WYNIKI ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
SUKCES UCZNIÓW W OLIMPIADZIE STATYSTYCZNEJ


13 stycznia 2017 roku w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu odbył się II etap I Olimpiady Statystycznej-zawody okręgowe. Organizatorzy to: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Patronat nad Olimpiadą objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim.
Do zawodów okręgowych I Olimpiady Statystycznej zakwalifikowało się trzech uczniów z naszej szkoły:
- Paweł Poprawa kl. III a
- Kordian Śpigiel kl. IV a
- Katarzyna Majchrzak kl. IV a
Zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej składały się z dwóch części pisemnej i ustnej. Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu, natomiast część ustna na przygotowaniu i wygłoszeniu wypowiedzi na jedno wylosowane przez uczestnika pytanie problemowe.
Zwycięzcą etapu okręgowego w województwie wielkopolskim został uczeń naszej szkoły - Kordian Śpigiel ( kl. IV a). Paweł Poprawa ( kl. III a) zajął III miejsce w okręgu. Zwycięzca zawodów okręgowych - Kordian Śpigiel, wraz z opiekunem merytorycznym Olimpiady – panią Danutą Bartosik, w nagrodę pojadą na cztery dni do Brukseli. Przed zwycięzcami etap centralny Olimpiady, który odbędzie się w Warszawie.
GRATULUJEMY.

WPŁYW KSIĄŻKI NA ROZWÓJ MŁODZIEŻY


Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że szkoła, do której uczęszczają Państwa dzieci przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a konkretnie chodzi o Priorytet 3 - dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała dotację na zakup nowości książkowych. Po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim zakupiono ponad 750 książek. Są to atrakcyjne dla młodzieży, bestsellerowe pozycje.
Czytanie książek ma istotny wpływa na psychikę młodego człowieka, pomaga w kształceniu umysłu, pobudza sferę emocjonalną, odpowiednio dobrana pozostawia ślad na całe życie. Książka jest nośnikiem informacji, który zmusza do uruchomienia własnej wyobraźni, sprzyja refleksji, czyli kształtowaniu osobistej wizji świata i systemu wartości. Stanowi także źródło komunikacji ze światem. Warto więc zabiegać, aby książka zajmowała należne jej miejsce w każdym okresie życia człowieka.
Rozpowszechnianie czytelnictwa powinno być wspólna troską nauczycieli i rodziców, ponieważ tylko wtedy przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika, a co za tym idzie ucznia, pracownika, człowieka.
To właśnie dorośli, najpierw rodzice, później nauczyciele i wychowawcy powinni zaszczepić potrzebę kontaktu z książką w procesie nauczania i wychowania. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u uczniów zamiłowanie do książek.
Dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania, nasze dzieci będą mogły rozważniej i bardziej odpowiedzialnie kształtować swoją przyszłość, a polska szkoła będzie wychowywała kompetentnych uczestników kultury, a nie biernych konsumentów informacji i wrażeń.
Czytanie rozwija sferę poznawczo-intelektualną, wzbogaca wartości moralno-społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.
Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.
Dobra powieść to nie tylko świetna zabawa. Czytanie jest też szkołą życia - uczy empatii, wzmacnia więzi społeczne, a nawet zmienia osobowość. Czytanie opowieści pozwala lepiej rozumieć innych i rozwija kompetencje społeczne. W efekcie młodzież będzie lepiej przygotowana do współpracy, przyjaźni, a nawet miłości. Uczniowie sięgając po książkę są bardziej otwarci i wrażliwi na innych.
O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla młodzieży książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.
Czytanie:
- poprawia pamięć,
- ćwiczy mózg,
- wzbogaca słownictwo,
- uczy wyrażania uczuć,
- pomaga zrozumieć rzeczywistość,
- uczy rozumieć innych ludzi,
- dostarcza wiedzy,
- uczy przyswajania nowych wiadomości,
- ułatwia naukę,
- utrwala zasady ortografii,
- rozwija emocjonalnie,
- poprawia koncentrację,
- rozwija umiejętności komunikacyjne.

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania i czytania książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 18.01.2017


Zebranie z rodzicami klas II i III o godz. 17.00 w salach:

Klasa IIa wychowawca mgr Milena Kulas sala nr 20 ( II piętro)
Klasa IIb wychowawca mgr Czesław Skoniecki sala nr 23 (II piętro
Klasa IITL wychowawca mgr Beata Mądrzak sala nr 10
Klasa IIIa wychowawca mgr Iwona Grzesiek sala nr 11 ( I piętro)
Klasa IIIb TE – wychowawca mgr E.Kalinowska sala nr 6 ( I piętro)
Klasa IIIc wychowawca mgr Anna Matuszak sala nr 4 ( parter)
Klasa IIITL – wychowawca mgr H.Zwierz sala nr 8 ( I piętro)
Klasa III TL/TH – wychowawca mgr Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 5c ( przy sali gimnastycznej)

Spotkanie rodziców klas I i IV o godz. 18.00 w salach:

Klasa Ia wychowawca mgr Magdalena Bogacka sala nr 3 (parter)
Klasa Ib wychowawca mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 2 (parter)
Klasa ITL wychowawca mgr Wiesława Walkowiak sala nr 1 (parter)
Klasa ITL/TH wychowawca mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 10 (I piętro)
Klasa IVa wychowawca mgr Małgorzata Czaińska – Zawidzka sala nr 16 ( II piętro)
Klasa IVb wychowawca mgr Magdalena Barczak-Zmyślona sala nr 14 ( II piętro)
Klasa IVc wychowawca mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 19 ( II piętro)
Klasa IVTL/TH wychowawca mgr Kamila Sikorska sala nr 8 ( I piętro)

Nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godz.17.00


ZMIANA PLANU LEKCYJNEGO


Od 9 stycznia 2017 roku nastapi zmiana planu lekcji. Nowy plan dostepny jest w zakładce ŻYCIE SZKOŁY - PLAN LEKCJI.

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w serdecznej i rodzinnej atmosferze.

Niech te dni upłyną bez trosk i zmartwień.

Niech wszelkie zmiany w Nowym 2017 Roku

będą zmianami trafnymi i pełnymi ciekawych możliwości.

życzy


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy

oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego

w Ostrowie Wielkopolskim


Boże Narodzenie, Grudzień 2016PODSUMOWANIE PROJEKTU „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych”


21 grudnia 2016 roku w sali gimnastycznej ZSE odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego” z Ostrowa Wielkopolskiego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych” skierowany był do uczniów Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie były dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych, dobra znajomość języka angielskiego, wysoka frekwencja oraz kultura osobista.
W sumie w Projekcie wzięło udział 42 uczniów. Szkoła w ramach Projektu otrzymała ponad 370 tysięcy zł. Środki te wykorzystano na przygotowanie językowe uczniów, na transport i ubezpieczenie, na zakwaterowanie i wyżywienie, na zajęcia kulturowe i wycieczki oraz zakup pomocy dydaktycznych m.in. rzutników multimedialnych, kamery, aparatu fotograficznego, drukarki, monitora.

Realizacja Projektu jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy ZSE ze Starostwem Powiatowym. Szczególnie naszą szkołę wspierają pracownicy Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Przedstawiciele uczestników Projektu, uczniowie klas czwartych: Konrad Świerczyk, Karolina Kołodziej z klasy w zawodzie technik ekonomista oraz Marta Raczak i Marcin Giemza z klasy logistycznej przedstawili prezentację z pobytu w Anglii. Podzielili się swoimi wrażeniami, odczuciami z pobytu w Plymouth.
Uczniowie podczas pobytu w Plymouth zakwaterowani byli parami w domach rodzin angielskich tzw. host familys. Uczestnicy Projektu byli pod opieką zagranicznego partnera stażu - firmy Europa Training Ltd. Każdy uczeń miał przydzielone inne przedsiębiorstwo lub instytucję, w których odbywał praktyki i do którego musiał samodzielnie dotrzeć. Podczas staży uczniowie zapoznali się z nowymi metodami organizacji pracy, sposobami obsługi klientów, obowiązującymi przepisami BHP. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda logistyka w magazynie czy w przedsiębiorstwie od środka, każdego dnia zajmowali się innymi czynnościami, od zwykłego paletyzowania ładunku, poprzez kompletowanie zamówień kończąc na obsłudze programów magazynowych typu WMS (Warehouse Management System). Nauczyli się także słów i zwrotów przydatnych w ich przyszłym zawodzie oraz znacznie poprawili swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mieli również zagospodarowany czas wolny: organizowane były spotkania integracyjne, dzięki którym mogli zwiedzić miasto oraz poznać jego historię i miejscowe zwyczaje. Zorganizowana była także wycieczka do największego akwanarium w Wielkiej Brytanii - National Marine Aquarium. Mieli okazję podziwiać piękne widoki na ocean z The Hoe oraz na Barbican.

Uczniowie uczestniczący w stażu twierdzą, iż wyjazd nie tylko poprawił ich umiejętności językowe i podniósł kompetencje zawodowe, ale także zwiększył ich świadomość społeczną dotyczącą bycia Europejczykiem oraz udowodnił, że z powodzeniem mogą pracować także poza granicami kraju.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie uczestnikom Projektu certyfikatów i Europassów Mobilności przez panią Dyrektor Beatę Matuszczak oraz pana Tomasza Sobczaka - pracownika Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju w Starostwie Powiatowym.


FINALISTA OLIMPIADY HANDLOWO-MENADŻERSKIEJ


W dniach 15-16 grudnia 2016 roku odbył się ogólnopolski etap II edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Szczecinku.
W eliminacjach wziął udział Paweł Poprawa z klasy III a, który osiągnął wielki sukces.
Paweł został uhonorowany zaszczytnym tytułem finalisty Olimpiady.

GRATULUJEMY!
Opiekunem Olimpiady była nauczycielka przedmiotów zawodowych Anna Matuszak.

STYPENDYSTKA PREZESA RADY MNINISTRÓW


Najlepsza uczennica naszej szkoły Agnieszka Czaska z klasy II a Technikum Ekonomicznego otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się 30 listopada 2016 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu.
Gospodarzami uroczystości był Wojewoda Wielkopolski pan Zbigniew Hoffmann i Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska.

Gratulacje dla Agnieszki.


DZIEŃ WOLONTARIUSZA


"Szczęście to jedyna wartość, która się mnoży, jeśli się ją dzieli" - takie motto przyświecało tegorocznej uroczystości Dnia Wolontariusza.
W miniony piątek programem pt."Opowieść o szczęściu" najprawdopodobniej udało się organizatorom poruszyć niejedno serce.
Rzuciliśmy promyk nadziei, że w każdej trudnej sytuacji można odnaleźć szczęście. Czy potrafimy znaleźć szczęście?

Przed programem zapytaliśmy panią dyrektor i niektóre osoby z naszej szkoły, czym jest dla nich szczęście. Podczas uroczystości mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać, co odpowiedziały.
Czasami jest tak, że oceniamy poziom swojego szczęścia patrząc na swoje życie przez pryzmat niepowodzeń, kompleksów, porównywania się z innymi. Niektórzy myślą, że będą szczęśliwi otaczając się bogactwem. A jak powinno być? Podpowiedzieli nam Mędrcy.
Zdarza się, że zamartwiamy się własnym wyglądem, uciążliwe stają się czynności domowe, a do tego nie umiemy z sobą rozmawiać. Czasem trzeba pomóc innemu w jego nieszczęściu, by wyjść poza własne problemy. O tym mogliśmy się przekonać oglądając scenkę „podwójne lustro”.
Kolejna scenka „wielki on” pokazała nam, że można robić coś dla innych i być szczęśliwym z tego powodu.

Do refleksji skłoniła nas też piękna treść piosenki Anny Marii Jopek "Ale jestem", Perfekt "Odnawiam duszę", czy Mieczysława Szcześniaka "Sercem patrz" w wykonaniu naszych uczniów.
Na zakończenie wysłuchaliśmy piosenki w oryginalnym wykonaniu Alicji Majewskiej "Nie zamykajmy się od środka".

Podczas uroczystości pani pedagog i pani dyrektor podziękowały wolontariuszom za ich pracę, zaangażowanie i czas poświęcany innym, a bardzo ważny moment nastąpił w chwili, kiedy została przedstawiona Zuza Golec – jako Ostrowski Wolontariusz Roku 2016.
Taką nagrodę odebrała Zuzanna z rąk pani prezydent Beaty Klimek w ostrowskiej Synagodze w dniu 7 grudnia br.
Niech postawa i zaangażowanie Zuzanny będzie inspiracją dla jej rówieśników.

Uroczystość przygotowali uczniowie z klas: Ia, I th/tl, I tl, IIa, IIIa, III tl, a nad całością czuwały Anna Kupczyk i Beata Misiek.


OSTROWSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2016


Ogromne wyróżnienie dla Zuzanny Golec uczennicy klasy IV b naszej szkoły.
Praca Zuzanny w ramach wolontariatu została zauważona i doceniona.
Nasza Zuza otrzymała z rąk pani prezydent Beaty Klimek, w ostrowskiej Synagodze, statuetkę i dyplom Ostrowskiego Wolontariusza Roku 2016.
Niezwykle wzruszające było to wydarzenie. Podniosła i piękna chwila dla Zuzanny.
Co poniedziałek Zuzanna pracuje jako wolontariusz w przedszkolu nr 16 i jak twierdzi, każdy uśmiech dziecka, każde przytulenie czy zwykłe dziękuję to dla niej zastrzyk energii na cały dzień. Mimo to, że Zuzanna jest uczennicą klasy IV znajduje czas na wolontariat - bo wszystko to kwestia organizacji czasu - jak twierdzi.
Zachęcamy wszystkich do działań w ramach wolontariatu.
Niech wyróżnienie i postawa Zuzanny będzie inspiracją dla wszystkich niezdecydowanych.


WYNIKI TURNIEJU KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH 2016


- W kategorii – TEST WIEDZY najlepsze wyniki uzyskały ex aequo: Weronika Beker oraz Paula Działoszek z klasy II B.

- W ZAWODACH STRZELECKICH – w kategorii dziewcząt najlepszy wynik uzyskała Zuzanna Szkudłapska z klasy II b, a w kategorii chłopców Mateusz Chojnacki z klasy IV c.

- W Policyjnym Torze Przeszkód – w kategorii dziewcząt najlepszy wynik uzyskała Weronika Spalony z klasy II b, a w kategorii chłopców Eryk Nowicki z klasy IV b.

- W konkursie z zakresu pierwszej pomocy najlepsze wyniki uzyskały ex aequo dwie drużyny: drużyna 4 osobowa w składzie Patrycja Szymkowiak, Zuzanna Golec, Agata Bonikowska oraz Maja Gruszczyńska z klasy IV b oraz drużyna 4 osobowa w składzie Magdalena Broda, Wiktoria Gmerek, Natalia Pawlaczyk oraz Natalia Kruszyk z klasy IV c.

W klasyfikacji całościowej najlepszą drużyną Turnieju Klas Prawno-Policyjnych okazała się drużyna klasy II B.
Reprezentacja klasy II b w składzie: Weronika Puszkar, Weronika Spalony, Aleksandra Kasprzak, Oktawia Przybylska, Jakub Zawada, Zuzanna Szkudłapska, Dominik Oleszyński, Ewelina Żukowska, Paula Działoszek, Weronika Beker, Samanta Sierańska, Weronika Guzikowska, Aleksandra Jasiak, Łukasz Kolenda, Rafał Bochyński.


KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ


W zakładce EGZAMINY znajdują się harmonogramy części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2017
Prosimy o zapoznanie się z tymi harmonogramami.

SUKCES STATYSTYCZNY NASZYCH UCZNIÓW


16 listopada odbył się etap szkolny I edycji Olimpiady Statystycznej.
Jej organizatorami są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski.
Głównym jej celem jest upowszechnienie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno – gospodarczych.
Do Olimpiady w formie testu on-line przystąpiło w szkole 9 uczniów. Wśród najlepszych byli: Paweł Poprawa z klasy III a ( I miejsce w etapie szkolnym), Katarzyna Majchrzak ( II miejsce w etapie szkolnym) i Kordian Śpigiel ( III miejsce w etapie szkolnym) z klasy IV a. Ponadto w okręgu nasi uczniowie zajęli bardzo wysokie miejsca.
I tak Paweł uplasował się na 7 miejscu, Kasia zajęła 10 miejsce a Kordian 11. Warto wspomnieć, że pokonali oni ponad stu uczniów z innych szkół w okręgu.
Przewodniczącą Komisji Szkolnej Olimpiady Statystycznej była Pani Danuta Bartosik .
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w II etapie, który odbędzie się 13 stycznia 2017 roku.


LOGISTYCY W MAHLE


24 listopada 2016 roku uczniowie pierwszej klasy w zawodzie technik logistyk odbyli wycieczkę edukacyjną do siedziby firmy MAHLE.
To tam produkuje się chłodnice, kondensatory i moduły dla światowego przemysłu samochodowego.
Podczas pierwszej części wycieczki, przeprowadzony został instruktaż zapoznający uczniów z głównymi wytycznymi dotyczącymi zasad BHP, mającymi zapewnić bezpieczeństwo podczas zwiedzania zakładu.
Cennym doświadczeniem była możliwość obserwacji całego cyklu produkcyjnego w/w podzespołów, począwszy od momentu doboru surowców, poprzez proces technologiczny, aż po system pakowania.
Z dużym zainteresowaniem uczniowie przyglądali się pracy ludzi i urządzeń.
Wycieczka ta przekonała uczniów i potwierdziła konieczność posiadania wiedzy z zakresu logistyki i spedycji, którą uczniowie zdobywają w ZSE, by móc ją później wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.


I B NA STRZELNICY


17 listopada 2016 r. klasa Ib pojechała na wycieczkę przedmiotową na strzelnicę do Raszkowa.
Na miejscu przedstawiciel Ligi Obrony Kraju udzielił uczniom instruktażu na temat budowy broni, jej ładowania oraz sposobu strzelania.
Każdy z uczniów oddał 25 strzałów z broni kbks oraz miał również możliwość oddania 2 strzałów z karabinka AK.
W wolnym czasie od strzelania uczniowie ćwiczyli elementy musztry paradnej.
Organizatorami wycieczki byli pan Tomasz Stempniewicz (wychowawca klasy Ib) oraz pan Czesław Skoniecki (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa).


ZAJĘCIA Z POLICJANTEM


Klasy 1 i 2 o profilu prawno-policyjnym miały niecodzienne lekcje edukacji prawno-policyjnej.
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim zajęcia na temat "Technik kryminalistycznych" poprowadził funkcjonariusz Policji wydziału kryminalistyki Bartosz Kubica.


CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA


W dniach od 14 do 18 listopada 15-osobowa grupa uczniów wzięła udział w zajeciach specjalistycznych dla zawodu technik logistyk w ramach projektu CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA.
Laboratoria odbywały się na Politechnice Poznańskiej.
To był bardzo intensywny i pracowity czas dla młodych ekonomistów. Efekty ich pracy zaowocowały otrzymaniem przez wszystkich naszych uczniów pozytywnych ocen oraz certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w projekcie.
W tegorocznej edycji projektu udział wzięli: Magdalena Hyży, Jagoda Potrzeba, sara Przepiórka, Maria Kowalska, Magdalena Kołodziej, Magdalena Jankowska, Dominika Glinkowska, Adrianna Stawińska, Marta kamzol, Klaudia Grzesiak, Daniel Nowakowski, Mateusz Sęk, Damian Matuszak, Kamil Kierzek i Mikołaj Szyszka.


BYĆ POLAKIEM.....NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


10 listopada br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
Przepełniony emocjami montaż słowno-muzyczny przygotowała klasa I TL oraz Klaudia Gabryelczyk z klasy III TL.
Okolicznościowy apel upamiętnił zarówno dzień 11 listopada 1918 roku, jak również oddał hołd wszystkim Polakom, którzy walczyli i zginęli za wolność naszej Ojczyzny. Uroczysty nastrój narodowego Święta Niepodległości podkreśliły pieśni patriotyczne, zaśpiewane przez młodzież.
Piekną lekcję historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny uświetniła obecność Pocztu Sztandarowego oraz występ chóru szkolnego.


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 17 listopada 2016 roku o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych.

PROGRAM ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza.
4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i zatwierdzenie przyjęcia.
5. Sprawozdanie z działań wykonanych w roku 2016.
6. Omówienie działań na rok 2017.
7. Wolne głosy i wnioski.

Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o niezawodne uczestnictwo w zebraniu.UWAGA! UWAGA! TURNIEJ KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


18 listopada odbędzie się Turniej klas prawno-policyjnych.
Jest on skierowany do wszystkich klas prawno-policyjnych.

Wytypowane drużyny z każdej klasy wezmą udział w konkursach:
- wiedzy (zakres wiedzy – Konstytucja RP oraz Ustawa o Policji) – test – 4 osoby z każdej klasy

- sportowym – policyjny tor przeszkód – 4 osoby z każdej klasy (2 dziewczyny, 2 chłopców)

- I pomocy – udzielanie oraz test wiedzy – 4 osoby z każdej klasy (drużyna)

- strzeleckim – 4 osoby z każdej klasy (2 dziewczyny, 2 chłopców)

Każda klasa zgłasza drużyny składające się z 16 osób (udział poszczególnych osób nie może się powtarzać).

Drużyny z podaniem imion i nazwisk oraz nazwą konkursu, w którym biorą udział poszczególne osoby należy zgłosić do Magdaleny Barczak-Zmyślonej do dnia 15 listopada.

UWAGA - ogłoszenie wyników odbędzie się podczas apelu klas mundurowych w grudniu.

LEKCJA Z ZUS


26 października 2016 roku w naszej szkole rozpoczęła się III edycja Lekcji z ZUS.

Na lekcję otwartą, którą przygotowały nuczycielki pzedmiotów ekonomicznych Justyna Płóciennik i Anna Matuszak przybyli zaproszeni goście oraz zainteresowani projektem uczniowie.

Lekcje z ZUS to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem ogólnym jest kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i składa się z cyklu czterech lekcji, który wieńczy „Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych”.

Uczniowie chwalą ciekawą formę przeprowadzenia lekcji – prezentacje multimedialne, filmy, ćwiczenia i przystępne materiały przygotowane przez ZUS.
Mamy nadzieję, że przystępując do projektu otworzymy swoim uczniom drzwi do wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która pozwoli im na podejmowanie samodzielnych świadomych decyzji po wejściu na rynek pracy.


ĆWICZENIA OBRONNE


Klasa II b prawno-policyjna miała okazję uczestniczyć w ćwiczeniach ochronnych, które odbyły się 28 października na terenie Stanicy Harcerskiej w Ostrowie Wlkp.
Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w ćwiczeniach przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.
Nasza młodzież miała okazję „z bliska” obejrzeć działania służb mundurowych podczas symulowanej akcji podjętej w związku z pościgiem za uciekającymi z aresztantami, którzy wzięli za zakładnika funkcjonariusza aresztu.

Klasa II b odegrała również swoją rolę podczas ćwiczeń, ponieważ przeprowadzono symulację ewakuacji.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie koordynacji działań służb mundurowych i pracowników Urzędu Miasta.

W ćwiczeniach wzięła udział Policja, Straż Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Zespół Zakładu Opieki Zdrowotnej, Straż Miejska, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.

Po zakończonych ćwiczeniach funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przeprowadzili dla uczniów zajęcia z kajdankowania oraz samoobrony.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


14 października 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę.

Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.
Nagrodę Dyrektora w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali: Dorota Jamińska, Danuta Bartosik, Magdalena Barczak-Zmyślona, Anna Burkietowicz, Krzysztof Cegła, Beata Mądrzak, Ewa Smektała, Beata Misiek, Magdalena Andrzejewska, Jolanta Musialska, Ewa Kalinowska, Marta Libudzic, Paweł Szczepaniak, Lilla Korczewska, Magdalena Baum, Henryka Nożyńska, Zygmunt Boroch.

Uroczystość połączona została ze ślubowaniem klas pierwszych.
Ślubowanie przeprowadziła Wicedyrektor Szkoły Dorota Jamińska.

Podczas uroczystości odbyło się również oficjalne zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego, w skład którego weszli: Sławomir Nowak (Przewodniczący Szkoły), Weronika Spalony (Zastępca Przewodniczącego Szkoły), Klaudia Pietrzykowska (Skarbnik Szkoły), Cezary Dera (Sekretarz Szkoły).


NASI LOGISTYCY NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W NIEMCZECH


Od dnia 3 października 2016 roku szesnastu uczniów z klas trzecich w zawodzie technik logistyk odbywa dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hildburghausen w Niemczech.

Są one realizowane w ramach projektu „Europejskie staże uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego”.
Projekt jest wielką szansą dla uczniów na poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych.
Uczniowie podczas zajęć organizują procesy logistyczne, m.in. przyjmują towar do magazynu, dokonują jego identyfikacji i kontroli, przeprowadzają inwentaryzację stanu magazynu, tworzą dokumentację logistyczną. Przy wykorzystaniu technologii informatycznych stosują obliczenia przydatne do kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym.
Zdobyte umiejętności uczniowie prezentowali w rzeczywistych warunkach pracy w firmie logistycznej „Eschrich” w Zella-Mehlis.

Podczas stażu uczniowie poszerzają także swoje umiejętności językowe. Posługują się językiem niemieckim na co dzień, co wpływa na poprawę ich sprawności językowych.
Praktyki zagraniczne przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów o potrzebie dalszej nauki języka niemieckiego w celu poszerzenia perspektyw zawodowych.

Dla uczniów odbywających staż przygotowano bogaty program kulturowy. Zorganizowano wycieczkę po mieście Hildburghausen, górską wędrówkę na wieżę Bismarcka, wycieczki do miast: Erfurtu (stolicy Turyngii), Coburga oraz Meiningen.
Zaplanowano również wizyty w Muzeum Pojazdów oraz Muzeum Mleka.

autor artykułu: Marta Duczmal


WSB w ZSE


04 października br. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Warsztaty dotyczyły zasad savoir- vivre. Prowadzący w bardzo ciekawy sposób przedstawili zasady hierarchii obowiązujące na szczeblu towarzyskim oraz biznesowym.

Uczniowie ZSE uczestniczyli scenkach przedstawiających zasady wieku i płci.


PAŹDZIERNIKOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


3 października 2016 roku uczniowie klas prawno-policyjnych wzięli udział w comiesięcznym apelu mundurowym.

Apel mundurowy odbywa się zawsze w pierwszym roboczym dniu miesiąca.

Podczas apelu uczniowie klasy II b zaprezentowali swoje umiejętności, które zdobyli podczas warsztatów w Warszawie, prowadzonych przez instruktorów z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.


ŻONKILOWE POLE NADZIEI


W miniony poniedziałek, 3 października 2016 roku odbyła się uroczystość „Żonkilowe Pola Nadziei”.
Na przygotowanym wcześniej trawniku przy naszej szkole posadziliśmy 260 cebulek żonkilowych.
Szkolne Koło Wolontariusza współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa w Ostrowie Wlkp. kolejny raz włączyło się do akcji żonkilowych pól nadziei.
Oprócz członków Towarzystwa naszą uroczystość uświetniły swoją obecnością przedstawicielki Ostrowskiego Klubu „Amazonka”.

Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei.
Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga.
Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca, a także organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Przy naszej szkole, wzdłuż ulicy Głogowskiej pierwsze żonkilowe pole nadziei powstało 10.X.2008 roku. Młodzież naszej szkoły wraz z wolontariuszami z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa posadziła wtedy 320 cebulek żonkilowych.
W dniu 3 października br. odnowiliśmy tę ideę solidaryzowania się z chorymi.
Wiosną przy naszej szkole zakwitną żółte kwiaty, by przypominać nie tylko uczniom, ale także przechodzącym i przejeżdżającym tędy ludziom o cierpiących z powodu choroby nowotworowej i o osobach, które się nimi opiekują.

Będziemy pamiętać również o tych, którzy z powodu tej choroby przeszli do wieczności.
I właśnie rozważania o śmierci i sposób mówienia o niej i pogodzenia się z czymś, co nieuchronne, były myślą przewodnią tegorocznej uroczystości.
Do refleksji nad tym tematem posłużyły fragmenty książki Erica – Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i pani Róża”. W rolę Oskara wcielił się Jakub Kryś z klasy Ib, a fragmenty cioci Róży przedstawiła Marika z klasy IVa.
Teksty z Księgi Mądrości przedstawiły Marlena Lisiak oraz Sandra Kostera z klasy Ia. W całość wprowadziła Wioletta Kurek (również z klasy Ia).
W programie artystycznym usłyszeliśmy też piosenki w wykonaniu uczniów klasy Ia – Julia Junak w utworze zespołu Dżem „Do kołyski” oraz uczniowie z klasy I tl Patrycja Tyrała z piosenką Mieczysława Szcześniaka „O niebo lepiej” oraz duet Kamila Karolewska i Szymon Muszyński w utworze Grzegorza Hyżego „Na chwilę”.

Słowo poetyckie i czar muzyki uprzyjemnił widowni to wydarzenie i myślę, że pozwolił napełnić się nadzieją, że warto żyć pomagając innym.

Uroczystość przygotowały pani Beata Misiek – nauczycielka religii i pani Anna Kupczyk – pedagog szkolny i koordynator Szkolnego Koła Wolontariusza.


CZAS ZAWODOWCÓW BIS- WIELKOPOLSKA ZAWODOWASZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA


Kolejny raz nasza szkoła weźmie udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.
W ramach prjektu przewiduje się następujące formy wsparcia :
płatne staże dla uczniów,
zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
doposażenie placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,
dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.
Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.
Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (5%). Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu, stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Strona Internetowa: www.zawodowcy.org

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ


26 września 2016 roku w blasku promieni słonecznych odbył się Szkolny Turniej Piłki Siatkowej.
Inicjatorami sportowego przedsięwzięcia i głównymi sędziami turnieju byli: nauczycielka przedmiotów zawodowych Wiesława Walkowiak i nauczyciel wychowania fizycznego Artur Włodarczyk.
Zwycięzcy w kategorii chłopców:

I miejsce - chłopcy z klasy IV B
II miejsce - chłopcy z klasy IV TLH
III miejsce - chłopcy z klasy I TL

Zwyciężczynie w kategorii dziewcząt:

I miejsce - dziewczęta z klasy III A
II miejsce - dziewczęta z klasy III TL
III miejsce - dziewczęta z klasy II A

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY, A WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I SPORTOWĄ RYWALIZACJĘ!


KLASA PRAWNO-POLICYJNA W WARSZAWIE


23 września 2016 roku grupa uczniów z klasy II prawno-policyjnej brała udział w warsztatach z „Regulaminu musztry” i „Ceremoniału wojskowego”.
Warsztaty zorganizowne zostały w ramach programu szkolenia przewidzianego dla klas mundurowych pod patronatem MON.
Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie.

Początki były trudne...Odliczanie...Równanie...Lewa noga... Prawa noga...Oddawanie honoru...Te zwroty sprawiały uczniom wiele kłopotu.
Po paru godzinach mozolnej pracy pod okiem instruktora, efekt końcowy był zadawalający.
Szkolenie zakończyło się defiladą przy muzyce marszowej.
Uczniowie mieli okazję poznać historię Batalionu Reprezentacyjnego, zwiedzili salę tradycji oraz Grób Nieznanego Żołnierza.

Uczestnicy warsztatów narzekali na zmęczenie, ale deklarowali ogromne zadowolenie z możliwości udziału w warsztatch.
Opiekunem uczniów podczas wycieczki przedmiotowej był nauczyciel edukacji prawno-policyjnej Czesław Skoniecki.


INAUGURACJA ŻONKILOWYCH PÓL NADZIEI


23 września br. uczniowie klasy I TL wraz z pedagogiem szkolnym Anną Kupczyk i nauczycielką religii Beatą Misiek wzięli udział w inauguracji Żonkilowych Pól Nadziei, sadząc żonkile przed Urzędem Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.
Żonkil to symbol nadziei i solidaryzowania się z osobami chorymi na choroby nowotworowe i tymi, którzy się nimi opiekują.
Akcja ta jest organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa w Ostrowie Wlkp.,br>
Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei.
Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga.
Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
W Ostrowie Wielkopolskim pierwsze „Pole Żonkilowe” zakwitło wiosną 2006 roku. Następne w kolejnych latach. Żonkile kwitły przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II przy Kościele Św. Antoniego oraz przy Kościele Św. Pawła i przy Klasztorze o.o. Pasjonistów w Sadowiu.

Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca do pomocy ciężko choremu oraz zbiórka funduszy na organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W tym roku Szkolne Koło Wolontariusza w naszej szkole podejmuje inicjatywę posadzenia „Żonkilowego Pola Nadziei” wzdłuż ulicy Głogowskiej.
Wydarzenie to będzie miało miejsce 3 października br.


"SEKRET" - PROFILAKTYCZNY SPEKTAKL TEATRALNY


W trzecim tygodniu września klasa IIIa pod opieką pedagoga szkolnego Anny Kupczyk uczestniczyła w spektaklu "Sekret".
Przedstawienie miało miejsce w Ostrowskim Centrum Kultury.
Spektakl został zrealizowany w ramach działań ogólnopolskiego programu Profilaktyka a Ty.
Autorem scenariusza jest Grzegorz Jach -policjant, który jest pomysłodawcą i twórcą programu Profilaktyka a Ty. Charyzmatyczny pan Grzegorz przed premierą chodząc po widowni, zadawał młodym ludziom pytanie, co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki? Jakie jest Twoje stanowisko w tej kwestii? Jak zachowałbyś się, gdyby Twój kolega miał problem?
Młodzi ludzie zgromadzeni na widowni zmuszeni zostali do refleksji, nikt nie wyszedł z sali obojętny.
Przedstawienie w reżyserii pana Grzegorza Jacha wzbudziło zainteresowanie. Wszyscy dowiedzieli się, że nie muszą tak biec, że "wyścig szczurów" może prowadzić do klęski, że bardzo ważne są relacje międzyludzkie. I co najważniejsze, że każdy z nas ma swój skarb – bijące serce i każdy jest panem swojego świata.
Oby więcej takich działań z młodzieżą i dla młodzieży.

XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ - ZAPISY


Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: "Państwo a gospodarka".
Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.
Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja również wyłanianiu utalentowanej młodziezy do szkół wyższych.

Dla laureatów Olimpiady przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.
Wśród nagród znajduja się także stypendia naukowe oraz wyjazdy zagraniczne.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycjiznajdują się na stronie internetowej Olimpiady: owe.pte.pl - zakładka "Bieżąca edycja".

Chętne do udziału w Olimpiadzie osoby, proszone są o zgłoszenie się do koordynatorek Olimpiady: Pani Grażyny Biel lub Pani Mileny Kulas w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2016 roku.


DZIEŃ SYBIRAKA


W sobotę, 17 września 2016 r. w przy obelisku poświęconym pamięci Sybiraków sąsiadującym z naszą szkołą odbyły się obchody Dnia Sybiraka.
W 77. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę przy Pomniku Sybiraków licznie zgromadziły się poczty sztandarowe, delegacje kombatantów, służby mundurowe, władze samorządowe miasta i powiatu, młodzież szkolna oraz przedstawiciele ostrowskich kibiców.
W rocznicę Golgoty Wschodu ks. kanonik Krzysztof Nojman odmówił modlitwę za poległych i zamordowanych na nieludzkiej ziemi.
Tradycyjnie odbył się również Apel Poległych.
Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Po oficjalnej części obchodów w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się przejmujący program artystyczny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich.
W przygotowanie uroczystości zaangażowanych zostało również troje naszych uczniów: Klaudia Gabryelczyk z klasy III TL (wokal) oraz Maciej Janas z klasy III TLH i Daniel Nowakowski z klasy III A.


APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH - WRZESIEŃ 2016KOMUNIKAT DYREKCJI


KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW , KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W SIERPNIU 2016
Wydawanie przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjnych świadectw dojrzałości z poprawkowego egzaminu maturalnego od dnia dzisiejszego tj. 12.09.2016 od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCHKOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH


Do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2017 przystępują następujące klasy:
- IV a, IV b, IV c – kwalifikacja A.36
- III a – kwalifikacja A.35
-IV TL/TH – kwalifikacja A.32 i kwalifikacja A.22

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2017 należy złożyć u kierownika szkolenia praktycznego najpóźniej do 09 września 2017 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


1 września 2016 roku dyrektor szkoły Beata Matuszczak, krótką przemową zainaugurowała nowy rok szkolny 2016/2017.
Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów i nauczycieli ZSE po wakacjach i przedstawiła wszystkim plan pracy szkoły na najbliższe 10 miesięcy.
Podczas uroczystości głos zabrała również przedstawicielka Samorzadu Uczniowskiego Laura Wawrzyniak, która w imieniu całej społeczności uczniowskiej powiatała Dyrekcję, grono pedagogiczne i pracowników szkoły, życząc im wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Słowa powitania skierowała również do tegorocznych pierwszoklasistów.

UWAGA ABSOLWENCI


Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się:
23.08.2016r. godzina 9.00 egzaminy pisemne
24.08.2016r. godzina 9.00 egzaminy ustne

SZKOŁA ZAOCZNA ZAPRASZA


Jeśli jesteś zainteresowany pracą w księgowości lub chcesz poszerzyć swoje kompetencje zdobywając zawód technika rachunkowości, zapraszamy do bezpłatnej nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele . Program nauczania obejmuje tylko i wyłącznie przedmioty zawodowe związane z pracą w księgowości i pracą biurową.
UWAGA ABSOLWENCI Jeśli posiadasz dyplom technika ekonomisty, w ciagu zaledwie jednego roku ( dwóch semestrów) możesz zdobyć dyplom technika rachunkowości.
Dokumenty związane z naborem do szkoły dostępne są w zakładce REKRUTACJA-DOKUMENTY.
Wypełnioną dokumentację można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 29.
Termin składania dokumentów - 22 sierpnia 2016r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH I KURSY KWALIFIKACYJNE


Zapraszamy absolwentów szkół zawodowych do bezpłatnej nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ponadto prowadzimy bezpłatne KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Program nauczania obejmuje tylko przedmioty zawodowe związane z nabyciem kwalifikacji: - A.18 Prowadzenie sprzedaży, która uprawnia do zdobycia zawodu "sprzedawcy",
- A.22 Prowadzenie działalności handlowej, która uprawnia do zdobycia dyplomu technika handlowca.
Dokumenty związane z naborem do szkoły dostępne są w zakładce REKRUTACJA-DOKUMENTY.
Wypełnioną dokumentację można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 29.
Termin składania dokumentów - 22 sierpnia 2016r.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 01 września 2016 roku o godzinie 9,00 w sali gimnastycznej szkoły.
Spotkania z wychowawcami klas odbędą się bezpośrednio po uroczystości według poniższego harmonogramu:
I a TE - mgr Magdalena Bogacka sala nr 1
I b TE - mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 2
I TL - mgr inż. Wiesława Walkowiak sala nr 3
I TL/TH – mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 8

II a TE - mgr Milena Kulas sala nr 16
II b TE - mgr Karolina Tyburska-Florek sala nr 5 c
II TL - mgr Beata Mądrzak sala nr 14

III a TE - mgr Iwona Grzesiek sala nr 11
III b TE - mgr inż. Ewa Kalinowska sala nr 6
III c TE - mgr Anna Matuszak sala nr 4
III TL - mgr Honorata Zwierz sala nr 5 b
III TL/TH – dr Anna Burkietowicz sala nr 23

IV a TE - mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka sala nr 20
IV b TE - mgr Magdalena Barczak-Zmyślona sala nr 18
IV c TE – mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 12
IV TL/TH - mgr Kamila Sikorska sala nr 10

UWAGA PIERWSZOKLASIŚCI!


Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się 31 sierpnia 2016 roku od godziny 9.00 do godziny 13.00.
W programie zajęć:
- spotkanie z Dyrektorem Szkoły,
- zajęcia z Wychowawcą i Pedagogiem szkolnym,
- gry i zabawy sportowe z Nauczycielami wychowania fizycznego.

Prosimy o zabranie strojów sportowych.

UWAGA MATURZYŚCI!


Termin składania oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym upływa 12 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT


Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji maj – lipiec 2016 to:

26 sierpnia 2016 godz. 13.00WAKACYJNE STRZELANIE


W sobotę 25.06.2016 pierwszego dnia wakacji w Raszkowie na Strzelnicy Bractwa Kurkowego im. Księdza Kazimierza Jagielskiego w Raszkowie zorganizowany został trening oraz zawody strzeleckie – wielobój strzelecki z broni palnej sportowej „Powitanie Lata”.
Z naszej szkoły w zawodach startowały: Alicja Łopata, Anna Bukowska i Katarzyna Kaźmierczak wszystkie z klasy I TE ( ..teraz już z drugiej :).
Uczniowie strzelali na punkty z karabinu sportowego kbks oraz pistoletu bocznego zapłonu Margonin.
Po klasyfikacji, uczestnicy zawodów i treningu mięli okazję zapoznać się praktycznie z bronią, którą już widzieli w szkole uczniowie klas drugich o profilu prawno-policyjnym podczas spotkania z panem Tadeuszem Jagielskim - Prezesem Zarządu LOK w Ostrowie Wlkp.
Zawodnicy strzelali więc z pistoletu Walter P 99, potem poznali w działaniu karabin wojskowy czeskiej produkcji CZ SA vz.58 ( podobny do kałasznikowa), a na końcu wystrzelali po kilka naboi do stalowych tarcz ze strzelby samopowtarzalnej Bajkał MP – 155.

Nasze uczennice godnie i z dumą reprezentowały Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim zajmując drugie i trzecie miejsce w rywalizacji z uczniami II LO.
Drugie miejsce i srebrny medal zdobyła Alicja Łopata, a brązowy medal i trzecie miejsce Anna Bukowska.
Gratulujemy paniom, tym bardziej, że ich przeciwnikami byli sami mężczyźni.

Opiekunem uczestników i organizatorem zawodów był Paweł Foedke, sędzią głównym zawodów natomiast Tadeusz Jagielski.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016RAJD DO MICHAŁKOWA


Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się 20 czerwca 2016 r. pieszo do Michałkowa.
Rajd zaplanowany był w Szkolnym Programie Wychowawczym. ,br> Młodzież po pokonaniu 8 kilometrów dotarła do Michałkowa. Tam czekał na nas gril i inne atrakcje. Młodzież miała okazję pospacerować sobie w alkogoglach, które zaprezentowali zaproszeni na rajd policjanci. Alkogogle mają za zadanie pokazać, jak bardzo zaburzone jest spostrzeganie i ocena przestrzeni po spożyciu alkohol.
Uczniowie bawili się też świetnie podczas konkurencji sportowych przygotowanych przez nauczycieli w-fu. Najwięcej śmiechu przyniósł bieg z jajkiem, czy też w workach.

Na lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego w hangarze szybowcowym, instruktor pan Roman Fałek opowiadał uczniom o zasadach pilotażu szybowcowego, wpływie stanu pogody na loty szybowcowe. Uczniowie dowiedzieli się również o możliwościach szybowców jako statków powietrznych, które latają bez użycia silnika, wykorzystując jedynie noszenia- prądy termiczne lub orograficzne (rodzaj prądu wznoszącego w atmosferze), zapoznali się także z różnymi typami szybowców stojących w hangarze i ich oprzyrządowaniem pokładowym.

FINALISTKI IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE


Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych zostały Finalistkami IV Edycji Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

W finale Konkursu udział wzięły: Paulina Chałupka z klasy III b zajmując miejsce X, Daria Raczak z klasy IV e – XIII miejsce oraz Anita Czubak z klasy III c – XIV miejsce.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz praktycznych umiejętności w języku prawniczym, szczególnie pisania, mówienia, argumentacji i przekonywania.

Finał konkursu składał się z dwóch etapów: rozwiązania zadania – problemów o tematyce prawnej oraz wystąpienia przed publicznością na wylosowany temat z dziedziny prawa.


PODRĘCZNIKI


Uwaga uczniowie!
Zestaw podręczników na rok 2016/2017 dostepny jest na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA - PODRĘCZNIKI.

LIST RZECZNIKA PRAW UCZNIA


List do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,
Już za kilka chwil opustoszeją mury Waszych szkół i pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje.
Lato wyzwala wiele radości i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencję o prawach dziecka, jest realizowane w sposób szczególny. Spędzacie więcej niż zazwyczaj czasu poza domem, dłużej pozostajecie bez opieki dorosłych.
Świetnie, prawda? Zgadzam się, to znakomita lekcja samodzielności, pod warunkiem jednak , że wszelkie wakacyjne aktywności będziecie podejmować odpowiedzialnie.
Beztroskie lato to wyjątkowy przywilej młodości. Przeżyjcie je wraz z bliskimi i przyjaciółmi, tymi na których możecie liczyć. Przewidujcie niebezpieczeństwa, podejmujcie wyłącznie mądre decyzje, nie dajcie się ponieść emocjom. Zaspakajajcie dziecięcą ciekawość, ale bez zbędnego ryzyka. Aktywnie uczestniczcie w życiu kulturalnym, artystycznym czy sportowym – to również jedno z waszych niezbywalnych praw. Korzystając z uroków wakacyjnej zabawy nie zapominajcie o poszanowaniu praw innych osób kolegów, rodziców, opiekunów.
W nadchodzące wakacje aktualne pozostają hasła kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka – Odwaga ratuje życie (www.odwagaratujezycie.pl). Odwaga to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich.
Wszystkim życzę dużo słońca i uśmiechu! Wypoczywajcie bezpiecznie!
Najserdeczniej pozdrawiam
Wasz Rzecznik
Marek Michalak

POMYSŁ NA WAKACJE Z GRUPĄ LUBAWA


Komunikat GRUPY LUBAWA
Nie masz jeszcze pomysłu na wakacje?
Rozglądasz się za doświadczeniami, które zapewnią Ci efektywne spędzenie czasu?
Przeraża Cię perspektywa straconego lata?
Zainteresuj się naszymi programami Letnich Praktyk i Staży i aplikuj teraz,a ta inwestycja wakacyjnego czasu wpłynie na rozwój Twojej przyszłej kariery zawodowej!
Jak dla Ciebie zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
• Letnie Praktyki i Staże to programy szkoleniowe, w których uczestnik bierze udział dobrowolnie
• Programy szkoleniowe Letnich Praktyk i Staży umożliwiają interaktywne wdrożenie uczestnika w zakres działu, którym jest zainteresowany
• Programy Letnich Praktyk i Staży zakładają integrację uczestnika z innymi uczestnikami programów
• Letnie Praktyki i Staże kończą się oceną uczestnika, na podstawie której wystawiane są odpowiednie referencje
Dlaczego warto być uczestnikiem Letnich Praktyk i Staży w Grupie Lubawa?
• Wdrożysz się do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym Grupy
• Udział w Letnich Praktykach i Stażach to możliwość poznania aktualnej wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności oraz rozwój pożądanych postaw pod nadzorem przygotowanego do tej roli kompetentnego opiekuna
• W przyszłości przewaga nad innymi kandydatami ubiegającymi się o pracę w Grupie Lubawa
• Otrzymane od nas referencje zwiększają Twoją szansę na sukces w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez innych Pracodawców.
Dla kogo zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
• Interesują nas osoby:
- chcące się rozwijać zawodowo
- ciekawe nowych wyzwań
- potrafiące pracować w zespole,
- ambitne, kreatywne, zorganizowane i zmotywowane do działań.
Gdzie zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
- Letnie Praktyki i Staże zorganizowaliśmy:
- we wszystkich naszych krajowych lokaliazcjach (Ostrów Wlkp., Turek, Grudziądz, Kamienna Góra),
- we wszystkich działach naszych struktur organizacyjnych.


WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
"MISJE POKOJOWE ONZ W OCZACH DZIECI"


Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 34 w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, Pleszewskie Towarzystwo Upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego zorganizowało X edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Misje Pokojowe ONZ w oczach dzieci".
W konkursie naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy II c - Magdalena Jankowska, która w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za swoją pracę zdobyła III miejsce.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 9 czerwca 2016 roku w Cenrtum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie.


UWAGA MUNDUROWI


Ogłoszenie wyników turnieju klas prawno-policyjnych zaplanowano na uroczyste zakończenie roku szkolnego - 24 czerwca br.

NA BRONI SIĘ ZNAMY


W czwartek 09.06. 2016 roku w naszej szkole gościliśmy ponownie Prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Ostrowie Wielkopolskim Pana Tadeusza Jagielskiego, który tym razem dla klas o profilu prawno-policyjnym II B i II C przeprowadził prelekcję na temat BHP na strzelnicy, budowy broni palnej sportowej, przyrządów celowniczych oraz postaw strzeleckich.
Dzięki programowi multimedialnemu kolejni uczniowie mogli obejrzeć zasadę działania broni palnej w ruchu, w przekroju dzięki animacji, a także zapoznali się z bronią palną i wziąć ją do ręki np. pistolet sportowy Ruger MK III, strzelbę gładkolufową samopowtarzalną Bajkał MP 155, karabin sportowy Brno 2 z lunetą celowniczą, karabin wojskowy czeskiej produkcji Sa vz. 58 Tactical oraz pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm Parabellum- Walther P 99.
Uczniowie przy okazji usłyszeli kilka anegdot o konkretnych modelach i markach broni palnej, która brała udział w filmach np. polskie działko AZP-23 w filmie z Brucem Willysem -„Szakal”, mylnie nazwane tam ZSU-23-4 ( nazwa pojazdu na którym było zamontowane), albo w filmie „Złoto dla zuchwałych”, amerykańscy żołnierze zamiast Colta M1911A1 wykorzystują polskie pistolety samopowtarzalne Vis wz. 35.
Organizatorem spotkania był Pan Paweł Foedke


KSIĄŻKI NA WAKACJEW tym roku książki nie mają wakacji!!!:-)
Po oddaniu wszystkich zalegających książek do biblioteki, wypożycz ciekawą książkę na wakacje!

Termin oddawania książek: 17 czerwca 2016.

Biblioteka szkolna zaprasza!

I MIEJSKA GRA FILMOWA


6 czerwca b.r. nasi uczniowie: Marta Błaszczyk, Magdalena Nowak, Cezary Dera, Kamil Chlebowski i Hubert Izydorski wzięli udział w I Miejskiej Grze Filmowej.
Rywalizowały w niej szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Zadania dotyczyły rozpoznawania miejsc, wiedzy filmowej, znajomości postaci polskiego kina oraz biografii Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.
Uczniowie Ekonomika zdobyli II miejsce w Grze Filmowej.


WRAŻENIA PO ODBYCIU STAŻU W ANGLII -
RELACJA BŁAŻEJA KASPERSKIEGO Z KLASY III A


Praktyki trwały 2 tygodnie, pracowaliśmy w wielu miejscach, poznaliśmy wiele ciekawych osób oraz zwiedziliśmy wiele cudownych miejsc.

Po przyjeździe do Plymouth, w niedzielę około godziny 18 czekały na nas rodziny z którymi udaliśmy się do naszego miejsca zamieszkania na najbliższe 2 tygodnie.
Wszyscy bez wyjątku byli mega zadowoleni z rodzin oraz zwyczajów panujących w rodzinach.
Spróbowaliśmy kilku angielskich potraw, których nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji smakować.
W poniedziałek udaliśmy się do siedziby Europa Training, gdzie otrzymaliśmy bilet na podróżowanie autobusem po Plymouth oraz mapki z dojazdami do pracy, domu oraz do centrum miasta. Centrum było głównym obszarem naszych spotkań.
We wtorek rano każdy z nas udał się do swojego miejsca pracy, gdzie odbyliśmy krótką rozmowę z naszymi szefami oraz zostaliśmy przeszkoleni w tym, co będziemy robić. Każdy z nas był bardzo zadowolony z pracy, a kilka osób dostało nawet ofertę pracy w przyszłości.

Codziennie po skończonej pracy oraz zjedzeniu obiadu mieliśmy czas dla siebie, mogliśmy zwiedzać Plymouth, bądź relaksować się w domu. My spędzaliśmy wolny czas po pracy razem, zwiedzając miasto i podziwiając nadmorski krajobraz.
W czasie tych 2 tygodni nauczyliśmy się wielu nowych zwrotów, musieliśmy poradzić sobie z trudnościami dnia codziennego za granicą i przystosować się do panujących tam zasad i zwyczajów.
Każdy z nas opuszczał Plymouth ze smutkiem ale zarazem tęsknotą za naszymi rodzimymi miastami i Polską.
Wielu z nas zadeklarowało chęć powrotu do Plymouth w miarę naszych możliwości i wielu z nas na pewno będzie bardzo mile wspominało ten czas mimo, że był on bardzo pracowity.

2 tygodnie minęły jak jeden dzień i aż szkoda, że to były tylko 2 tygodnie.


CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA