 23 (II piętro)
klasa III b wychowawca mgr Czesław Skoniecki sala nr 16 (II piętro)
klasa III TL wychowawca mgr Beata Mądrzak sala nr 20 (II piętro)
klasa IV a wychowawca mgr Iwona Grzesiek sala nr 11 (I piętro)
klasa IV b wychowawca mgr Ewa Kalinowska sala nr 4 (parter)
klasa IV c wychowawca mgr Anna Matuszak sala nr 5C (przy sali gimnastycznej)
klasa IV TL wychowawca mgr Honorata Zwierz sala nr 8 (I piętro)
klasa IV TL/TH wychowawca mgr Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 6 (I piętro)

Nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godziny 17:30.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH


WIZYTA W MUZEUM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO


16 listopada 2017 r. klasa IIb udała się na wycieczkę przedmiotową do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na miejscu przewodnik omówił znajdujące się w muzeum wystawy.
Zaliczyć do nich można wystawę czasową „150 lat OSP Ostrów Wielkopolski” oraz trzy wystawy stałe: „W kuchni Babuni”, „Salonik dawnych mistrzów Ostrowa”, „Ostrów do 1939. Wypisy z dziejów miasta”.
Uczniowie zapoznali się z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, jej tradycjami oraz sprzętem. Widzieli typowe meble, naczynia i urządzenia mieszkańców dawnego Ostrowa. Podziwiali zbiór obrazów ostrowskich malarzy oraz instrumenty ludowe wykonane na początku XIX/XX w. i odnalezione w Wielkopolsce.
Na końcu dowiedzieli się o dziejach politycznych, ekonomicznych i społecznych Ostrowa od początków XVIII wielu do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Uczniowie również samodzielnie poszerzali swoją wiedzę przeglądając prezentacje zawarte na ekranach dotykowych. Organizatorem wycieczki był pan Tomasz Stempniewicz - wychowawca klasy IIb.


ANNA MATUSZAK ZWYCIĘZCĄ PIERWSZEGO ETAPU PLEBISCYTU „NAUCZYCIEL NA MEDAL”


10 listopada 2017 r. zakończył się pierwszy powiatowy etap plebiscytu „Nauczyciel na medal“, w którym wzięło udział 1500 nauczycieli z całej Wielkopolski.
Akcja jest prowadzona pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna i ma na celu wybranie najbardziej cenionych i lubianych przez uczniów i rodziców nauczycieli z Wielkopolski.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrowskim zwyciężyła Anna Matuszak.
Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Stempniewicz, a trzecie miejsce zajęła Wiesława Walkowiak.
Wszyscy zwycięzcy to nauczyciele pracujący w naszej szkole.
Pani Anna Matuszak awansowała do wojewódzkiego finału plebiscytu, który rozpoczął się 13 listopada 2017 r. i będzie trwał do 24 listopada do godz.22.00.

Głosujmy na Panią Annę, która walczy o zwycięstwo w plebiscycie „Nauczyciel na medal”:

SMS o treści NPG.400 na numer 72355.


LISTOPADOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


10 listopada odbył się comiesięczny apel klas prawno-policyjnych.
Listopadowy apel był jednak wyjątkowy.
Podczas apelu minutą ciszy została uczczona 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Apel zakończył się profesjonalnym pokazem samoobrony przygotowanym przez Szkołę Samoobrony i Walki Wręcz Modern Ju-Jitsu, w której umiejętności zdobywa nasza uczennica Magdalena Jankowska z klasy IVc.


"MUNDUROWI" NA MEDAL


27 października 2017 roku na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służb Więziennych w Kaliszu – Szczypiornie, odbyła się trzecia edycja Turnieju Klas Mundurowych.
Reprezentująca naszą szkołę 4-osobowa drużyna zajęła w turnieju znakomite 2 miejsce.
Lepsi okazali się tylko „ekonomiści” ze szkoły w Kaliszu.

Można śmiało powiedzieć, że Kalisz-Szczypiorno i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej jest szczęśliwym miejscem dla ostrowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych.
W miniony piątek, 27 października, miała tam miejsce trzecia edycja Turnieju Klas Mundurowych. Drużyna naszej szkoły zajęła w nim znakomite 2 miejsce.
Należy przypomnieć, że pierwsza edycja tego turnieju był dla ostrowskiego Ekonomika zwycięska.
W III Turnieju Klas Mundurowych wzięło udział siedem drużyn z klas mundurowych, reprezentujących szkoły województwa wielkopolskiego.
W tym roku naszą szkołę reprezentowała drużyna skłądająca się z uczniów klasy IIb TE prawno-policyjnej, której wychowawcą jest mgr Tomasz Stempniewicz.
W skład drużyny weszli: Patrycja Gajda, Agnieszka Grygiel, Mateusz Klichowski i Kamil Nadolski.

Organizowany przez Służbę Więzienną turniej ma na celu przede wszystkim promowanie wiedzy o tej właśnie służbie, przybliżenie jej historii i współczesności.
Ponadto propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i umiejętność postępowania w przypadku pożaru, to kolejne cele przyświecające idei tego turnieju.
Wszystko to sprawia, że turniej nie należy do łatwych. Składa się z czterech konkurencji: test wiedzy (40 pytań) dotyczący zagadnień związanych z więziennictwem, strzelanie do tarczy, test sprawności fizycznej oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nasi uczniowie znakomicie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami i ostatecznie zajęli drugie miejsce, wzbogacając kolekcję szkolnych trofeów o kolejny okazały puchar.
Swojego zadowolenia nie kryli opiekunowie zespołu mgr Czesław Skoniecki i mgr Artur Kurczaba.
„Srebrna” drużyna przyjęła bezpośrednie gratulacje od dyrektora szkoły mgr Beaty Matuszczak.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu

Puchary zwycięskim drużynom wręczyli: wiceprezydent miasta Kalisza - Artur Kijewski, Violetta Słupianek – dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Kaliszu oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – ppłk Ryszard Czapracki.


KLASY I


KLASA IA TE
Wychowawca: Justyna Płóciennik

KLASA IB TE
Wychowawca: Artur Włodarczyk

KLASA IA TL
Wychowawca: Magdalena Andrzejewska

KLASA IB TL
Wychowawca: Izabela Ryzińska-Dolata


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2017


17 października 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę.

Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.

Nagrodę Dyrektora w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali: Dorota Jamińska, Magdalena Barczak-Zmyślona, Grażyna Biel, Barbara Ciechanowska-Kubica, Iwona Grzesiek, Anna Kupczyk, Dorota Łagosz, Beata Mądrzak, Izabela Ryzińska-Dolata, Kamila Sikorska, Wiesława Walkowiak, Justyna Witek, Artur Włodarczyk, Lilla Korczewska, Magdalena Sikora, Joanna Mania, Henryka Nożyńska, Małgorzata Brzezicha.

Uroczystość połączona została ze ślubowaniem klas pierwszych.
Ślubowanie przeprowadziła Wicedyrektor Szkoły Dorota Jamińska.

Podczas uroczystości odbyło się również oficjalne zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego, w skład którego weszli: Kamil Gozdowski (Przewodniczący Szkoły), Jakub Mucha (Zastępca Przewodniczącego Szkoły), Martyna Pomykała (Skarbnik Szkoły), Karolina Kopras (Sekretarz Szkoły).


SPRAWOZDANIE ZE STAŻU ZAGRANICZNEGO W PLYMOUTH


Dzięki Programowi Operacyjnemu „Wiedza Edukacja Rozwój” współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 1 października 2017 roku szesnastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim wyruszyła w podróż do Wielkiej Brytanii, aby odbyć staże w malowniczym miasteczku portowym Plymouth, położonym nad kanałem La Manche.
Lot samolotem trwał dwie godziny. Wylądowaliśmy w Bristolu, a następnie pojechaliśmy do siedziby Europa Training LTD w Plymouth. Stamtąd zostaliśmy zabrani przez host families, u których mieszkaliśmy przez następne dwa tygodnie.
Poniedziałek był dla nas bardzo wymagającym dniem, ponieważ musieliśmy stawić się w siedzibie Europa Training, aby otrzymać potrzebne mapy, informacje na temat lokalizacji naszych miejsc pracy i domów, bilety elektroniczne umożliwiające poruszanie się środkami komunikacji miejskiej.
Tego samego dnia stanęliśmy przed pierwszym wyzwaniem. Pojechaliśmy do centrum miasta i otrzymaliśmy zadanie, aby wrócić do swoich domów, następnie znaleźć swoje miejsce pracy i po raz kolejny wrócić do domu.
Komunikacja miejska w Plymouth jest bardzo dobrze rozwinięta, dodatkowo ludzie są pomocni i życzliwi, więc trudno jest się tutaj zgubić . Wykonanie zadania w poniedziałek pozwoliło nam w bezstresowy sposób odbyć podróż do pracy dzień później.
W kolejnych dniach podróże i powroty z pracy były już czystą przyjemnością.

Pracowaliśmy w różnych firmach, ale zawsze w działach związanych z naszym profilem zawodowym, czyli księgowością, finansami, administracją.
Dzięki stażom w Plymouth staliśmy się bogatsi o nowe doświadczenie na polu zawodowym, oswoiliśmy się z językiem angielskim.
Nasze umiejętności językowe uległy znacznej poprawie. Nawiązaliśmy międzynarodowe kontakty i poznaliśmy brytyjską kulturę .
Dwutygodniowy pobyt w Plymouth, to również zwiedzanie ciekawych miejsc. W sobotę byliśmy w National Marine Aquarium, a w niedzielę odbyliśmy wycieczkę do Royal William Yard, następnie promem przepłynelismy do Cremyll i zwiedzalismy Mount Edgcumbe House and Country.


Agnieszka Czaska


"BE ACTIVE" - EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W EKONOMIKU


Od 23 do 29 września Nasza szkoła uczestniczyła w II edycji Europejskiego Tygodnia Sportu, którego celem było promowanie aktywności fizycznej i sportu.
Od poniedziałku uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych zabawach i rozgrywkach sportowych.
W sumie z dodatkowej aktywnosci fizycznej skorzystało ok. 250 uczniów.
Zabawa Ekonomika ze sportem rozpoczęła się ZUMBĄ, którą poprowadziła Marta Libudzic.
Ponadto odbyły się również rozgrywki w tenisie stołowym, które koordynowała Ewa Papych i skok w dal pod czujnym okiem Pawła Szczepaniaka.
Rozegrano mecz basketu, w którym uczniowie klas logistycznych pokonali reprezentację ekonomistów.
W czwartek rozegrano turniej piłki siatkowej, który dzieki pięknej pogodzie odbył się na naszym szkolnym wielofunkcyjnym boisku. W kategorii dziewcząt zwyciężyła reprezentacja klasy IIa, w kategorii chłopców najlepsza okazała się klasa II TL. Sędziami meczów byli: Wiesława Walkowiak oraz Artur Włodarczyk.
Nie mogło zabraknąc również międzyklasowego meczu piłki nożnej pomiędzy klasami I i II a uczniami klas III i IV.
"Wisienką na torcie" był mecz kończący Europejski Tydzień Sportu, podczas którego po jednej stronie siatki stanęła reprezentacja szkoły - Mistrzynie Powiatu, a po drugiej stronie nauczyciele.
Mecz był wspaniałym widowiskiem dla kibiców oraz samych zawodników.
Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu był opiekun Klubu Wzorowego Kibica Ekonomika - Wiesława Walkowiak.


JESIENNE APELE KLAS PRAWNO-POLICYJNYCHBRAWO WY! BRAWO MY! BRAWO EKONOMIK!


Wśród piędziesięciu najzdolniejszych uczniów z powiatu ostrowskiego znalazło się pięcioro uczniów z naszej szkoły.
Uroczystość wręcznia stypendiów Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Kompałły odbyła się 28 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.
Dyplomy uznania wyróżnionej młodzieży wręczyli: Starosta Ostrowski Paweł Ostrowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk.

SYLWETKI WYRÓŻNIONYCH UCZNIÓW ZSE:
Agnieszka Czaska
- przyszły technik ekonomista z ambicjami i średnią 5,36.
Reprezentowała szkołę w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach oraz Olimpiadzie Ekonomicznej.
Jej pasją są przedmioty ekonomiczne, matematyka i języki obce.

Wioletta Kurek
- łączy pasję do matematyki i przedmiotów humanistycznych. Jest m.in. znakomitą recytatorką i finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej.
W minionym roku miała stuprocentową frekwencję i najwyższą średnią ocen w szkole 5,5.

Aleksandra Ławicka
- reprezentantka szkoły w konkursach językowych i wiedzy o Unii Europejskiej ze średnią 5,41.
Uczestniczka stażu w Anglii. Zaangażowała się w akcję charytatywną „Niech wszyscy mają święta” oraz imprezę „Ostrowski Test Coopera”, promującą zdrowy styl życia.

Jakub Szefer
- obowiązkowość, sumienność i pracowitość to jego cechy.
Młody człowiek, na którym zawsze można polegać i wzorowy uczeń ze średnią 5,33 posiadający wiedzę z różnych dziedzin życia.
Szczególnie wysokie wyniki osiąga w przedmiotach ekonomicznych, w historii, języku polskim i niemieckim.

Artur Reszelewski
- przyszły technik logistyk znany przede wszystkim z kariery i sukcesów sportowych.
Multimedalista w speedrowerze, uprawia tę dyscyplinę od 5 lat. Medalista i uczestnik Mistrzostw Europy, Polski i Okręgu.


POZDROWIENIA PRZESYŁAJĄ UCZNIOWIE, ODBYWAJĄCY PRAKTYKI ZAGRANICZNE W PLYMOUTH W WIELKIEJ BRYTANIIKLASA PRAWNO-POLICYJNA Z WIZYTĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI


Uczniowie klasy 2b TE o profilu prawno – policyjnym, w ramach programu nauczania, część piątkowych lekcji odbyli na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.
Uczniów „Ekonomika” powitał oficjalnie szef ostrowskich policjantów mł. insp. Piotr Wilkowski.

Spotkanie uczniów naszej szkoły z policjantami to jeden z punktów harmonogramu współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp. a Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wlkp.
Początek wizyty w komendzie miał oficjalny charakter. Zgodnie z zasadami policyjnej musztry uczeń Mateusz Klichowski złożył meldunek pełniącemu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wlkp. mł. insp. Piotrowi Wilkowskiemu.
Szef ostrowskich policjantów w kilku słowach powitał wszystkich, życząc owocnych wykładów.

Uczniowie klasy mundurowej poznali osobiście miejsce pracy policjantów, zapoznając się jednocześnie ze strukturą organizacyjną komendy.
Policjanci oprowadzając młodzież po komendzie, w krótkich wykładach zaprezentowali i omówili przeznaczenie m.in. „niebieskiego pokoju” z lustrem weneckim oraz policyjnego aresztu.
Jak zwykle największe zainteresowanie wzbudziła wizyta u technika kryminalistyki, który omówił zakres zadań jakie technicy realizują, zaprezentował specjalistyczny sprzęt używany przez nich na miejscach przestępstw i wypadków drogowych, przedstawił jak w praktyce wygląda zabezpieczanie śladów.
Na koniec chętni mogli zasiąść za kierownicą policyjnego radiowozu.

KLASA PRAWNO-POLICYJNA NA STRZELNICY


29 września 2017 r. klasa IIb pojechała na wycieczkę przedmiotową na strzelnicę do Raszkowa. Na miejscu przedstawiciel Ligi Obrony Kraju udzielił uczniom instruktażu na temat budowy broni, jej ładowania oraz sposobu strzelania. Każdy z uczniów oddał 25 strzałów z broni kbks oraz miał również możliwość oddania 2 strzałów z pistoletu. Organizatorami wycieczki byli pan Tomasz Stempniewicz (wychowawca klasy IIb), pan Artur Kurczaba (nauczyciel edukacji prawno-policyjnej) oraz pan Czesław Skoniecki (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa).

ŻONKILOWE POLA NADZIEI


Grupa wolontariuszy na czele z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariusza ZSE - Anną Kupczyk, wzięła czynny udział w inauguracji Żonkilowych Pól Nadziei.
Miejscem tegorocznej uroczystości była Bursa Szkolna przy ulicy Tomczeka w Ostrowie Wlkp.
Organizatorem akcji jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”.


IV POWIATOWE BIENNALE RYSUNKU KRECHY, KRESKI, KRESECZKI


Nasza szkolna artystka Roksana Bajodek z klasy II TL została nagrodzona w IV Powiatowym Biennale Rysunku Krechy, kreski, kreseczki" pod tytułem "Ptasi Świat".
Jej "uskrzydlona" praca plastyczna została zauważona przez jury konkursu.
Konkurs zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury.


EKONOMIK SPORTEM STOI


26 września 2017 r., podczas Mistrzostw Powiatu w Lekkiej Atletyce nasi reprezentanci zajęli miejsca na podium.
Weronika Spalony - I miejsce w biegu na 100 m ppł,
Dominik Skrzypczak - II miejsce w biegu na 110 m ppł,
Martyna Pomykała - III miejsce w skoku w dal,
Anna Walczak - III miejsce na 100 m,
Jakub Brylewski - złoty medal w pchnięciu kulą,
Kacper Mrowiński - brązowy medal w pchnięciu kulą.

GRATULUJEMY!


IX MISTRZOSTWA POLSKI PRZEDSIĘBIORCÓW W SZACHACH


25 września 2017 r. w Pałacu Jesionowy dwór w Gutowie rozegrany został DGCS Open IX Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach.
Od lat nasza szkoła jest Honorowym Patronem tej uroczystości.
Tegoroczne mistrzostwa otworzyła nasza uczennica Patrycja Tyrała, która przejmująco zaśpiewała piosenkę "Lustra".
Zespół Szkół Ekonomicznych miał również swojego repezentanta wśród szachistów. Był nim Damian Marek z klasy II TL/TH.


-

REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA